Projekt – aktywna ochrona środowiska

 

Na wiedzę składa się kilka elementów: wiem (zestaw wiadomości, informacji), rozumiem (rozumienie informacji i ich wzajemnych relacji, struktura wiadomości), działam (wykorzystanie posiadanej wiedzy i jej rozumienia w działalności praktycznej). Proponowany mały projekt jest uzupełnieniem kształcenia w formie wykładów i ćwiczeń. W przyszłej pracy zawodowej przydatna będzie nie tylko wiedza w formie wiadomości i rozumienia, ale i umiejętność działania.

 

Jaki jest główny cel akcji?

Celem akcji sprzątania jest przede wszystkim zmiana świadomości, stylu życia i codziennych nawyków. Pierwszym elementem jest dostrzeżenie (samemu oraz ukazanie innym) problemów odpadów (rosnąca konsumpcja towarów jednorazowych, rosnące wysypiska, śmieci zalęgające w lasach i zakątkach przyrodniczych, szkody dla środowiska przyrodniczego). Po drugie pokazać (samemu zobaczyć) jak prostymi działaniami można to zmieniać. Im więcej osób w różnorodny sposób będzie brało udział (choćby tylko jako bierni obserwatorzy), tym większy sukces akcji.

Zmienianie świata na lepsze najlepiej zaczynać od siebie samego. Kropla drąży skałę. Najprościej dołączyć do innych (np. Dzień Ziemi, Sprzątanie Ś wiata, akcje regionalne). Udział w czymś wielkim, ważnym motywuje do działania. W grupie łatwiej i przyjemniej. Zacząć samemu i przyciągnąć innych. Zacząć od siebie, przełamać swoją nieśmiałość, nauczyć się efektywnego działania.

 

Planowanie

Kto – role i zadania, kto za co jest odpowiedzialny.

Co – co będzie wykonane, jakie będą poszczególne zadania (np. przynieść worki, skontaktować się z odbiorcą wypełnionych worków, przygotować ognisko, kontakt z mediami).

Kiedy – harmonogram działań, etapy, kamienie milowe, kto co i kiedy wykona.

Monitorowanie – jak sprawdzać czy planowanie, przygotowanie i realizacja są właściwie wykonywane (zebrania, czy wszyscy mają worki, czy zostały zabrane, czy ukazał się artykuł w prasie itd.).

Ewaluacja (czy były informacje w mediach), ile osób przyszło, jakie są efekty, co w nas się zmieniło?

 

Etapy realizacji

Najpierw musi być cel akcji, świadomość co i po co chce się zrobić (dyskusja). Kolejnym etapem jest planowanie akcji (kto, co, kiedy, monitoring, ewaluacja). O sukcesie decyduje dobry pomysł , dobra współpraca w grupie, konsekwencja w działaniu. Ważnym elementem jest zarządzanie (kierowanie) zarówno w czasie przygotowywania akcji, kierowanie jej realizacją jak i zakończeniem.

W trakcie dyskusji i planowania muszą wykrystalizować się role i zadania poszczególnych osób. Na formalnych i nieformalnych liderach spoczywa funkcja kierowania, przydzielania zadań, sprawdzanie wykonania. Przydatni mogą być konsultanci – osoby z doświadczeniem w realizacji podobnych przedsięwzięć.

Dlaczego musi być ognisko lub inna forma zabawy? Udział w akcji jest dobrowolny. Nie można nikomu niczego nakazać. Wspólne ognisko na zakończenie jest sposobem świętowania i spotkania towarzyskiego, równie istotnym jak samo sprzątanie.

Dwa elementy są istotne: zrobić coś ważnego oraz przyjemność ze wzajemnego spotkania. Cała akcja wraz z ogniskiem (lub spotkaniem w klubie) może być dodatkowym elementem integracji grupy studenckiej lub całego roku.

 

Plan

Co i gdzie zrobimy? Jaki fragment wybierzemy do posprzątania? Dlaczego ten? Może to być np. lasek przy jez. Kortowskim, gdzie wypoczywają studenci (a więc sprzątamy sami dla siebie, aby wypoczywać i piknikować w ładniejszym otoczeniu). Może to być teren wokół jez. Krzywego (także teren rekreacyjny). Mogą to być okolice jez. Tursko i Redykajny (prowadzone badania oraz sąsiedztwo miejsc do rekreacji – Kojrys). Może to być akcja zorganizowana w Ornecie, Iławie itd. (celem będzie pokazanie się w społecznościach lokalnych jako swoisty „uniwersytet polowy”) lub innym miejscu ważnym dla części studentów.

Kto weźmie udział? Czy tylko studenci z grupy? Jak poinformować i zachęcić innych? Czy organizować dodatkowe spotkania? Czy przygotować plakaty? A może nagłośnić akcję w gazecie czy radiu (Radio Olsztyn, UWM FM itd.). Jak przygotować notatkę prasową dla gazety i radia? Co w tej akcji jest niezwykłego, ciekawego, wyjątkowego?

Jak zorganizować przepływ informacji między osobami kluczowymi, organizującymi akcję? Spotkania? Telefony? SMS-y? Strona WWW?

Skąd zdobyć pieniądze? Czy we własnym zakresie (każdy przychodzi ze swoimi workami, rękawiczkami i wiktuałami na ognisko), czy też poszukać sponsorów? Kto mógłby przekazać worki na śmieci i rękawiczki? Kto mógłby zapewnić wywóz zebranych śmieci i kiedy? Czy znalazłby się sponsor ognisko i na jakich warunkach? Czy planowane będą inne wydatki (np. papier i farby na plakaty) – a może znajdzie się sponsor?

Sprzątanie. Kto, gdzie i kiedy dostarczy worki, gdzie się zbieramy, przydział miejsc do sprzątania. Gdzie mają być składowane wypełnione worki, kto i kiedy je uprzątnie. Kto będzie miał apteczkę (na wszelki wypadek). Osoby i telefony kontaktowe.

Świętowanie. Gdzie i kiedy spotkamy się po akcji? W klubie czy na ognisku nad jeziorem? Czy znajdą się sponsorzy? Jeśli tak, to czy będą na wspólnym spotkaniu i w jaki sposób im podziękować (informacja na plakatach, stronie WWW, w prasie, na antenie radia?)

 (Dzień Ziemi 2005)

Propozycje:

*      Zorganizowanie akcji sprzątania dzikiego fragmentu przyrody (okolice jez. Kortowskiego, Las Miejski, okolice jez. Tyrsko i Redykajny, okolice jez. Krzywego) – wspólnie ze studentami innych kierunków

*      Posegregowanie zebranych śmieci – promocja segregowania odpadów (nie przemieszczą się na wysypisko)

*      Zorganizowanie wspólnie z mediami Dnia Ziemi w regionie – zachęcenie do udziału większej liczby osób

*      Zorganizowanie „Uniwersytetu polowego” w Ornecie, Iławie, itd. w formie warsztatów z młodzieżą i władzami lokalnymi (propagowanie segregowania i niskiej konsumpcji)

 

Co będzie oceniane:

  1. program minimum: zorganizowanie sprzątania fragmentu parku, lasu, okolicy jez. Kortowskiego.
  2. Program na wyższą ocenę: zachęcenie (zrealizowane) do udziału innych osób z poza grupy (inni studenci, młodzież, dorośli).
  3. Program na wyższą ocenę: włączenie mediów (gazety, radio, TV), a przez to poszerzenie kręgu odbiorców.
  4. Program na wyższą ocenę: pozyskanie od sponsorów funduszy na worki na śmieci, rękawiczki, nagrody do ewentualnych konkursów, poczęstunek do ogniska.
  5. Program na wyższą ocenę: podsumowanie akcji w formie referatu lub artykułu w prasie.

 

Przykładowe artykuły z prasy o podobnych akcjach:

Dzień Ziemi 2005  zobacz więcej o tej akcji i coś o innej akcji

Lato z Gazetą (więcej na stronie www.uwm.edu.pl/kneko )

Sprzątanie w Olsztynku ze studentami socjologii

Informacje o akcji antytorebkowej z 2008 r.

 

Zobacz także prace:

*      Czachorowski S., 1997. Lokalna Agenda 21. Globalny program działań - inicjatywy lokalne. Fundacja Ecobaltic, Gdańsk, 43 str.

*      Czachorowski S., 1998. Ekologia krajobrazu - edukacja środowiskowa w szkole. RCEE w Olsztynie, 40 str.

*      Czachorowski S., 1998. Ochrona środowiska z perspektywy domowego. RCEE w Olsztynie, 47 str.

*      Czachorowski S., 1998. Urodzić drzewo – badacz przyrody. RCEE w Olsztynie (Biblioteczka Zielonej Szkoły), 38 str.

*      Czachorowski S., 2000. Zostań ekologicznym konsumentem. Wyd. Starostwo Powiatowe w Kwidzynie i CEE w Kwidzynie, 32.

 

 

Więcej na stronie koła naukowego ekologów

 

Strona główna