• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Historia

3 października 2001 roku Rada Wydziału Humanistycznego podjęła decyzję o powołaniu kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna w formie wyższych studiów zawodowych licencjackich stacjonarnych i zaocznych. 30 listopada 2001 roku Senat UWM w Olsztynie zaakceptował tę propozycję i umieścił ją w ofercie dydaktycznej na rok akademicki 2002/2003. 1 stycznia 2005r. na podstawie Zarządzenia Rektora UWM Nr 44 z dnia 15 grudnia 2004 r. utworzono samodzielną jednostkę Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.


Najważniejsze daty:

 • 23 października 2001 roku Rada Wydziału Humanistycznego podjęła decyzję o powołaniu tego kierunku kształcenia w formie wyższych studiów zawodowych licencjackich stacjonarnych i zaocznych.
 • 30 listopada 2001 roku Senat UWM w Olsztynie zaakceptował tę propozycję i umieścił ją w ofercie dydaktycznej na rok akademicki 2002/2003.
 • 21 maja 2002 roku Rada Wydziału Humanistycznego zadecydowała o przekształceniu Katedry Literatury Współczesnej, kierowanej przez prof. dr hab. A. Staniszewskiego w Katedrę Literatury Współczesnej i Dziennikarstwa. Kierownictwo w/w Katedry powierzono prof. dr hab. A. Staniszewskiemu.
 • 1 stycznia 2005 r. na podstawie Zarządzenia Rektora UWM Nr 44 z dnia 15 grudnia 2004 r. utworzono samodzielną jednostkę Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.
 • 1 stycznia 2010 r. Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej został podzielony na Zakłady, które zastąpiły poprzednie Pracownie.
 • 1 stycznia 2020 r. Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej został podzielony na Katedry, które zastąpiły poprzednie Zakłady.


Na podstawie Zarządzenia Nr 116/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 grudnia 2019 r. w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej zostały wprowadzone następujące zmiany:

 • zniesiona została dotychczasowa struktura wewnętrzna
 • utworzono trzy katedry (Katedra Dziennikarstwa, Katedra Komunikacji Społecznej, Katedra Badań Mediów)

Do dnia 31.12.2019 r. Instytut podzielony był na cztery zakłady: Zakład Kultury Mediów, Zakład Historii Mediów i Metod Badań Medioznawczych, Zakład Komunikacji Społecznej i Języka Mediów, Zakład Filmu, Telewizji i Nowych Mediów, a realizowane w nich badania konstytuowane są przez aspekty dotyczące funkcjonowania spektrum mediów. Poza obszarami związanymi z analizą mediów takich jak telewizja, radio, prasa w centrum zainteresowań pracownicy jednostki stawiają także środowiska sieciowe w tym strony internetowe, blogi, fora, a nawet gry. W działalności naukowej pracownicy Instytutu zajmują się nie tylko problematyką dotyczącą mediów traktowanych systemowo. Ponieważ media, kultura i procesy komunikowania są nierozerwalnie związane z ludzką egzystencją w badaniach prowadzonych w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej istotną rolę odgrywają te aspekty, które pozwalają na obrazowanie przemian uwzględniających strukturę językową tworzonych i percypowanych komunikatów. Naturalnym środowiskiem dla prowadzonych badań są w rezultacie miedzy innymi gatunki informacyjne podlegające ciągłemu przetwarzaniu w dominujących w mediasferze mediach elektronicznych, wszelkie formy odsyłające do gatunków publicystycznych, literatura, a także niejednorodne pod względem struktury wytwory kinowe a nawet teatralne.

 


Instytut
Dziennikarstwa
i Komunikacji
Społecznej
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 47
tel. 89 524 63 55 idziks.human@uwm.edu.pl