Materiały dla studenta:

 

Pracownia magisterska

 

Autoprezentacja

 

Ochrona środowiska

 

Ekologia jezior

 

Ekologia (dla socjologów)

 

Studia podyplomowe

 

Pracownia magisterska

 

Informacje dla magistrantów i doktorantów

*  Program i cel seminarium magisterskiego (zob. też prezentację z polecaną literaturą)

*  Schemat pracy magisterskiej

*  Poradnik „jak napisać pracę magisterską” (plik PDF)  (nowa wersja !)

Poradnik „Jak napisać pracę magisterską” jest swoistym zeszytem ćwiczeń. Ma być pomocą w pisaniu pracy magisterskiej. Pomyślany jest jako lektura uzupełniająca dla magistrantów przygotowujących pracę magisterską pod moim kierunkiem. Stanowić ma uzupełnienie seminarium oraz indywidualnych konsultacji.

Możesz sięgnąć do roboczych wersji innych prac magisterskich (zobacz spis).

Łatwiej nauczyć się i utrwalić wiedzę śledząc błędy innych. Dlatego pobierz poradnik w formie pliku (WORD 2000) i dalej pracuj na tym pliku. Załączony jest także formularz recenzji . Wydrukuj i oceń „poradnik”, tak jak ocenia się pracę magisterską. Będziesz wiedział jak Ty będziesz oceniany. Jeśli dostrzeżesz błędy w moim poradniku stylizowanym na pracę magisterską – być może ustrzeżesz się ich w swojej... W cudzym oku to i drzazgę zobaczymy, nie widząc belki w swoim... Napisz recenzje bardzo starannie... i przeczytaj ją, zanim oddasz ostateczną wersję swojej pracy do oceny!

        *Poradnik "Opisywanie biocenozy - zoocenologia, skrypt elektroniczny dla magistrantów" (plik pdf) 

Opracowanie, które ma ułatwić napisanie rozdziału "wyniki" w pracach faunistyczno-ekologicznych - zawiera  zalecane wskaźniki oraz ich omówienie. W części wstępnej omówione są różne typy prac naukowych oraz ocena reprezentatywności materiału. W kolejnych rozdziałach zawarte są sugestie jak opisywać biocenozy oraz różnorodne liczbowe i syntetyczne wskaźniki: dominacja, różnorodności gatunkowa, frekwencja, wskaźniki stałości, znaczenia ekologicznego, wierności, oryginalności faunistycznej, wskaźniki naturalności i cenności faunistycznej. Opisane zostały także niektóre metody analizy wielowymiarowej.

    *Pozostało jeszcze do napisania... poradnik do badań terenowych, czyli jak, kiedy i gdzie pobierać próby w terenie. Na ten element wsparcia "na odległość" trzeba będzie jeszcze trochę poczekać... Tymczasowo polecam "poradnik"(plik pdf)   spisany przez mojego magistranta - Michała Skrzypczaka - będzie pomocny. Przydatne może być także opracowanie Marcina Krejckanta, dotyczące łowienia i preparowania motyli (Jak preparować motyle) (plik pdf)   

*  W czasie korzystania w bibliotece z prac magisterskich będziesz musiał wypełnić formularz , i przynieść mi do podpisu.

 

Recenzje poradnika

Więcej o nauce przez działanie

 

 

 

 

Autoprezentacja zobacz więcej

 

*   Forma realizacji: seminarium (wykład, dyskusja panelowa, prezentacja multimedialna, zajęcia warsztatowe, studium przypadku)

*   Wymiar godzinowy: 30 h

Głównym celem jest przygotowanie studentów do aktywnego zabierania głosu w dyskusji i prezentacji materiałów naukowych. Na przykładzie zagadnień z ewolucjonizmu, ekologii i sozologii, studenci zapoznani zostaną z zasadami i technikami przygotowywania referatu, zabierania głosu w dyskusji, przygotowania plakatu naukowego. Dodatkowo studenci mogą zostać zapoznani także z ogólnymi zasadami pisania tekstu naukowego, krótkiego streszczenia, notatki prasowej, eseju popularnonaukowego, pisania życiorysu, z technikami planowania indywidualnej kariery, przygotowania się do rozmowy z pracodawcą.

W czasie zajęć studenci samodzielnie:

*  sformułują cel (osobisty),

*  napiszą życiorys,

*  przygotują i wygłoszą referat lub wprowadzenie do dyskusji panelowej (tematyka dotycząca aktualnych zagadnień z ekologii, ewolucjonizmu i sozologii),

*  będą aktywnie uczestniczyli w dyskusji,

*  zapoznają się z techniką przygotowania prezentacji (Program PowerPoint),

*  przygotują plakat naukowy (opcjonalnie)

*  napiszą esej lub notatkę prasową (opcjonalnie),

*  wezmą aktywny udział w internetowych listach dyskusyjnych (opcjonalnie),

*  wezmą udział w konferencji popularnonaukowej.

Zobacz - materiały dla studenta

 

Ochrona środowiska

 

Warunki zaliczenia przedmiotu (rok akademicki 2005/06)

Zaliczenie ćwiczeń, egzamin

 

 

Więcej (program, cele przedmiotu, polecana literatura)

 

Terminy i tematy wykładów (także notatki z wykładów i konspekty)

 

 

 

Materiały pomocnicze:

 

Materiały dotyczące projektu (zobacz)

 

 

Ćwiczenie 1.  Towary nadmiernie opakowane (ocena produktów w dowolnym sklepie)

Ankieta do wykonania w dowolnym sklepie. Należy wybrać dowolny rodzaj towaru i porównać możliwości wyboru. Wypełnioną ankietę należy zabrać ze sobą na kolejne ćwiczenia. W grupie, na podstawie różnych materiałów, ocenimy czy konsumenci mają wybór i mogą wpływać poprzez swoje preferencje na stan środowiska (m.in. produkcję odpadów, eksploatację zasobów naturalnych, emisję różnorodnych związków do atmosfery itd.). Analizować będziemy związki bezpośrednie i pośrednie. Jeżeli nie było Ciebie na ćwiczeniach, wykonaj kilka ankiet dla różnych produktów i w różnych sklepach, a następnie napisz sprawozdanie (w razie wątpliwości możesz się ze mną kontaktować pocztą elektroniczną). Odszukaj także (np. w Internecie) substancje dodawane do żywności a odpowiedzialne za ADHD.

 

Sprawozdanie: na podstawie zabranych danych udziel odpowiedzi:

A.     Jak postawy konsumenckie mogą wpływać na  produkcję odpadów oraz zużycie energii (np. paliw)

B.     Jak postawy konsumenckie mogą wpływać na różnorodność biologiczną (n.p. agrocenoz) w skali regionalnej

C.     System sprzedaży a jakość zdrowotna żywności – co i jak można zmienić, aby być zdrowszym

 

Pobierz instrukcję do tego ćwiczenia 

 

Ćwiczenie 2. Ocena ilości wytwarzanych odpadów

W ciągu 1-4 tygodni dokładnie notuj ilość „produkowanych” odpadów w Twoim gospodarstwie domowy. Będzie to analiza Twojego kosza na śmieci. Czy wiesz co i ile wyrzucasz? Wyniki uśrednij do jednego tygodnia i podaj wartość orientacyjna np. w litrach (objętość) lub kilogramach (szacunkowa waga). Uwzględnij szacunkową zawartość papieru, szkła, plastiku, resztek organicznych. Na zajęcie przywieź te informacje wraz z adnotacją ile osób jest w gospodarstwie domowym, czy wszyscy pracują, charakter gospodarstwa domowego, oraz liczba mieszkańców w Twojej miejscowości. Jeżeli byłeś nieobecny na zajęciach, to na podstawie swoich wyników oblicz ile odpadów powstaje w  Twojej miejscowości. Szacunkowo uwzględnij odpady powstające poza domem. Możesz sprawdzić ile odpadów przyjmowanych jest w najbliższym wysypisku śmieci.

 

Sprawozdanie: na podstawie zabranych wyżej danych oraz danych z ćwiczenia 1 (analiza produktu w sklepie) udziel odpowiedzi:

  1. Ile odpadów komunalnych wytwarzanych jest w analizowanej miejscowości (uwzględnij dane statystyczne i porównaj do danych z wysypiska śmieci), oszacuj błąd metody.
  2. Czy i jak można ograniczyć ilość odpadów wywożonych na wysypisko śmieci a wytwarzanych w analizowanym gospodarstwie domowym (uwzględnij zasadę 3 U).
  3. Jakie  są w danym przypadku utrudnienia w selektywnej zbiórce odpadów?

 

 Pobierz instrukcję do tego ćwiczenia

 

Ćwiczenie 3. Środowiskowe koszty posiłku

 

Ćwiczenie do wykonania w barze, restauracji lub w domu (akademiku, stancji). W szczegółowej analizie weź pod uwagę jeden posiłek, śniadanie, obiad lub kolacja (data, miejsce, liczba osób)

 

Skąd pochodzi żywność (odległość od producenta sprawdź miejsce produkcji na opakowaniu lub zapytaj w lokalu gastronomicznym o dostawców). Ile gatunków roślin i zwierząt wykorzystano do przygotowania posiłku (ocena różnorodności). Jakoś posiłku (czy z półproduktów, mrożonek, sposób konserwowania itd., ewentualne możliwe negatywne wpływy na zdrowie). Cena posiłku (koszty zakupów lub rachunek z baru/restauracji). Odpady – ile i jakie odpady zostaną wytworzone w czasie przygotowania i konsumpcji analizowanego posiłku

Sprawozdanie: Oceń jaki jest środowiskowy, zdrowotny i społeczny ślad posiłku. Jak wyliczyć koszty posiłku w domu, gdy nie płacimy rachunku za  przygotowanie i posprzątanie? Jaki wpływ na sposób i wielkość konsumpcji ma styl życia (w tym np. „niepracująca” kobieta – tzw. gospodyni domowa). Co wpływa na większa lub mniejszą produkcję odpadów, zużycie surowców, zdrowotną jakość żywności?

 

Pobierz instrukcję do tego ćwiczenia 

 

Ćwiczenie 4. Analiza sprzętu AGD pod kątem oddziaływania na środowisko

Kolejna ankieta do wykonania w sklepie, tym razem gospodarstwa domowego. Wybierz jeden rodzaj towaru (np. lodówki lub pralki lub odkurzacze itd.) i porównaj parametry dostępnych modeli. Spróbuj oszacować po jakim czasie zwróciłaby się inwestycja ewentualnej wymiany starego sprzętu na nowy, bardziej energooszczędny (lub mniej materiałochłonny). Pomocne będą Ci wyniki z ćwiczenia  nr 4.

 

Sprawozdanie: Oceń analizowane produkty pod kątem zużycia zasobów (energia woda, surowce) oraz wytwarzania odpadów i możliwości ich recyklingu.

 

Pobierz instrukcję do tego ćwiczenia 

 

 

Ćwiczenie 5. Ocena zużycia energii w gospodarstwie domowym

Tym razem ankieta do wykonania w domu. Po prostu starannie przeanalizuj to, co masz w domu, to co używasz, ile zużywanej jest wody, energii elektrycznej, energii cieplnej (lub surowców do ogrzania Twojego mieszkania) i ile to kosztuje. Najlepiej w skali jednego roku, może być i jednego miesiąca. Czy można w Twoim domu coś zmienić? I czy warto?

 

Sprawozdanie: na podstawie zebranych informacji  odpowiedz na pytanie czy i ewentualnie jak można w analizowanych gospodarstwie zmniejszyć zużycie energii.

 

Pobierz instrukcję do tego ćwiczenia 

 

Ćwiczenie 6. Ochrona środowiska z perspektywy gospodarstwa domowego (zasada 3U)

 

Broszura – „Zostań ekologicznym konsumentem” (650 kB)

Forma zaliczenia: krótki esej nt. „ Mój własny model  ekologicznego gospodarstwa domowego” lub opis projektu „moja propozycja wdrożenia zasady 3U w życiu codziennym lub obecność na wycieczce do zakładu gospodarki odpadami..

 

Ćwiczenie 7. Ocena krajobrazu miejskiego

Pora wyjść z domu na świeże powietrze. Kolejne ćwiczenie będzie polegało na ocenie walorów krajobrazu miejskiego lub wiejskiego. Wybierz jedna ulicę, dzielnicę lub cała małą miejscowość. W ankiecie w nawiasach podano przykładową liczbę punktów, możesz stosować wszystkie liczby całkowite od 0 do 5.

 

Pobierz instrukcję do tego ćwiczenia

 

 

Ćwiczenie 8. Porosty jako wskaźniki jakości powietrza

Instrukcja do ćwiczeń oraz karta pracy do odebrania w trakcie ćwiczeń.

 

 

Biblioteka wirtualna (pliki w formacie pdf) (przejrzyj artykuły i broszury)

 

 

Ekologia jezior

Zobacz zdjęcia z zajęć w 2003 roku,  zdjęcia z 2004 r.  oraz zdjęcia z 2005 r.

 

Projekt Jezioro Pluszne:

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Projekty_szkolne_i_akademickie/Jezioro_Pluszne

 

 

Forma realizacji: wykład, ćwiczenia laboratoryjne i terenowe

Wymiar godzinowy: wykład 10 godz., ćwiczenia 20 godz.

Forma zajęć: wykład, ćwiczenia terenowe i laboratoryjne, konwersatorium, studium przypadku, symulacje komputerowe

Realizacja: na specjalności biologia środowiskowa,

osoby prowadzące zajęcia: dr hab. S. Czachorowski prof. UWM, dr J. Pakulnicka, dr Alicja Kurzątkowska

 

Wykłady (2008) – notatki w formie PDF:

wykład 1 (ok. 4 MB),

wykład 2 (ok. 3 MB),

wykład 3, (ok. 7,5 MB)

wykład 4, (ok. 7,8 MB)

wykład 5. (ok. 4,8 MB)

 

 

Krótkie przedstawienie treści:

Celem zajęć jest zapoznanie ze strukturą i funkcjonowaniem ekosystemów jeziornych w kontekście antropogenicznych przekształceń krajobrazu. Omówione zostaną typy jezior, procesy eutrofizacji, dystrofizacji, geneza fauny i flory jezior polodowcowych oraz  jej synantropizacja. Scharakteryzowane będzie siedliskowe zróżnicowanie litoralu, sublitoralu, profundalu, pelagialu oraz omówione przystosowania roślin i zwierząt do życia w jeziorach śródlądowych. Studenci poznają typologie jezior w oparciu o cechy fizyczno-chemiczne i biocenozy śródjezierza i litoralu, analizować będą wpływ otoczenia (zlewni) na strukturę i funkcjonowanie ekosystemów jeziornych oraz zmiany sukcesyjne w szeregu harmonicznym i dysharmonicznym (z uwzględnieniem prac terenowych jak i symulacji komputerowych). Omówiona będzie także problematyka ochrony jezior, rekultywacja oraz czynna ochrona hydrobiontów.

 

Tematy wykładów:

Typy jezior, geneza jezior polodowcowych, pochodzenie fauny i flory jezior Polski. Zmiany i zmienność jezior, sukcesja i filocenogeneza, procesy eutrofizacji i dystrofizacji, synantropizacja fauny. Siedliskowe zróżnicowanie litoralu, sublitoralu, profundalu, pelagialu, przystosowania roślin i zwierząt do życia w jeziorach śródlądowych. Wpływ otoczenia (zlewni) na strukturę i funkcjonowanie ekosystemów jeziornych oraz zmiany sukcesyjne w szeregu harmonicznym i dysharmonicznym. Problematyka ochrony jezior, rekultywacja oraz czynna ochrona hydrobiontów.

 

 

Tematy ćwiczeń (5 razy 4 godziny). (alternatywny program – trzydniowe zajęcia wyjazdowe nad jez. Pluszne, zobacz więcej)

 

1.      Charakterystyka morfologiczna i siedliskowa jeziora zdegradowanego

Zapoznanie się z morfometrią jeziora Długiego, jego strukturą przestrzenną oraz czynnikami, które ją determinują. Wyróżnienie formacji ekologicznych flory i fauny zasiedlających poszczególne strefy jeziora. Opisanie zlewni omawianego jeziora. Wskazanie  wpływu zlewni na jakość wody jeziornej. Metody badań hydrobiologicznych.

2.      Charakterystyka morfologiczna i siedliskowa jeziora o niskiej trofi

Zapoznanie się z morfometrią jeziora Tyrsko, jego strukturą przestrzenną oraz czynnikami, które ją determinują. Wyróżnienie formacji ekologicznych flory i fauny zasiedlających poszczególne strefy jeziora. Opisanie zlewni omawianego jeziora. Wskazanie  wpływu zlewni na jakość wody jeziornej.

3.      Co żyje w jeziorze?

Zapoznanie się ze składem gatunkowym makrofauny jeziornej, oznaczenie zebranych hydrobiontów, funkcjonalne grupy troficzne, przystosowania do życia w jeziorze i środowisku wodnym, co żyje w jeziorze (rośliny występujące w jeziorze, makrobentos).

4.      Struktura dominacyjna oraz troficzna biocenozy jeziornej

Konstruowanie łańcuchów i sieci pokarmowych biocenoz poznanych na ćwiczeniach poprzednich. Wyznaczanie dróg przepływu materii i energii pomiędzy jeziorem Długim i Tyrsko a ich sąsiednimi ekosystemami. Zastosowanie wybranych wskaźników biocenotycznych do opisu struktury biocenoz jeziornych oraz do wzajemnego porównania  biocenoz obu jezior.

5.      Biomanipulacja i metody rekultywacji jezior

Zapoznanie z metodami biomanipulacji i różnymi technikami rekultywacji jezior, wskazanie związku między stanem troficznym i ekologicznym jeziora a gospodarką w zlewni i użytkowaniem jeziora. Regulacyjna rola drapieżnictwa i pasożytnictwa. System oceny jakości jezior.

 

 

 

 

Strona domowa Stanisława Czachorowskiego: www.uwm.edu.pl/czachor