Przypomnienie o szkoleniu z zakresu komunikatywności i otwartości doktorantów oraz umiejętności pracy w zespole

Przypominamy o szkoleniu z zakresu komunikatywności i otwartości doktorantów oraz umiejętności pracy w zespole, o którym byliście informowani przez przedstawicieli Wydziałowych Rad Samorządów Doktorankich

To kolejne przedsięwzięcie organizowane przez Radę Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Chcielibyśmy zaprosić na szkolenie dla doktorantów, które będzie miało na celu rozwój komunikatywności i otwartości doktorantów oraz umiejętności pracy w zespole. Szkolenie będzie jednym z etapów przeciwdziałania wysokiemu poziomowi stresu wśród doktorantów. W ramach szkolenia, jako pomoc dydaktyczna wykorzystywane będą m. in. wieloosobowe i zespołowe gry planszowe. Na szkoleniu poruszone będą również problemy związane z działalnością naukową doktorantów, organizacją sieci naukowych, czy aktywizacją doktorantów w samorządność doktorancką. 

Szkolenie prowadzone będzie w ramach projektu pt. „Dofinansowanie strefy relaksu", który uzyskał dofinansowanie w ramach projektów dla środowiska doktoranckiego w konkursie organizowanym przez Krajową Reprezentację Doktorantów.

Szkolenie odbędzie się 18 grudnia (wtorek) o godzinie 19.00 na Oczapowskiego 1, sali nr 2.

Zgłoszenia proszę przesyłać do przedstawicieli Wydziałowych Rad Samorządu Doktorantów. Zgłoszenie powinno zawierać informację o imieniu i nazwisku oraz wydziale, z którego jest doktorant.

Liczymy, że wspólne oderwanie się od codziennych obowiązków w celu uczestniczenia w organizowanym szkoleniu, przyniesie w przyszłości pozytywne rezultaty w naszym życiu oraz pracy badawczej. Dlatego zachęcamy do udziału w szkoleniu wszystkich doktorantów.

 

Informacje dodatkowe:

Wypełnienie zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, w celu wzięcia udziału w szkoleniu w dn. 18 grudnia 2018 r., organizowanym przez Radę Samorządu Doktorantów UWM w Olsztynie z siedzibą na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ul. Heweliusza 14, pok. 109, 10-719 Olsztyn. Zgoda może być odwołana w każdym czasie, poprzez wysłanie wiadomości o treści „REZYGNACJA" na adres e-mail: rsd@uwm.edu.pl, co skutkować będzie usunięciem danych z zasobów RSD UWM w Olsztynie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wypełniający zgłoszenie oświadcza, iż dane podał dobrowolnie, niemniej jest świadom, że bez ich podania nie jest możliwe wzięcie udziału w szkoleniu.

  Informujemy, że Państwa dane osobowe udostępnione w zgłoszeniu zbierane są wyłącznie, w celu wzięcia udziału w Szkoleniu, przez organizatora - RSD UWM w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie, na podstawie Państwa zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Administratorem Państwa danych osobowych jest RSD UWM w Olsztynie. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zaangażowanym przez Organizatora do organizacji Zjazdu. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i realizacji Szkolenia lub do chwili wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzoru, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy prawa.

Rada Samorządu Doktorantów UWM w Olsztynie