• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Transformacje mediów audiowizualnych w kulturze cyfrowej

kierownik tematu: dr hab. Mariola Marczak, prof. UWM

Temat: Transformacje mediów audiowizualnych w kulturze cyfrowej

14.610.025-300


Cel naukowy projektu, opis projektu i charakterystyka wyniku końcowego:

Celem projektu jest przebadanie  w wielu aspektach różnorodnych procesów transformacyjnych, które następują w mediach audiowizualnych w dobie ekspansji kultury cyfrowej. Poszczególni badacze zajmują się analizą konwergencji mediów oraz skutków tego zjawiska w postaci transformacji czy ewolucji poszczególnych mediów, które scalając się ze sobą oddziałują na siebie nawzajem. Wynikiem prac badawczych będzie  próba opisania zarówno konwergencji mediów audiowizualnych w środowisku sieciowym, w tym zmian o charakterze genologicznym, jak i przemiany mediów tradycyjnych (prasy, radia, telewizji) oraz sztuk audiowizualnych (filmu, serialu, wideo artu) pod względem ich struktur oraz sposobów funkcjonowania w obrębie kultury tradycyjnej, które następują pod wpływem zmian dominujących paradygmatów komunikacyjnych (rosnąca przewaga mediów cyfrowych, kreujących dominantę kulturową). Procesy transformacyjne mediów audiowizualnych pod wpływem kultury cyfrowej oraz ich efekty zostaną przebadane przede wszystkim w dwóch głównych aspektach: technologicznym oraz kulturowym.

 


Instytut
Dziennikarstwa
i Komunikacji
Społecznej
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 47
tel. 89 524 63 55 idziks.human@uwm.edu.pl