Doktorat Wdrożeniowy w Szkole Doktorskiej UWM w Olsztynie!

Szanowni Państwo,

Rozpoczął się nabór wniosków do IV edycji programu „Doktorat Wdrożeniowy”  finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przedmiotem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami.

Warunkiem udziału w programie jest przyjęcie do szkoły doktorskiej osoby, która jest, albo zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przez podmiot, który wyrazi zgodę na jej kształcenie w szkole doktorskiej w ramach programu i zapewni jej opiekuna pomocniczego spośród swoich pracowników.

 

Środki finansowe przeznaczone są na:

  • finansowanie stypendium doktoranckiego w wysokości:
    3450,00 zł – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy;
  • 4450,00 zł – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy.
  • dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji badań naukowych prowadzonych przez doktoranta;
  • koszty ubezpieczenia społecznego

 

Nabór wniosków w ramach programu trwa od dnia 30 kwietnia 2020 r. do dnia 15 czerwca 2020 r. i odbywa się poprzez system OSF.

 

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się pod linkami:

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-doktorat-wdrozeniowy

https://www.gov.pl/web/nauka/doktoraty-wdrozeniowe---czyli-jak-wygrac-trzy-razy

 

Osoby zainteresowane udziałem w programie „Doktorat wdrożeniowy” proszone są o kontakt z Biurem Szkoły Doktorskiej: grygo@uwm.edu.pl