^Powrót na góre

 • DGN

  Dział Gospodarki Nieruchomościami ul. Prawocheńskiego 4 10-719 Olsztyn

 • ADMR

  Akademicki Dom Mieszkalno - Rotacyjny ul. Żołnierska 14C, pok. 104, 10-561 Olsztyn tel. +4889 524-60-61 Specjalista mgr inż. Zbigniew Liminowicz tel.+4889 524-60-61, 667-206-755 e-mail: zbigniew.liminowicz@uwm.edu.pl.

 • UDR

  Uniwersytecki Dom Rotacyjny ul. Benedykta Dybowskiego 7 pok. 35A 10-723 Olsztyn tel. (89) 523 39 94, tel/fax (89) 524 52 51 Specjalista mgr inż. Danuta Wiśniewska tel. (89) 523 39 94, (89) 524 52 51, 513 191 180 e-mail: danuta.wisniewska@uwm.edu.pl Referent mgr Artur Raubo tel. (89) 523 39 94, (89) 524 52 51 e-mail: artur.raubo@uwm.edu.pl

Zespół Gospodarki Gruntami
Zespół Gospodarki Lokalowej
Zespół Gospodarki Budynkowej
Akademicki Dom Mieszkalno-Rotacyjny ul. Żołnierska 14C, pok. 104, 10-561 Olsztyn tel. +4889 524-60-61 Specjalista mgr inż. Zbigniew Liminowicz tel. +4889 524-60-61, 667-206-755 e-mail: zbigniew.liminowicz@uwm.edu.pl
Uniwersytecki Dom Rotacyjny
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ocena użytkowników:  / 0

 

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Nr

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Pow.

/m2/

Obręb     m. Olsztyn

Lokalizacja szczegółowa

Przeznaczenie

w m.p.z.p.

Cena wywoławcza

netto /PLN/

Wadium  

/PLN/

Postąpienie

/PLN/

1.

7/18 

EL1O/00022119/0

601

Lipowo

Obr. Lipowo

Gm. Ostróda

Brak planu

8 600

500

200

2.       

542 - UWAGA nieruchomość odwołana z przetargu

OL1O/00035924/0

51767

Toma-

szkowo

Obr. Tomaszkowo

Gm. Stawiguda

UHP.01 ter. zabud.  usługowej, handlowej i produkcyjnej

6 543 000

327 150

130 860

udział do 1/5 w działce 545*

3.       

9 i 12/8

OL1O/00035151/0

4692

97

ul. Pana Tadeusza 4A

US3 – tereny sportu i rekreacji

2 310 000

115 500

46 200

4.       

40/10

40/13

40/14

40/16*

OL1O/00035930/5

42974

153

ul. Wołodyjo-wskiego

UN - mieszkalnictwo, ośrodek naukowy obsługi rolnictwa, obiekty ruchu turystycznego, hotel, gastronomia, urządzenia sportowe i rekreacyjne.

ZP+WZ - tereny zieleni urządzonej, funkcje sportowo-rekreacyjne związane z UN

6 732 000

336 600

134 640

5.       

40/21

40/23

OL1O/00035930/5

28504

153

ul. Wołodyjo-wskiego

MN-6 - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca

ZP – tereny zieleni urządzonej

9MW – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – szeregowa

4 404 000

220 200

88 080

6.       

4/37

OL1O/00130908/8

1069

118

ul. Mjr. Jana Piwnika

6MN ter. mieszkaniowe jednorodzinne

117 200

5 860

2 350

7.       

4/38

OL1O/00130907/1

975

118

ul. Mjr. Jana Piwnika

6MN ter. mieszkaniowe jednorodzinne

106 900

5 350

2 140

8.       

4/42

OL1O/00130917/4

960

118

ul. Mjr. Jana Piwnika

5MN ter. mieszkaniowe jednorodzinne

105 300

5 270

2 110

9.       

4/45+34/55

OL1O/00130881/2

928

118

ul. Mjr. Jana Piwnika

5MN ter. mieszkaniowe jednorodzinne

110 900

5 550

2 220

udział do 1/10 w działkach 4/47; 34/57*

10.   

4/46

OL1O/00130923/9

994

118

ul. Mjr. Jana Piwnika

5MN ter. mieszkaniowe jednorodzinne

118 400

5 920

2 370

udział do 1/10 w działkach 4/47; 34/57*

11.   

4/48+34/79

OL1O/00130876/4

 957

118

ul. Mjr. Jana Piwnika

5MN ter. mieszkaniowe jednorodzinne

114 200

5 710

2 290

udział do 1/10 w działkach 4/47; 34/57*

12.   

4/49

OL1O/00130922/2

1068

118

ul. Mjr. Jana Piwnika

5MN ter. mieszkaniowe jednorodzinne

126 800

6 340

2 540

udział do 1/10 w działkach 4/47; 34/57*

13.   

34/42

OL1O/00130919/8

909

118

ul. Mjr. Jana Piwnika

6MN ter. mieszkaniowe jednorodzinne

103 400

5 170

2 070

14.   

34/49

OL1O/00130945/9

1055

118

ul. Mjr. Jana Piwnika

6MN ter. mieszkaniowe jednorodzinne

120 000

6 000

2 400

15.   

34/58 UWAGA odwołana z przetargu

OL1O/00130934/9

1015

118

ul. Mjr. Jana Piwnika

5MN ter. mieszkaniowe jednorodzinne

120 800

6 040

2 420

udział do 1/10 w działkach 4/47; 34/57*

16.   

34/62

OL1O/00130929/1

1052

118

ul. Mjr. Jana Piwnika

5MN ter. mieszkaniowe jednorodzinne

121 000

6 050

2 420

udział do 1/10 w działkach 4/47; 34/57*

17.   

38/64

OL1O/00130903/3

1173

118

ul. Mjr. Jana Piwnika

8MN ter. mieszkaniowe jednorodzinne

129 000

6 450

2 580

18.   

38/73

OL1O/00130893/9

973

118

ul. Mjr. Jana Piwnika

9MN ter. mieszkaniowe jednorodzinne

107 000

5 350

2 140

19.   

38/74

OL1O/00130892/2

979

118

ul. Mjr. Jana Piwnika

9MN ter. mieszkaniowe jednorodzinne

107 700

5 390

2 160

20.   

38/75

OL1O/00130891/5

1077

118

ul. Mjr. Jana Piwnika

9MN ter. mieszkaniowe jednorodzinne

121 100

6 060

2 430

udział do 1/2 w działce  38/77*

 Uwaga : w przypadku pozycji nr 2 niniejszego zestawienia tj. 542 wraz z udziałem do 1/5 w działce nr 545 OL1O/00035924/0 Tomaszkowo przetarg zostaje odwołany z powodu ustanawiania na niej służebności przesyłu. W przypadku pozycji nr 15 tj. dz. nr 34/58 odwołana z uwagi na omyłkę pisarską.

* działki stanowią wewnętrzne drogi dojazdowe.

W przypadku pozycji nr 3 powyższego wykazu zbywane jest prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz własność zabudowań.

Nieruchomość oznaczona w wykazie nr 2, 17 jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym.

Na nieruchomości oznaczonej w wykazie nr 13 jest zlokalizowane stanowisko archeologiczne.

W przypadku pozycji nr 1 powyższego wykazu, ogłoszenie stanowi zaproszenie do VI przetargu, V przetarg odbył się w dniu 07.12.2017 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 27.03.2018 r. o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń Komisji Senackich w budynku Rektoratu ul. Oczapowskiego 2 w Olsztynie.

1.Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium, w formie pieniężnej, w PLN, na każdą nieruchomość oddzielnie przelewem na rachunek Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie – Bank Handlowy w Warszawie SA 94 1030 1218 0000 0000 9278 5023 w terminie do 22 marca 2018 r. W tytule wpłaty należy wskazać nieruchomość, będącą przedmiotem zainteresowania /numer działki ewidencyjnej zgodnie z wykazem określającym przedmiot przetargu/.

2. Za datę wpływu wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na konto Uniwersytetu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny transakcyjnej nabycia prawa własności nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wpłacane wadium zwraca się niezwłocznie (do 3 dni od dnia zamknięcia przetargu) przelewem na konto. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca  prawa własności nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu  i w terminie zawarcia umowy podanym przez sprzedającego i uchyli się od zawarcia umowy, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie odstąpi od zawarcia umowy. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

3. Uniwersytet zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania nabywcy nieruchomości.

W tym przypadku wadium podlega zwrotowi wszystkim uczestnikom przetargu.

4. Ze szczegółowymi informacjami na temat przetargu można zapoznać się w Dziale Gospodarki Nieruchomościami Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, ul. Prawocheńskiego 4, pok. nr 111, 102, pod tel. (089) 523-41-75, (089) 523-33-33, lub na stronie internetowej pod adresem www.uwm.edu.pl/dgn/

5. Ogłoszenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń w Dziale Gospodarki Nieruchomościami Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie oraz na stronie internetowej www.uwm.edu.pl/dgn/www.bip.uwm.edu.pl

 

 

Strona korzysta z plików cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii

Strony i aplikacje internetowe Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (*.uwm.edu.pl) używają plików cookies i podobnych technologii.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu plików cookies.

1. Czym są pliki cookies?

To niewiekie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwer www i zapisywane na urządzeniu Użytkownika (komputerze, smartfonie, tablecie) podczas przeglądania stron internetowych. Pliki te zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną intenetową. Pliki "cookies" umożliwiają m.in. dostosowanie strony internetowej do preferencji Użytkownika, obsługę logowania i wyświetlania stron przeznaczonych tylko dla niego.

2. W jakim celu wykorzystujemy pliki cookies?

Serwisy i aplikacje internetowe Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wykorzystują pliki "cookies" w celach:

 • obsługi mechanizmu logowania - używamy plików cookies sesyjnych aby po zalogowaniu utrzmać sesję Użytkownika, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie danego serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 • dostosowania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkownika
 • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych UWM

Serwis internetowy Wydawnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (wydawnictwo.uwm.edu.pl) wykorzytuje pliki "cookies" do obsługi koszyka zakupowego. Całkowite zablokowanie plików cookies uniemożliwi poprawne funkcjonowanie mechanizmu koszyka.

Podczas korzystania z serwisów intenetowych UWM na urządzeniu Użytkownika mogą być zapisane pliki cookies pochodzące z serwisów zewnętrznych, takich jak:

 • Google Analytics - niektóre serwisy internetowe UWM (np. strona główna www.uwm.edu.pl) korzystają z usługi Google Analytics w celu tworzenia anonimowych statystyk. Oznacza to, iż podczas odwiedzania stron internetowych UWM na urządzeniu Użytkownika mogą być zapisane pliki cookies pochodzące od firmy Google Inc. Z zasadami Google Analytics dotyczącymi bezpieczeństwa i prywatności można zapoznac się pod adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
 • Facebook - niektóre strony internetowe UWM zwierają wtyczkę (plugin) portalu społecznościowego Facebook (przycisk "Lubię to"). Podczas korzystania z takich stron, na urządzeniu Użytkownika mogą być zapisane pliki cookies pochodzące od firmy Facebook Inc. jeśli jest on zalogowany w portalu społecznościowym facebook.com.

3. Jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby zarządzać plikami cookies?

Pliki "cookies" można zablokować zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Można tak zmienić ustawienia przeglądarki, aby otrzymywać powiadomienie przed każdą próbą umieszczenia pliku "cookie". Można również zmienić ustawienia w taki sposób, że przeglądarka odrzuca wszystkie pliki cookie lub tylko niektóre z nich.
Brak odpowiednich zmian tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych plików "cookies" w serwisach intenetowych UWM (zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki). Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych funkcji naszych serwisów, np. zalogowanie się na konto pocztowe.

Informacje o zmianie ustawień dla wybranych przeglądarek:

4. Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko, wszystkoociasteczkach.pl, lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

Copyright © 2013. DGN  Rights Reserved.