Zebranie RSD 14.04.2020 r.

Na podstawie §3 ust. 1 w zw. z §1 ust. 10 Ordynacji Wyborczej Samorządu Doktorantów UWM w Olsztynie (załącznik do Regulaminu Samorządu Doktorantów UWM w Olsztynie) zwołuję Zebranie wyborcze Rady Samorządu Doktorantów UWM w Olsztynie, które odbędzie się 14 kwietnia 2020 roku o godz. 18:00 za pomocą środków komunikacji na odległość - platformy Microsoft Teams. W tym celu utworzony został Zespół: Rada Samorządu Doktorantów, do której można w prosty sposób dopisać się poprzez wpisanie kodu wysłanego członkom RSD w mailu w zakładce: Zespoły. Proszę o zapisywanie się już dziś, aby być pewnym działania platformy. Jeżeli jakikolwiek członek RSD nie otrzymał maila z kodem, proszę o wiadomość na adres: jakub.goerick@uwm.edu.pl

Program zebrania:
1 Otwarcie spotkania i sprawdzenie quorum;
2 Wybór komisji skrutacyjnej;
3 Wybór Przewodniczącego Rady Samorządu Doktorantów;
4 Omówienie spraw bieżących i wolne wnioski


Tajność głosowań w trybie elektronicznym zostanie zapewniona przez Prezydium RSD.

Z poważaniem

---
Jakub Goerick
Wiceprzewodniczący Rady Samorządu Doktorantów