Home » VADEMECUM DOKTORANTA » Sprawy informatyczne

Sprawy informatyczne

 E-mail w domenie uwm.edu.pl

Doktoranci  zgodnie z Zarządzeniem Nr 71/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2015 roku w sprawie sposobu wykorzystywania poczty elektronicznej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie zobowiązani są do posiadania i użytkowania konta z adresem domenowym identyfikowanym z Uniwersytetem.

Link do Zarządzenia: http://bip.uwm.edu.pl/node/4830

W celu założenia skrzynki pocztowej w domenie uwm.edu.pl należy skontaktować się z Ośrodkiem Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN na  ul. Heweliusza 8 i wypełnić odpowiedni druk (do pobrania tutaj lub ze strony http://bip.uwm.edu.pl/node/3271).

 

Eduroam – dostęp do Internetu w ośrodkach akademickich w całej Europie

Eduroam (ang. Educational Roaming) jest międzynarodowym projektem sieci edukacyjnej.

Umożliwia dostęp do Internetu pracownikom i studentom ośrodków akademickich w całej europie. Nie jest wymagana zmiana konfiguracji, kiedy korzystamy z eduroam w różnych miejscach. Dzięki przystąpieniu do projektu eduroam, uzyskujemy możliwość korzystania z darmowej sieci w wielu ośrodkach całej Europy (http://www.eduroam.org) i Polski (http://www.eduroam.pl).

Aby móc skorzystać z sieci Eduroam wymagane jest posiadanie aktywnego konta oraz odpowiednio skonfigurowany system operacyjny. Więcej informacji pod adresem http://eduroam.uwm.edu.pl/index.php?main=info

 

USOSweb

Do funkcjonalności USOSweb należy między innymi: Oglądanie uzyskanych ocen, podejrzenie informacji dotyczących podpięć do przedmiotów w konkretnych etapach studiów, sprawdzenie wyników swoich sprawdzianów, testów, egzaminów, komunikowanie się z prowadzącymi przedmiot, studentami grupy zajęciowej, innymi użytkownikami https://usosweb.uwm.edu.pl

Aby otrzymać dostęp do serwisu USOSweb należy zgłosić się do osobiście w Biurze Informatycznej Obsługi Studiów lub poprzez e-mail wysłany z domeny @uwm.edu.pl na adres usos@uwm.edu.pl