• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

 • Studenckie Koło Telewizyjne

  Studenckie Koło Telewizyjne "ZOOM"

 • Audycja radiowa

  Audycja radiowa "MEDIOFON" emitowana na antenie Radia UWM FM w każdą ostatnią niedziele miesiąca, realizowana przez dr hab. Urszulę Doliwę i dr Martę Więckiewicz-Archacką

 • Koło Naukowe

  Koło Naukowe "PRO-Media"

 • Pracownia radiowo-telewizyjna Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

  Pracownia radiowo-telewizyjna Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

 • Radiowe Koło Naukowe

  Radiowe Koło Naukowe "ETER"

 • Uniwersytecki program emitowany na antenie TVP3 OLsztyn realizowany przez studentów DiKS pod kierunkiem dr Magdaleny Golińskiej-Konecko

  Uniwersytecki program emitowany na antenie TVP3 OLsztyn realizowany przez studentów DiKS pod kierunkiem dr Magdaleny Golińskiej-Konecko

 • Zapraszamy do udziału młodzież szkół ponadgimnazjalnych

  Zapraszamy do udziału młodzież szkół ponadgimnazjalnych

 • Media-Kultura-Komunikacja Społeczna: www.uwm.edu.pl/mkks

 


Instytut
Dziennikarstwa
i Komunikacji
Społecznej
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 47
tel. 89 524 63 55 idziks.human@uwm.edu.pl


czytaj więcej

 • mgr Aleksandra Rybacka

  Uwaga II i III rok studiów licencjackich, specjalność Dokumentalistyka Medialna!  21 stycznia 2020 roku zajęcia z przedmiotów "Źródła informacji w sieci" oraz "Lektorat prasy krajowej i zagranicznej" prowadzone przez mgr Aleksandrę Rybacką zostają odwołane. Odpracowanie nastąpi:  - II rok: czwartek, 23.01.2020, s. 220,  - III rok: term...
 • dr Marta Więckiewicz-Arcchacka

  Zaplanowane na 20.01.2020 r. (poniedziałek) zajęcia prowadzone przez dr Martę Więckiewicz-Archacką nie odbędą się. Terminy odrabiania zajęć:  Psychospołeczne aspekty komunikacji internetowej - środa 29.01.2020, godz. 9.45-11.15; Seminarium - piątek 24.01.2020, godz. 11.30-13.00; Konsultacje - piątek 24.01.2020, godz. 9.45-11.15. Numery sal zosta...
 • dr hab. Bernadetta Darska

  Uwaga studenci!  Konsultacje dr hab. Bernadetty Darskiej w czwartek 23 stycznia wyjątkowo odbędą się wcześniej, tj. godz. 10-11.45.
 • dr Marta Więckiewicz-Archacka

  Zajęcia z Erystyki prowadzone przez dr Martę Więckiewicz-Archacką zostają przełożone z 16.01.2020 na 31.01.2020, godz. 9.45-11.15 sp. dokumentalistyka medialna, godz. 11.30-13.00 sp. nowe media. Numer sali zostanie ustalony i podany do wiadomości studentów.
 • mgr Marta Wiśniewska

  Konsultacje mgr Marty Wiśniewskiej do końca semestru zimowego 2019/2020 będą odbywały się w środy w godz. 9:45-11:15 (pok. 262), tj. 15.01, 22.01 i 29.01.
 • dr hab. Mariola Marczak, prof. UWM

  Uwaga studenci rok II studia drugiego stopnia Dnia 19.11.2019 seminarium magisterskie, prowadzone przez prof. Mariolę Marczak zostaje jednorazowo odwołane i przeniesione na piątek 22.11.2019, godz. 10:00, sala 252. W kolejnych tygodniach seminarium będzie odbywało się w terminach zgodnie z planem, w sali 252. Konsultacje również będą odbywa...
 • mgr Dominika Myślak

  Uwaga studenci konsultacje Pani mgr Dominiki Myślak odbywają się w każdy czwartek podczas przerw między zajęciami w godzinach od 13:00 do 18:30, sala 251.
 • dr Magdalena Szydłowska

  Uwaga studenci Rok III dokumentalistyka medialna Zajęcia z przedmiotu: "Reportaż radiowy w teorii i praktyce" (wykład) będzie odbywał się w cyklu cotygodniowym, w godzinach 9:45-11:15, sala 114.
 • prof. dr hab. Aleksander Kiklewicz, prof. zw.

  Uwaga studenci II roku studiów drugiego stopnia W dniach od 04.11.2019 do 29.11.2019 zajęcia z przedmiotów: Społeczne i kulturowe oddziaływanie języka mediów oraz Pragmatyka językowa, zostały odwołane. Zostaną one odpracowane w każdą środę, począwszy od dnia 04.12.2019, godz. 8:00, sala 112.
 • dr Szymon Żyliński

  Uwaga studenci Zajęcia prowadzone przez dra Szymona Żylińskiego, zostają odwołane do dnia 02.12.2019, z powodu wyjazdu służbowego. Wszystkie zajęcia zostaną odpracowane, a terminy odpracowań będą podawane w odrębnych ogłoszeniach
 • Ważne informacje dla studentów - zapisy na przedmioty w systemie USOS

  W załączniku podane są informacje dotyczące zapisów na lektoraty, zajęcia z wychowania fizycznego, przedmioty ogólnouczelniane oraz przedmioty z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych, w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020