• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Komunikacja międzykulturowa we współczesnej Europie

kierownik tematu: prof. dr hab. Aleksander Kiklewicz, prof. zw.

(2011-2019)

Zakres badań:

Celem realizacji projektu jest prowadzenie systematycznych badań naukowych w zakresie komunikacji międzykulturowej w obszarze krajów Europy Środkowej, Zachodniej i Wschodniej. Badania prowadzone w ramach współczesnych kierunków nauk humanistycznych, a mianowicie — socjologii mediów, antropologii komunikacji międzykulturowej, filozofii i semiotyki kultury, aksjologii komunikacji publicznej, dyskursologii, pragmatyki języka, dotyczą następujących zagadnień:

 • tolerancja międzykulturowa jako problem antropologii kultury i języka
 • systemy wartości w ujęciu dynamicznym
 • dyskursy współczesności
 • stereotypy kulturowe w mediach
 • pamięć kulturowa w tekstach precedensowych
 • zagadnienia juryslingwistyki (ekspertyza lingwistyczna i in.)
 • gender mainstreaminig
 • ekolingwistyka
 • wolność słowa i wolność przekonań religijnych w państwie demokratycznym

Zespół badawczy:

Pracownicy:

 • prof. dr hab. Aleksander Kiklewicz, prof. zw.
 • dr hab. Maciej Kledzik, prof. UWM
 • dr hab. Arkadiusz Dudziak
 • dr Anita Frankowiak
 • dr Jolanta Piwowar

Doktoranci:

 • mgr Barbara Szwed
 • mgr Paulina Buczek
 • mgr Joanna Kokot-Góra

Najważniejsze publikacje:

 • PWN; Czwarte królestwo. Język a kontekst w dyskursach współczesności; A. Kiklewicz; Warszawa, 2012; 248 ss.
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; Informacyjne i per¬swazyjne funkcje reklamy społecznej w świetle antropologii i aksjologii; A. Dudziak; Olsztyn, 2012, 287 ss.
 • Wydawnictwo Adam Marszałek; Blog w perspektywie genologii multimedialnej; M. Więckiewicz; Toruń, 2012; 293 ss.
 • Centrum Badań Europy Wschodniej; Znaczenie w języku — znaczenie w umyśle. Krytyczna analiza współczesnych teorii semantyki lingwistycznej; A. Kiklewicz; Olsztyn, 2012; 298 ss.
 • Centrum Badań Europy Wschodniej; Polsko-angielski słownik terminologii ogólnonaukowej; T. Chyrzyński, M. Wilczewski; Olsztyn, 2012; 264 ss.
 • Centrum Badań Europy Wschodniej; Język w Internecie. Formalne, semantyczne i funkcjonalno-pragmatyczne właściwości języka angielskiego i polskiego w komunikacji internetowej; T. Chyrzyński; Olsztyn, 2012; 185 ss.
 • Centrum Badań Europy Wschodniej; Sposoby profilowania konfliktów zbrojnych w wybranych polskich i amerykańskich tekstach prasowych (na przykładzie operacji „Odyssey Dawn” w Libii); M. Wilczewski; Olsztyn, 2012; 234 ss.
 • Centrum Badań Europy Wschodniej; Wolność słowa i wolność przekonań religijnych w prawie międzynarodowym i ustawodawstwie wybranych państw; J. Mrozek; Olsztyn, 2012; 124 ss.
 • Centrum Badań Europy Wschodniej; Wolność słowa i wolność przekonań religijnych w polskim prawie cywilnym; J. Mrozek; Olsztyn, 2012; 205 ss.
 • Centrum Badań Europy Wschodniej; Wolność słowa i wolność przekonań religijnych w polskim prawie karnym; J. Mrozek; Olsztyn, 2012; 150 ss.
 • Centrum Badań Europy Wschodniej; Wolność słowa i wolność przekonań religijnych w prawie kanonicznym oraz polskim prawie wyznaniowym i administracyjnym; J. Mrozek; Olsztyn, 2012; 182 ss.
 • Centrum Badań Europy Wschodniej; Afirmacja życia człowieka w katolickiej etyce społecznej w Polsce okresu międzywojennego; J. Mrozek; Olsztyn, 2012; 162 ss.
 • Centrum Badań Europy Wschodniej; Apostolstwo świeckich w listach pasterskich biskupów łomżyńskich po Soborze Watykańskim II; J. Mrozek; Olsztyn, 2012; 188 ss.
 


Instytut
Dziennikarstwa
i Komunikacji
Społecznej
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 47
tel. 89 524 63 55 idziks.human@uwm.edu.pl