Zebranie wyborcze elektora z grona doktorantów - 9.04.2020 r.

Komunikat nr 6/2020

Doktoranckiej Komisji Wyborczej z dnia 8 kwietnia 2020 roku

 

Wydany na podstawie § 4 ust. 7 załącznika do Uchwały Nr 188 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września 2017 roku w sprawie Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w zw. z art. 25 ust. 4 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 18 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz §2 ust. 16 pkt. 4 Uchwały NR 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci,

przypominam, że w dniu 9 kwietnia 2020 roku o godz. 18:00 odbędzie się Zebranie wyborcze, którego celem będzie wybór elektora z grona doktorantów. Zebranie wyborcze odbędzie się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej – platformie ClickMeeting. Władze Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na wniosek Prezydium RSD UWM w Olsztynie w celu przeprowadzenia tajnych
i poufnych głosowań udostępniły aplikację Głosuj24. Więcej informacji o zasadach dostępu
i funkcjonowaniu obu aplikacji znajdują się w dalszej części komunikatu.

Przewiduje się następujący przebiegu Zebrania wyborczego:

1)      Stwierdzenie quorum;

2)      Otwarcie zebrania;

3)      Otwarcie listy mówców w celu zgłaszania członków komisji skrutacyjnej;

4)      Otwarcie listy mówców w celu zgłaszania kandydatów na elektora;

5)      Pytania do kandydatów na elektora;

6)      Odebranie mandatów do głosowania o godz. 19:00;

7)      Przeprowadzenie głosowań nad wyborem Komisji skrutacyjnej i wyborem elektora z grona doktorantów.

Na adresy e-mail doktorantów rozesłane zostały zaproszenia do udziału o godz. 18:00
w spotkaniu o nazwie „Zebranie wyborcze elektora z grona doktorantów” na platformie ClickMeeting. Adresy e-mail doktorantów w domenach uczelnianych wygenerowane zostały z bazy danych Uniwersytetu. Platforma zapewnia dostęp poprzez przeglądarkę internetową, bez konieczności tworzenia konta i jak zapewnia – działa na wszystkich urządzeniach bez względu na system operacyjny, także mobilnie na przeglądarce iOS oraz Android. Wszyscy doktoranci, którzy z przyczyn technicznych nie będą mogli wziąć udziału, proszone są w godz. 18:00 – 19:00 wysłać wiadomość e-mail na adres: jakub.goerick@uwm.edu.pl z taką informacją. Zostanie im udostępniony protokół z Zebrania, a także zostaną dopisani do listy osób, które posiadają mandat do głosowania.

Prezydium RSD UWM w Olsztynie przekaże uczestnikom Zebrania oraz w zamieści w protokole godziny na które zaplanowano głosowanie z podaniem niezbędnych objaśnień.

Szczegóły dotyczące prywatności i stosowanych środków bezpieczeństwa w aplikacji ClickMeeting: https://knowledge.clickmeeting.com/pl/privacy-security/

Na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie opracowano instrukcje logowania się do platform zdalnej edukacji, w tym do platformy ClickMeeting – szczegóły znajdują się na stronie: https://wpia.uwm.edu.pl/e-learning

Szczegóły dotyczące prywatności i stosowanych środków bezpieczeństwa w aplikacji Głosuj24 znajdują się w załącznikach do niniejszego komunikatu.

 

                                                                                                                                                                                                                                                         Wiceprzewodniczący Prezydium

                                                                                                                                                                                                                                                          Rady Samorządu Doktorantów

                                                                                                                                                                                                                                                                  mgr Jakub Goerick