Home » O nas

O nas


Natalia Chodkowska – Przewodnicząca RSD

Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolinctwa
tel: 668121146 e-mail: natalia.chodkowska@uwm.edu.pl

 

 

Grzegorz Gabara – Wice-przewodniczący RSD

Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
e-mail: grzegorz.gabara@uwm.edu.pl

 

 

Anna Danielewicz – Sekretarz RSD

Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauki o Żywności
e-mail: anna.danielewicz@uwm.edu.pl

 

 

 

 

Rzecznik Prasowy RSD oraz przedstawiciel w Akademickim Centrum Mediów i promocji :

Elżbieta Klimus
e-mail: elzbietaklimus@wp.pl

 

 

 

 

Komisja Rewizyjna RSD:

Magdalena Jaworek – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej RSD
Michał Gornowicz – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej RSD
Michał Ogrodniczak – Sekretarz Komisji Rewizyjnej RSD

 

Sąd Koleżeński:

Emil Waledzik
Elwira Ślesicka
Kamil Otowski
 

Przedstawiciel w Centrum Innowacji i Transferu Technologii:

Zuzanna Kunicka

 

Skład RSD

Wydział Imię i nazwisko
Bioinżynierii Zwierząt Kamil Otowski
Karolina Wasilewska
Biologii i Biotechnologii Aleksandra Kurzyńska
Zuzanna Kunicka
Geodezji Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Michał Ogrodniczak
Grzegorz Gabara
Humanistyczny Elżbieta Klimus
Kinga Perużyńska
Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Natalia Chodkowska
Marlena Skrobisz
Medycyny Weterynaryjnej Karolina Hryniewiecka
Blanka Bukowska
Nauk Ekonomicznych Emil Walendzik
Donata Sawulska
Nauk Medycznych Łukasz Jaśkiewicz
Nauk o Środowisku Beata Łączyńska
Mateusz Sikora
Nauk Społecznych Magdalena Jaworek
Diana Mościcka
Nauk Technicznych Magdalena Lemecha
Elwira Ślesicka
Nauki o Żywności Anna Danielewicz
Katarzyna Mirosława Boradyn
Teologii Mateusz Rutynowski
Janusz Ruciński
Prawa i Administracji Michał Gornowicz
Jakub Goerick