• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

 • Szczegółowe informacje w zakładce

  Szczegółowe informacje w zakładce "Ogłoszenia".

 • Szczegółowe informacje w zakładce "Ogłoszenia".
 • Media-Kultura-Komunikacja Społeczna: www.uwm.edu.pl/mkks

 


Instytut
Dziennikarstwa
i Komunikacji
Społecznej
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 47
tel. 89 524 63 55 idziks.human@uwm.edu.pl


czytaj więcej

 • Termin zaliczenia z "Podstaw politologii"

  Uwaga studenci I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Ostateczny termin zaliczenia przedmiotu "Podstawy politologii"  - 03.02.2015, godz. 13:00, sala 30.
 • dr Bernadetta Darska

  Szanowni studenci II roku studiów licencjakich (stacjonarne)!!!  W środę zgłaszaliście się Państwo do mnie, informując o swojej chęci uczestniczenia w prowadzonym przeze mnie seminarium. Lista została utworzona, ale okazuje się, że nie wszyscy wiedzieli o tym, że zapisy już się rozpoczęły. W związku z tym uprzejmie informuję, że aby wszysc...
 • Zmiana terminu egzaminu - dr Maria Rółkowska

  Uwaga studenci dziennikarstwa - studia stacjonarne drugiego stopnia Egzamin z przedmiotu: Komunikowanie międzykulturowe i międzynarodowe, zaplanowany na dzień 03.02.2015 na godzinę 9:30 sala 37, został przesunięty na godzinę 13:30 do sali 217.
 • CZWARTKI Z HUMANISTYKĄ

 • dr Magdalena Szydłowska

    1.Reportaż radiowy w teorii i praktyce - ćwiczenia , zajęcia z 27.01.2015, godz. 11:30 zostały przeniesione na 20.01.2015, godz.  13:00 sala 251  2.Reportaż radiowy w teorii i praktyce - wykład , zajęcia z 28.01.2015 15:00 zostały przeniesione na 21.01.2015, godz. 16:30 sala 112  3.Seminarium, zajęcia z 28.01.2015, godz. 11:30 zost...
 • dr hab. Janusz Kijowski, prof. UWM - seminaria

  W zastępstwie za dr. hab. Janusz Kijowskiego, prof. UWM seminaria będą prowadzili następujący pracownicy: 1. rok III, studia stacjonarne I stopnia - dr Szymon Żyliński, środa godz. 18.30 (godzina i sala bez zmian), 21.01.2015 roku obecność obowiązkowa 2. rok II, studia stacjonarne II stopnia - prof. dr hab. Andrzej Staniszewski, wtorek godz. 8....
 • Terminarze egzaminów

  Uwaga studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej w załącznikach terminarze egzaminów w sesji zimowej 2014/2015
 • SUPERHUMAN

 • Zajęcia dra hab. Jarosława Rubachy

  Uwaga studenci dziennikarstwa - studia stacjonarne Na czas nieobecności dra hab. Jarosława Rubachy, zajęcia będą prowadziły następujące osoby: Wykład z "Historii Polski" - dr hab. Zbigniew Anculewicz, prof. UWM Ćwiczenia z "Historii Polski" - dr Magdalena Żmijkowska Wykład z "Podstaw politologii" - dr hab. Janusz Gołota, prof. UWM.&...
 • Interdyscyplinarne Koło Doktoranckie Pogranicza

 • Etykieta, studia niestacjonarne I stopnia

  W związku z nieobecnością studentów na obowiązkowym wykładzie z etykiety, koordynator przedmiotu podaje dodatkowe terminy. Brak wpisu z w/w przedmiotu skutkuje niezaliczeniem semestru.
 • Obowiązkowe szkolenia na studiach niestacjonarnych

  W załączniku podane są terminy obowiązkowych szkoleń w zakresie: BHP, Etykiety, Ergonomii, i Ochrony własności Intelektualnej.   Studenci I roku, studiów II stopnia niestacjonarnych, którzy mają zaliczenie z ergonomii ze studiów  I stopnia mogą uzyskać zaliczenie (przepisanie) przedmiotu.
 • ogłoszenia o zamianie zajęć na studiach niestacjonarnych

  rok III, studia I stopnia niestacjonarne rok I, studia II stopnia niestacjonarne rok II, studia II stopnia niestacjonarne
 • Wykład obowiązkowy - Ochrona własności intelektualnej

  W załączniku szczegóły dotyczące wykładu obowiązkowego. 
 • dr Bernadetta Darska

  Uwaga studenci 2 MU studia stacjonarne!  Od środy 22 października przedmiot do wyboru pt. "Literatura popularna" prowadzony przez dr Bernadettę Darską będzie się odbywał w godzinach 11.30-13.00 w sali 18. Przypomnienie dla studentów: grupy na przedmiotach do wyboru nie powinny przekraczać 24 osób. Uwaga studenci II MU studia stacjonarne Za...