WAŻNE - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Doktoranci,

przypominamy o obowiązku dołączenia podpisanej informacji o przetwarzaniu danych osobowych do wniosków stypendialnych.
Załącznik znajduje się w zakładce stypendia/pomoc materialna, stypendia/stypendium doktoranckie oraz stypendia/stypendium projakościowe.

Dodatkowo załączona jest tutaj