Doktoranci:

Dr Lech Pietrzak temat pracy „Wpływ krajobrazu zurbanizowanego na kształtowanie się zgrupowań larw chruścików (Trichoptera) na przykładzie Olsztyna i Złocieńca”, obrona 2005, Wydział Biologii, UWM w Olsztynie (pobierz pracę w PDF).

Dr Tomasz Majewski (temat pracy „Wpływ nieciągłości środowiska na kształtowanie się zgrupowań Trichoptera”, obrona 2006, Wydział Biologii, UWM w Olsztynie (pobierz pracę w PDF).

Witold Szczepański (studia doktoranckie 2003-2007), Wydział Biologii UWM w Olsztynie, temat pracy „Ocena antropopresji w krajobrazie rolniczym z wykorzystaniem chruścików (Insecta: Trichoptera)

 

Prace magisterskie - spis

Prace licencjackiespis

Prace dyplomowe - spis

 

Stażyści:

Trichoptera, hydrobiologia

 

Dr Andriej Nesterowicz, Białoruś (1993, staż miesięczny)

Mgr Lech Pietrzak, Złocieniec, luty 1999, lipiec 1999 (badania terenowe), luty 2000 r.

Mgr Małgorzata Raczyńska, AR w Szczecinie, marzec 1999

Mgr Joanna Żurawska, AR w Szczecinie, marzec 1999

Dr Michaił Moroz, Dr Władimir Bajczorow, Białoruś, – październik 1999 r.

Dr Vitalyi Mieżerin (Ukraina), grudzień 1999 r.

Mgr Izabela Jabłońska (Wydział Ochrony Środowiska, UWM w Olsztynie), styczeń 2000 r., oznaczenia larw i imagines Trichoptera z jez. Gardno, do pracy doktorskiej.

Mgr Urszula Szymańska (Zakład Ochrony Środowiska, UWM), Olsztyn, luty-kwiecień, 2000 r., - oznaczanie Trichoptera do pracy doktorskiej.

Mgr Giedre Cibaite (Instytut Ekologii, Wilno, Litwa), grudzień 2002 – weryfikacja oznaczeń imagines Trichoptera z Litwy

Dr Michaił Moroz (Białoruś) – 2003 r.

Dr Roman Godunko (Ukraina, Lwów), stypendium finansowane z Kasy Mianowskiego, 1.05-30.06.2003 r. ,-  Trichoptera Ukrainy

Nadine Wissig (Rostock, Niemcy), 2004/2005, staż trzymiesięczny, oznaczanie Trichoptera

Mgr Elena Dyatlova (Odessa, Ukraina), wrzesień-grudzień 2006 r., biologia i ekologia Trichoptera

Carlos Rodrigues (Hiszpania), grudzień 2006-maj 2007r. biologia i ekologia Trichoptera

Mgr Irina Giginiak (Mińsk, Białoruś), marzec-maj 2007 r. biologia i ekologia Trichoptera

 

Edukacja Ekologiczna

 

Michael O’Shea, USA, 1996-97 (praktyka dwuletnia)

Wojciech Woźniak, Joanna Wardaszko WSP-TWP Olsztyn, 1999 (praktyki tygodniowe)

Tomasz Sarnowski, Beata Kowalska, kwiecień, WSP-TWP Olsztyn, 1999 (praktyki tygodniowe)

 

 

Prace magisterskie wykonane i obronione, kierunek biologia

l.p.

nazwisko, imię

rok

tytuł

robocze wersje prac

1

Boroszko Edyta

2000

Fenologiczne zmiany fauny chruścików (Trichoptera) w zbiorniku śródmiejskim

pobierz pdf

2

Bujarska Justyna

2001

Chruściki (Trichoptera) okolic Kartuz (Pojezierze Pomorskie)

pobierz pdf

3

Chrząstowska Julita

2000

Siedliskowe zróżnicowanie rozmieszczenia larw chruścików (Trichoptera) w rzece Popław (Białoruś)

pobierz pdf

4

Derbin Grzegorz

2005

Chruściki (Trichoptera) jeziora Tyrsko

pobierz pdf

5

Jaskólska-Kurpiecka Justyna

2005

Makrobentos jeziora Kolmowo i zbiorników jego zlewni

pobierz pdf

6

Jurołajć Karolina

2006

Chruściki (Trichoptera) drobnych zbiorników śródmiejskich Olsztyna

pobierz pdf

7

Kanclerz Renata

1997

Chruściki (Trichoptera) rzeki Łyny na obszarze rezerwatu „Las Warmiński”

pobierz pdf

8

Kański Marcin

2004

Chruściki (Trichoptera) wybranych rzek Pomorza

pobierz pdf

9

Kościukiewicz Agnieszka

2000

Strefowość rozmieszczenia larw chruścików (Trichoptera) w rzece Wałszy

pobierz pdf

10

Krasiel Agnieszka

2003

Rozmieszczenie regionalne chruścików (Trichoptera) w południowej Polsce (Karpaty)

pobierz pdf

11

Krejckant Marcin

2006

Motyle dzienne (Rhopalocera) krajobrazu rolniczego okolic Mławy

pobierz pdf

12

Kulasa Agnieszka

2004

Chruściki (Trichoptera) jeziora Pluszne

pobierz pdf

13

Lelujka Anna

2004

Trichoptera drobnych zbiorników wodnych Olsztyna osiedla Jaroty i okolic Butryn

pobierz pdf

14

Leśna Krystyna

2001

Charakterystyka faunistyczna chruścików (Trichoptera) jeziora Oświn

pobierz pdf

15

Lichach Aleksandra

2005

Chruściki (Trichoptera) Berezyńskiego Rezerwatu Biosfery (Białoruś)

pobierz pdf

16

Lipnicka Dorota

1999

Chruściki (Trichoptera) górnego odcinka rzeki Pisy i jej dopływów

pobierz pdf

17

Lugowska Wioletta

2000

Chruściki (Trichoptera) drobnych cieków w zlewni rzeki Wałszy

pobierz pdf

18

Madaliński Magdalena

2006

Chruściki (Trichoptera) drobnych zbiorników wodnych okolic Butryn

pobierz pdf

19

Makiewicz Joanna

2003

Rozmieszczenie mezoregionalne chruścików (Trichoptera) północno-wschodniej Polski

pobierz pdf

20

Małek Jolanta

2001

Chruściki (Trichoptera) okolic Wzniesień Górowskich

pobierz pdf

21

Maszczak Aneta

1999

Chruściki (Trichoptera) drobnych zbiorników wodnych okolic Olsztyna

pobierz pdf

22

Mońko Marta

2001

Chruściki (Trichoptera) wód stojących Wzgórz Dylewskich

pobierz pdf

23

Nehring Anna

2001

Chruściki (Trichoptera) Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego

pobierz pdf

24

Nowoszyńska Anna

1997

Chruściki (Trichoptera) jeziora rezerwatu „Las Warmiński”

pobierz pdf

25

Piotrowska Katarzyna

2004

Ekologiczna charakterystyka rozmieszczenia chruścików (Trichoptera) Doliny Narwi w okolicach Łomży i Wizny

pobierz pdf

26

Romanowska Beata

2002

 Siedliskowe zróżnicowanie zgrupowań Trichoptera w heterogennym krajobrazie polodowcowym

pobierz pdf

27

Rykowski Daniel

2001

Makrobentos źródeł Kazimierskiego Parku Krajobrazowego

pobierz pdf

28

Sadowska Iza

2004

Chruściki (Trichoptera) obszarów chronionych Białorusi

pobierz pdf

29

Skuza Katarzyna

2000

Siedliskowe rozmieszczenie larw chruścików (Trichoptera) w zbiorniku śródmiejskim

pobierz pdf

30

Skrzypczak Michał

2006

Chruściki (Trichoptera) środkowego odcinka rzeki Łyny w okolicach Smolan (k. Dobrego Miasta)

pobierz pdf

31

Sobieska Ewa

2004

Ocena fauny chruścików powiatu ełckiego dla celów monotoringu środowiska

pobierz pdf

32

Sochacka Iwona

1999

Chruściki (Trichoptera) rzeki Łyny na terenie Olsztyna

pobierz pdf

33

Stępniewski Jacek

2003

Wpływ antropogenicznych przekształceń środowiska na faunę chruścików (Trichoptera) rzeki Łyny na terenie Olsztyna

pobierz pdf

34

Szczepański Witold

2003

Chruściki (Trichoptera) źródeł okolic Olsztyna

pobierz pdf

35

Ścisłowski Łukasz

2003

Sukcesja w środowisku niejednorodnym - model symulacyjny”

pobierz pdf

36

Veith Małgorzata

2006

Chruściki (Trichoptera) środkowego odcinka rzeki Łupawy (Pomorze)

pobierz pdf

37

Kosztowny Magdalena

2007

Chruściki (Trichoptera) drobnych zbiorników wodnych okolic jeziora Skanda

pobierz pdf

38

Pepławska Aneta

2007

Antropogeniczne zmiany fauny chruścików (Trichoptera) w zbiorniku śródmiejskim

pobierz pdf

39

Markiewicz Andrzej

2007

Chruściki (Trichoptera) rekultywowanego jeziora Jeziorak Mały

pobierz pdf

40

Brulińska Elżbieta

2007

Chruściki (Trichoptera) Borów Tucholskich

pobierz pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robocze wersje prac !

 

Aktualni magistranci: Martyna Kowalska.

 

Prace licencjackie, kierunek biologia:

 

Nazwisko, imię

rok

tytuł

 

1.       

Szymańska-Wieczorek Ilona

2004

Ocena różnorodności gatunkowej chrząszczy (Coleoptera) na podstawie owadów wyrzuconych przez fale morskie

 

2.       

Brzezik Justyna Wioletta

2006

Rozmieszczenie zagrożonego wyginięciem chruścika Oligostomis reticulata (Insecta: Trichoptera) w Polsce

pobierz pdf

3.       

 

 

 

 

 

Prace dyplomowe na studium: Podyplomowe studium nauczania zintegrowanego w ramach ścieżki międzyprzedmiotowej „edukacja ekologiczna”

 

Nazwisko, imię

rok

tytuł

1.       

Bożek Anna,

Lange Janina

2000

Program autorski edukacji ekologicznej jako ścieżki w nauczaniu zintegrowanym w klasach I-III.

2.       

Brzezińska Dagmara

2000

Zajęcia terenowe w kształtowaniu świadomości ekologicznej uczniów – przegląd roślin nagonasiennych

3.       

Budkiewicz Danuta

2000

Rola zajęć terenowych w edukacji ekologicznej na przedmiocie przyroda, na przykładzie zajęć „Życie na łące”

4.       

Cichocka Janina

2000

Wykorzystanie badania czystości wody do kształtowania postaw proekologicznych w ramach zajęć przyrody w klasie IV

5.       

Czerwińska Teresa

2000

Konspekt lekcji dla klasy II technikum ekonomicznego

6.       

Herkt Mirosława, Orlicka Anna

2000

Elementy edukacji ekologicznej w zintegrowanym nauczaniu początkowym na przykładzie zajęć „Trójwarstwowa budowa lasu”

7.       

Jastrzębska Jolanta

2000

Program autorski „Żyć ekologicznie”

8.       

Kulik Bożena

2000

Rola Zielonej szkoły w edukacji ekologicznej

9.       

Laskowska Marzena

2000

Edukacja Ekologiczna dzieci w wieku przedszkolnym – program innowacyjny o profilu przyrodniczo-ekologicznym

10.  

Longinus Piotr

2000

Wycieczka do rezerwatu „Liwieniec – propozycja dla uczestników „Zielonej Szkoły w Rodowie.

11.  

Łach Grażyna

2000

Rola zajęć terenowych w edukacji ekologicznej na przykładzie zajęć koła ekologicznego „Śladami pomników przyrody”

12.  

Majdzińska Edyta, Makuł Roman

2000

Praktyczne aspekty współpracy w ramach ścieżek międzyprzedmiotowych edukacji ekologicznej i edukacji prozdrowotnej.

13.  

Nowak Marianna, Rogalska Janina

2000

Monitoring powietrza metoda skali porostowej realizowany w ramach ścieżki międzyprzedmiotowej

14.  

Piotrowska-Młynarczyk Bogumiła

2000

Wykorzystanie ścieżki przyrodniczo-leśnej w Sadlinkach do zajęć dydaktycznych

15.  

Sadowska Ewa, Białecka Agnieszka

2000

Zastosowanie zajęć terenowych z wykorzystaniem pomników przyrody w edukacji ekologicznej młodzieży na różnych poziomach intelektualnych

16.  

Sawińska Bernadeta

2000

Elementy edukacji prozdrowotnej na lekcjach techniki na przykładzie scenariusza zajęć: „Pokarm jako źródło energii”

17.  

Stefanowska Irena

2000

Propozycja zajęć „Edukacja ekologiczna w klasie wielozawodowej na lekcji wychowawczej

18.  

Strzelczyk Mariola

2000

Wykorzystanie środowiska przyrodniczego w edukacji ekologicznej na przykładzie zajęć terenowych w najbliższym środowisku ucznia – ocena scenariusza zajęć

19.  

Tatara Sylwia

2000

Edukacja ekologiczna i przyrodnicza w muzeach

20.  

Urbanowicz Danuta, Słowińska Marzena

2000

Międzynarodowa współpraca ekologiczna na poziomie szkół u progu wejścia Polski do Unii Europejskiej

2001

21.  

Bujno Danuta,

Ilasz Danuta

2001

Przykłady wykorzystania naturalnych warunków środowiskowych Węgorzewa i okolic do prowadzenia edukacji ekologicznej w korelacji z innymi przedmiotami na różnych etapach edukacji

22.  

Butkiewicz Danuta,

Karolczyk Bogusława

2001

Ścieżka dydaktyczna jako przykład zajęć w „zielonej szkole” – propozycja dla uczestników „Zielonej Szkoły w Zełwągach”

23.  

Chmielewska Danuta,

Macioszek Beata

2001

Program zielonej szkoły w Spręcowie – propozycja edukacji ekologicznej

24.  

Chrościcka Urszula

2001

Projekt zajęć terenowych z wykorzystaniem ścieżki dydaktycznej w rezerwacie „Dolina rzeki Wałszy

25.  

Czarnecka Małgorzata,

Kosiewska Bogumiła

2001

Scenariusze zajęć świetlicowych pomocne przy realizacji bloku tematycznego „Woda źródłem życia”

26.  

Czerwińska-Kopcińska Anna

2001

Zanieczyszczenie i ochrona lasów – przykład lekcji przyrody w klasie piątej realizowany w ramach ścieżki międzyprzedmiotowej edukacji ekologicznej

27.  

Domańska Maria

2001

Konspekt lekcji dla klasy V szkoły podstawowej „Jesienna wycieczka do lasu”

28.  

Grzempa-Szczepańska Barbara

Gus Maria Magdalena

2001

Turystyka szansą rozwoju gminy Chojnice

29.  

Hablützel Teresa

2001

Warstwy roślinności leśnej – zajęcia w terenie w klasie IV szkoły podstawowej

30.  

Jacak Bogumiła

2001

Scenariusz zajęć terenowych na ścieżce przyrodniczo-leśnej nadleśnictwa Zaporowo

31.  

Jędrys Agnieszka

2001

Badamy jezioro Kośno i jego otoczenie – scenariusz zajęć terenowych

1.       

Kamińska Barbara

Świerzbin Urszula

2001

„Żyj z przyrodą w zgodzie” – zajęcia na ścieżkę edukacyjną w klasie I-III

2.       

Kanterewicz Michał

Szczepaniak Bogusława

2001

Stan świadomości ekologicznej społeczeństwa miasta Lubawy a ich postawy konsumenckie

3.       

Koczkodon Brygida Anna

2001

Zastosowanie metody projektu w edukacji ekologicznej

4.       

Kralewska Danuta

2001

Program ścieżki ekologicznej w szkole w Szpitalu Psychiatrycznym w Olsztynie

5.       

Lewandowska Beata Joanna

2001

Scenariusz zajęć integracyjnych dla klasy I i IV „Zależności pokarmowe pomiędzy organizmami – wycieczka do gospodarstwa rolnego”

6.       

Maciejewska Mariola

2001

Zagospodarowanie odpadów na terenie miasta i gminy Bartoszyce

7.       

Malinowska Elżbieta

2001

Program autorski „edukacja ekologiczna w gimnazjum”

8.       

Malińska Renata Teresa

Lewandowska Katarzyna Ewa

2001

Zajęcia terenowe z wykorzystaniem leśnej ścieżki dydaktycznej w Nadleśnictwie Korpele

9.       

Mańka Bożena

2001

Wykorzystanie ścieżki przyrodniczo-leśnej w Jerzwałdzie do zajęć dydaktycznych

10.  

Matulewicz Wanda

2001

Wykorzystanie ścieżki przyrodniczo-leśnej na trasie rowerowej do zajęć dydaktycznych

11.  

Mazur Ewa,

Jachimowska-Szczerbacka Agnieszka

2001

Scenariusz zajęć pozalekcyjnych dla uczniów gimnazjum: badania wody i powietrza w najbliższej okolicy

12.  

Nowoszyńska-Ejlak Anna

2001

Monitoring rzeki Suszycy – scenariusz zajęć pozalekcyjnych dla liceum technicznego

13.  

Olszewska Anna

2001

Konspekt lekcji wycieczkowej „Brodnicki Park Krajobrazowy – formą ochrony przyrody”

14.  

Piechocka Grażyna

2001

Przydatność technologii informatycznej w edukacji ekologicznej

15.  

Pieklik Elżbieta

Woźniak Justyna

2001

Elementy edukacji ekologicznej w zintegrowanym nauczaniu początkowym na przykładzie wycieczki do lasu „Leśni detektywi”

16.  

Pluskota Mariola

2001

Najbliższe środowisko w edukacji ekologicznej – projekt zajęć terenowych na ścieżce edukacyjnej w Konecku

17.  

Sadowska Alina

2001

Projekt ścieżki dydaktycznej Wysoczyzny Elbląskiej w ramach zajęć z przyrody w klasie IV.

18.  

Sadowska Marianna

Mackiewicz Lidia

2001

Scenariusz zajęć Koła Ekologicznego „Las naszym bogactwem” z elementami edukacji ekologicznej

19.  

Schmidt Maria

2001

Scenariusz wycieczki edukacyjnej – „Żuławy – moja mała ojczyzna”

20.  

Sierkutowicz Lena

2001

Ścieżka międzyprzedmiotowa „edukacja ekologiczna”

21.  

Siłka Grażyna,

Tarasiewicz Małgorzata

2001

Projekty scenariuszy zajęć dla szkoły podstawowej: klasy III – „co możemy robić nad stawem?” klasy IV – „Jak rośliny przystosowały się do życia w wodzie?”

22.  

Sypniewska Ewa

2001

Stan czystości jeziora Wągiel na podstawie fauny dennej

23.  

Szramka Jadwiga

2001

Edukacja ekologiczna dzieci w młodszym wieku szkolnym

24.  

Szymańska Joanna

2001

Wykorzystanie aktywizujących metod i technik nauczania w edukacji środowiskowej nauczania zintegrowanego

25.  

Szymańska Jolanta

2001

Projekt programu „Zielone wycieczki” – próba integrowania wychowania fizycznego z edukacją ekologiczną w klasach I-III w Szkole Podstawowej w Dywitach

26.  

Świątek Teresa

2001

Integracja międzyprzedmiotowa w pracy koła ekologicznego

27.  

Wiatrak Anna

Morgiewicz Urszula

2001

Edukacja ekologiczna w dziecięcej twórczości artystycznej

28.  

Zalewska Anna

2001

Scenariusz zajęć „Problem śmieci w naszej gminie”

29.