• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

 • Zapraszamy na spotkanie z Ekspertem Departamentu Strategii Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, dr Lidią Żebrowską (27 maja, godz. 12.00, sala 31)
 • Media-Kultura-Komunikacja Społeczna: www.uwm.edu.pl/mkks

 


Instytut
Dziennikarstwa
i Komunikacji
Społecznej
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 47
tel. 89 524 63 55 idziks.human@uwm.edu.pl


czytaj więcej

 • dr hab. Arkadiusz Dudziak

  W dniach 29.05.2015 do 02.06.2015 zajęcia z dr. Arkadiuszem Dudziakiem zostają odwołane w powodu choroby. 
 • mgr Grzegogrz Wadowski

  Uwaga studenci III roku, studia niestacjonarne I stopnia., zmiana w planie zajęć:   W dniu 31.05.2015 r. (godz. 8:00-11:15), zajęcia poprowadzi dr Szymon Żyliński, a 13.06.2015 r. w godz. 15.00-18.15 zajęcia odbędą się z mgr. Grzegorzem Wadowski.    Zajęcia dydaktyczne z dnia 01.06.2015r. (godz. 9:45-13:15) zostają przeniesione...
 • mgr Magdalena Golińska-Konecko

  30.06.2015 /sobota/ rok III NSL  i 1.06.2015 /poniedziałek/ rok II SL, GR. I,II,III zajęcia z mgr Magdaleną Golińską-Konecko odbędą się w Telewizji Polskiej w Olsztynie. 
 • dr Miłosz Babecki

 • Zmiany zajęć prowadzonych przez dra Miłosza Babeckiego

  Szczegóły w załącznikach
 • rok III, I stopnia i rok II, II stopnia

  Zarządzenie Nr 30/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie elektronicznego  archiwum prac dyplomowych   http://bip.uwm.edu.pl/node/4648     Zarządzenie Nr 31/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia wzorów druków...
 • II rok, studia niestacjonarne II stopnia

  Zmiana w planie zajęć w dniach 25.04.2015 i 14.06.2015: 25.04.2015 w godz. 15.00-18.15 zajęcia z prof. Aleksandrem Kiklewiczem, prof. zw sala 109 (zastępstwo za dr A. Frankowiak) 14.06.2015 w godz. 8.00-11.15 zajęcia z dr Anitą Frankowiak, sala 109 (odpracowanie zajęć z 25.40.2015)
 • Konferencja

  MNIEJSZOŚĆ I WIĘKSZOŚĆ RELACJE KULTUROWE NA POGRANICZACH
 • Studenci I roku drugiego stopnia - studia stacjonarne

  Przedmiot "Czytelnia prasy", prowadzony przez dr Magdalenę Żmijkowską,  został przeniesiony ze środy na poniedziałek w godzinach 15:00-16:30, sala 15. Zmiana obowiązuje do końca semestru letniego.
 • Studenci I rok drugiego stopnia - studia stacjonarne

  Przedmiot "Czytelnia prasy", prowadzony przez dr Magdalenę Żmijkowską,  został przeniesiony ze środy na poniedziałek w godzinach 15:00-16:30, sala 15. Zmiana obowiązuje do końca semestru letniego.
 • dr Magdalena Szydłowska

  Uwaga studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia - rok II Z uwagi na zbyt małą liczbę osób uczestniczących w wykładzie z przedmiotu do wyboru: Media elektroniczne jako nośnik pamięci kulturowej, prowadzony przez dr Magdalenę Szydłowską, w/w przedmiot został w semestrze letnim zdjęty z oferty Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.
 • Informacje dla studentów

  Szanowni Państwo, Studenci Wydziału Humanistycznego,  poniżej przedstawiano najważniejsze informacje dotyczące organizacji semestru letniego w bieżącym roku akademickim:  1. uznania osiągnięć z języka obcego i wychowania fizycznego oraz wpisu oceny do systemu USOS dokonuje prodziekan ds. kształcenia dr Krzysztof Łożyński. Uznanie osiągni...
 • ZMIANA LOKALIZACJI

  ZMIANA LOKALIZACJI:    pok. 347 - Dyrektor Instytutu przeniesiony do pok. 248 pok. 348- Sekretariat Instytutu przeniesiony do pok. 249 pok. 349 - Zastępca Dyrektora Instytutu przeniesiony do pok. 250 pracownicy z pok. 248 - obecnie pok. 251 pracownicy z pok. 249 - obecnie pok. 252 pracownicy z pok. 250 - obecnie pok. 253
 • Seminarium II rok studia stacjonarne drugiego stopnia

  Seminarzyści prof. Janusza Kijowskiego, będą uczęszczali w semestrze letnim 2014/2015 na seminarium prowadzone przez prof. Andrzeja Staniszewskiego (w zastępstwie). Seminarium to zostało zaplanowane w poniedziałki o godz. 9:45-11:15 w gabinecie 347.
 • CZWARTKI Z HUMANISTYKĄ