Nowe, stare władze Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

W dniu 30 października 2018 r. odbyły się wybory do Prezydium Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2018/2019.
Przewodniczącym RSD ponownie został wybrany Grzegorz Gabara (Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa),
Wiceprzewodniczącym RSD ponownie został wybrany Jakub Goerick (Wydział Prawa i Administracji),
Sekretarzem RSD ponownie został wybrany Marcin Walter (Wydział Nauk o Środowisku).

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnego udanego roku pracy samorządowej!