Najstarsze gniazda, z których nazwisko się bierze

 

Czachorowo (mazowieckie)

...i wsie okoliczne: Gozdowo, Bożewo, Łukoszyn, Mochowo, Ligowo, Sikórz, Brudzeń, Siecień, Dobrenice, Kurowo, Mokowo...

... i miasta pobliskie: Sierpc, Płock, Bielsk, Dobrzyń n/Wisłą, Raciąż, Rypin, Lipno

 

Czachorowo (wielkopolskie)

Czahrów (Ruś Halicka)

Czachóry (wielkopolska)

 

Oprócz tych najdawniejszych były i inne miejscowości, które możemy nazwać gniazdami rodzinnymi, np. Dobrzenice, Łukoszyn, Sierpc, Borzechowo, Nasiesk, Tuszyn, Radziejów itd. O nich też warto byłoby napisać. Ale bez Waszej – drodzy Czachorowscy, Czacharowscy, Ciachorowscy, Cichorowscy – pomocy nie jestem tego w stanie zrobić. A zatem?

 

Mapa rozmieszczenia Czachorowskich w latach dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku

Mapa rozmieszczenia Czacharowskich, j.w.

Mapa rozmieszczenia Ciachorowskich, j.w.

Góra strony

 

Sikórz

„Wieś na Pojezierzu Dobrzyńskim. Wzmiankowana w dokumentach Konrada I Mazowieckiego w 1203 r. W ubiegłym wieku miejscowe dobra należały do Gustawa Zielińskiego (1809-1881), poety i bibliofila. W okresie międzywojennym, gdy właścicielami Sikorza byli Piwniccy, często gościli tu wybitni literaci tamtej epoki, m.in. Julian Tuwim, Ludwik Heronim Morstin, Antoni Słonimski. Do dziś zachowały się następujące zabytki: klasycystyczny dwór z drugiej połowy XIX w., z zabytkowym parkiem krajobrazowo-naturalistycznym  o powierzchni 4,1 ha, kościół murowany z 1911-1920 r., drewniana kaplica cmentarna z poł. XIX w., kapliczka słupowa z pocz. XIX w. W południowo-wschodniej części wsi stanowisko archeologiczne (badania 1957), na stoku wzniesienia, nad doliną strumyka, cmentarzysko z epoki neolitu (około 2500-1700 p.n.e.), kultura amfor kulistych, zbiorowe pochówki ludzkie wyposażone w naczynia gliniane, wyroby krzemienne i kościane.”

Podobno nazwa Sikorza bierze się od nazwy szumiącej wody, wodospadu czyli „sikory”, przepływającej w pobliżu rzeki Skrwy. Ale na Wielkopolsce w niedalekiej odległości od tamtego Czachorowa znajduje się Sikorzyn. Możliwe więc, że nazwa bierze się od imienia osadnika, może Sikory lub Sikora?

 

Góra strony

Brudzeń Duży

Wieś na Pojezierzu Dobrzyńskim. Malowniczo położona na prawym brzegu Skrwy (nazwa Skrwy bierze się z języka celtyckiego, oznacza wodę. Biorąc pod uwagę inne Skrwy i Wkry w niedalekiej wskazuje na wcześniejsza obecność lub nawet osadnictwo Celtów). W dokumentach wspomniana po raz pierwszy w XIV w. O tradycjach osadniczych świadczy jedno z większych w rejonie Mazowsza grodzisk, położone w dolinie rzeki ok. 1,5 km na wschód od wsi. Przy drodze do grodziska dwa stare buki o obwodzie pnia powyżej 2,5 m.

Nazwa wsi „Brudzeń” może pochodzić brodu i przeprawy przez pobliską rzekę Skrwę. Inna możliwością jest hipotetyczny osadnik. Starosłowiańskie imiona często miały charakter „przyrodniczy”, stąd trudno będzie rozstrzygnąć tę kwestię. Paweł Włodkowic w encyklopedii urodził się w Brudzewie, a nie w Brudzeniu jak jest na tablicy pamiątkowej w katedrze płockiej. Nie jest to chyba pomyłka a jedynie starsza forma nazwy wsi. Byłby to więc Brudzeń, Brudzew.

W Brudzeniu nad Skrwą urodził się Paweł Włodkowic ok. 1370-1345 urodzony, kanonik płocki, pisarz, dyplomata, rektor Akademii Krakowskiej, poseł króla polskiego na sobór w Konstancji, pionier europejskiego ius gentium.

Zabytki – dwór i park z XIX w., grodzisko z X-XI w., stwierdzono wcześniejsze istnienie osadnictwa w VII-VIII w.

 

Góra strony

Bożewo (Borzewo)

Wieś na Pojezierzu Dobrzyńskim. O jej odległych tradycjach dziejowych świadczą znajdowane fragmenty XII-wiecznej ceramiki pochodzące z grodziska w pobliskim Cieślinie. Z przeszłości zachował się późnogotycki kościół parafialny z 1453 r., ufundowany przez Andrzeja Borzewskiego posesora wsi Borzewo, zaprojektowany na planie prostokąta, ustawiony szczytem do drogi. Mimo wielokrotnych przeróbek na zatracił pierwotnych cech mazowieckiego gotyku. W narożnikach opięty jest szkarpami, a rombową dekorację ścian tworzy cegła palona kładziona na przemian z czerwoną. wystrój wnętrza barokowy. Na szczególną uwagę zasługuje późnobarokowa rzeźba Matki Boskiej Skępskiej. Do zabytków należy również drewniana czworoboczna dzwonnica z XVIII w., o konstrukcji słupowej, zwieńczona dachem krytym gontem. W pobliżu wsi dwie ludowe figury przydrożne z poł. XIX w.

Kościół i parafia w Bożewie wcześniej należał do dekanatu dobrzyńskiego. Do parafii należały m.in. wsie: Łukoszyno Biki, Łukoszyno Borki. Łukoszyn Wielki należał wtedy do parafii w Bądkowie. W Łukoszynie Bikach JP Sebastian Łukowski (dał sumę na reperacje kościoła), kolator J.W. Imć. P Nakwask, podkomorzy wyszogrodzki. Do grunt plebańskich m.in. Obręb, Głuchowo, Będorzyno. W 1775 roku proboczem był ks. Bartłomiej Palmowski ur. 1715 w diecezji Warmińskiej.

Borzewo – pisane w dokumentach z XVIII i XIX w. Zmiana nazwy nastąpiła dopiero po zarzuceniu rosyjskiej cyrylicy, na Bożewo. Nazwa może pochodzić od „boru”. W XV wieku spotyka się przydomek „Borek”. Z pewnością od Borków nazwę wzięły Borki (Łukoszyno-Borki), ale czy Borzewo wzięło nazwę od imienia własnego, od osadnika?

 

Góra strony

Łukoszyn

Wieś zwana także dawniej Łukoszynem Wielkim wcześniej należała do gminy Lisewo, potem gminy Brudzeń, potem gminy Mochowo. Najpierw należał Łukoszyn do parafii Bądkowo od końca XIX lub początku XX w. Do parafii w pobliskim Bożewie. Zmiany wiązały się m.in. ze zmianą osi głównych szlaków. Najpierw najważniejszym traktem była droga z Bielska w kierunku na Dobrzyń. Teraz w okolicach Łukoszyna to zwykłe... polne drogi. Obecnie główna trasa komunikacyjna to droga łącząca Płock z Sierpcem. Dlatego tez Łukoszyn znalazł się we władaniu Bożewa. Dawniejszy strumyk i być może mokradła przegradzające drogę na Bożewo obecnie są ledwie widocznym, zmeliorowanym rowem.

Pierwotnie sądziłem, że nazwa Łukoszyna bierze się z charakteru terenu, i nawiązuje do nadrzecznych mokradeł:

Łuk – nazwa ‘broni zgiętej’ przeniesiona na wszelkie ‘sklepienia’; jak ług (‘bagno’), tak i tu u obok nosówki (p. łęk); łucznik; pałuki tłumaczy w 15. wieku i ‘obręcz’ [formawcześniejsza to chyba łęk, łękawica]

Łuk – ‘allium’, rodzaj czosnku; nazwa zastąpiona dziś przez pory (z łac. porrum, już w 15 w. znanego, ale jeszcze od łuku odróżnianego: zrzynany, drobniejszy łuk; większy, głowiasty, por; w 16. w., wobec stale uprawianego szczypioru, p., o różnicy zapomniano: por i łuk były owym głowiastym; na koniec nazwa łuk, łuczek, zaginęła). Z niem. Prasłowa Lauch, dawne louh; pożyczka to prasłowiańska; u wszystkich Słowian (i Finów) tak samo.

Łęg i ług, ‘nizina’ łężna sowa, ‘puchacz’, na Rusi ług, ługowoj, ‘brzeg rzeki nizinny’; łuża w nazwie Łużyc, ‘kraju nizinnego, moczarowego’; z przedrostkiemi ka-: kałuża; w cerk. łąg, ‘gaj’; Brieselang pod Berlinem: ‘brzezi łęg’. Niby toż co łąka, bo mamy słowa z g w tem znaczeniu, co i z k: łęgi, ‘gibki’, łegowaty, ‘zgięty’, łęgować się, ‘paczyć się’; ale jest lit. liugas i ługas, ‘moczar’, ilirskie helos (‘moczar’) Lugeon u Strabona, więc słów nie łączę.”

A. Brückner Słownik etymologiczny języka polskiego. WP, Warszawa 1974 r.

 

Zatem nazwę Łukoszyna można wywodzić o miejsca gdzie w stanie dzikim rośnie jakaś roślina jadalna podobna do cebuli-czosnku (może czosnaczek niedźwiedzi?) lub była uprawiana. Mniej prawdopodobne, żeby od łuku-łękawicy jako broni. Ewentualnie od łęgu – niziny, nadrzecznego bagna –na to wskazywałaby topografia oraz obecność pobliskiego Czachorowa (od „czachary”).

Ale nazwa może pochodzić od imienia Łukasz, osadnika. W okolicach mało jest nazw wsi o chrześcijańskich imion pochodzących. Większość to imiona wczesnio-słowiańskie. Wskazywało by to na osadnictwo związane z początkami państwa piastowskiego i początkami chrześcijaństwa.

 

Wspomnienia rodzinne:

Tradycją pierwszego dnia Wielkiej Nocy w Łukoszynie i Bożewie było grać w palanta. W Bożewie także grali w kręgle (dużą kulę żelazną jedna drużyna rzuca, przeciwnicy muszą ją zatrzymać i z tego miejsca odrzucić) zaś w Łukoszynie w toczenie koła, podobnie jak w kręglach jedna drużyna rzucała drewniane koło, aby się toczyło, druga patykami zatrzymywała, potem zamiast koła drewnianego była obręcz ze zwykłego koła.

Z Łukoszyna oddawali podatek do Lipna w jakimś czasie. Cholewiński - jeden z większych "obszarników", swego czasu ziemia ta należała do Zakrzewka, potem do Łukoszyna. Łukoszyn spalony był ze dwa razy. Jeszcze Jan Czachorowski przy robotach drogowych znajdował czaszki, stryj Edward znajdował fundamenty. Pierwsza lokacja Łukoszyna w kierunku na Bożewo, Czachorowo i Zakrzewek, bardziej pod Zakrzewkiem, na mapie w miejscu Łukoszyna było bagno. Najbogatszy w Łukoszynie był Cholewiński lecz piśmienny był tylko Kozioroski (chyba początek XX w. Lub koniec XIX)

Gmina Lisewo została podzielona na dwie: Mochowo i Gozdowo.

 

Góra strony

Gozdowo

„Wieś na pograniczu Pojezierza Dobrzyńskiego i Wysoczyzny Płońskiej. Pierwsze wzmianki dotyczące osady pochodzą z początku XIV w. Do zabytków należy neogotycki kościół z przeł. XIX i XX w. posiadający ciekawe wyposażenie wnętrza oraz zabytkowy dwór z XIX w. otoczony parkiem. W pobliżu wsi grupa stanowisk archeologicznych. Na południe od wsi osada i cmentarzysko szkieletowe z wczesnego Średniowiecza (XI-XII w.) z ciałopalnym grobem jamowym. Przy drodze do Bronoszewic zniszczone cmentarzysko ciałopalne z wczesnej epoki żelaza (650-400 lat p.n.e).

źródło: mapa "Mapa topograficzna Polski" N-34-111/112 Sierpc, Warszawa 1994

 

(1775 r.) Gozdowo – kościół pobudowany przez JWImćP. Stanisława Niszczyckiego kasztelana raciążskiego i nakładem WimćP. Antoniego Karskiego podczaszego dobrzyńskiego wsi Rempina, erekcja 1305. Wioski do tego kościoła: Gozdowo, Rempino (...), Głuchowo, Czachorowo (...), Czachówko, Gnaty, (...). Dziesięciny snopowe z Czachorowa, pieniężne z Głuchowa.

 

Gozdowo – pierwsze pisane wzmianki o wsi z pocz. XIV w. (...) w pobliżu zespół stanowisk archeologicznych – cmentarzysko z wczesnej epoki żelaza i druga z pocz. Średniowiecza oraz grób jamowy z III-IV w.

 

„Gwozd, gozd, ‘las’, w 15. wieku jeszcze znane i używane, dziś całkiem zapomniane, ocalało w nazwie herbowej Gozdawa (niby ‘Leśna’) i w licznych nazwach miejscowych zagojski, ‘zaleski’, z zagoźdzski; por. w akcie łac. z r. 1415: cu opacis silvis vulgariter gozdy dictis”, z cienistemi lasami, zwanemu po polsku gozdy’. I u innych Słowian przestarzałe; w obu postaciach, gwozd i gozd, ocalało do dziś u Słoweńców i Łużyczan. Pierwotne znaczenie, jak każdej nazwy lasu, było ‘drzewo’, a dowodzi tego gwoźdź.

A. Brückner Słownik etymologiczny języka polskiego. WP, Warszawa 1974 r.

 

„Pierwsze wzmianki historyczne dotyczące osady pochodzą z początku XIV wieku. Miejscowa legenda mówi, że bywał tu często książę Masław, przejściowy władca Mazowsza Północnego w I połowie XI wieku. Mało atrakcyjne położenie Gozdowa z dala od ważnych szlaków handlowo-komunikacyjnych hamowało rozwój wioski. Stąd też przez całe wieki osada nie zdołała się wydźwignąć ponad rolę peryferyjnego ośrodka.

W badaniach dziejów Polski w pełnym i późnym średniowieczu zwraca uwagę rola i pozycja społeczna rodów heraldycznych, wpływy polityczne ich przywódców, znaczenie powiązań i dziedziczonych tradycji rodzinnych oraz narodowych. W mazowieckiej elicie władzy owego czasu wyróżnia się ród nazwany od Gozdowa na Mazowszu Płockim. Ród ten należał do mniejszych liczebnie rodów szlachty mazowieckiej. W XV wieku nazwano ten ród "clenodium Gozdovo, Gozdovitorum."

Pierwszym dobrze udokumentowanym posiadaczem Gozdowa w początkach XIV wieku, a zatem w dobie formowania się polskich rodów heraldycznych. Był Krystyn, jeden z czołowych urzędników Bolesława II, księcia rządzącego samodzielnie od 1278 roku. Krystyn pojawił się w 1293 roku jako podczaszy książęcy. W 1298 Krystyn był już podkomorzym, najpewniej w dzielnicy czerskiej. Dzielnicę czerską przejął Bolesław II po śmierci swego brata Konrada II w 1294 roku. Następnie Krystyn został awansowany na wojewodę czerskiego w 1304 roku.

W 1305 roku Krystyn ufundował w Gozdowie kościół parafialny, wydzielając plebanowi poświętne w pobliskim Głuchowie. W akcie erekcyjnym biskup płocki Jan określił Gozdowo jako "hereditas paterna" wojewody czerskiego. Kościół nosi wezwanie Wszystkich Świętych. Jest to zastanawiające, gdyż przed połową XIV wieku w fundowanych polskich kościołach wezwanie takie należy do rzadkich. Zwraca uwagę, że święto patronalne świątyni łączyło się z następującym po nim Dniu Zadusznym, poświęconym pamięci i modlitwie za zmarłych przodków.

Krystyn poza samym Gozdowem był właścicielem Głuchowa, Dzięgielewa, Rempina, Rękawczyna, Czarnomina. W wieku XIV Gozdowo wyróżnia się wielkością na tle gęstej sieci mniejszych osad tego rejonu należących do rozrodzonej drobnej szlachty mazowieckiej. W samym Gozdowie odkryto dwa cmentarzyska szkieletowe w obudowie kamiennej z XI-XIII wieku, w których zapewne grzebano okoliczne drobne rycerstwo.

(...)Wiadomo, że Gozdowo było w XIV wieku tradycyjnym miejscem sądów wojewodzińskich. Poświadczają ten fakt nazwy ksiąg sądowych z tego okresu. Ustalenie Gozdowa jako miejsca sądów wiązało się z dłuższą działalnością na urzędzie wojewody płockiego kolejnych posiadaczy Gozdowa. O działalności seniorów rodu na Gozdowie wiemy od Jana Długosza, którego informował o swym rodzie biskup Paweł Giżycki około roku 1478.”

Anna Bojanowska

„Współczesny kościół „to kościół neogotycki budowany w latach 1898-1908, ufundowany przez państwa Florentynę i Mariana Kuskowskich, którzy pochodzili z tych okolic, konkretnie z Kuskowa. Obydwoje zmarli w 1901 roku i nikt nie wie, gdzie są pochowani. W Rosji dorobili się majątku i ufundowali trzy kościoły: m.in. Święty Krzyż w Warszawie i szkołę w Kowalewie-Skorupkach. Dziś kościół w Gozdowie, na który Kuskowscy wyłożyli 28 tysięcy rubli w złocie, nadaje się do gruntownego remontu.”

Zdzisław Dumowski

Góra strony

 

Siecień

Wieś powstała między XIII a XV wiekiem. Gniazdo rodowe Siecieńskich herbu Rogala. Wojciech Siecieński profesor teologii, w 1491 roku był prowincjałem zakonu dominikanów polskich. W XVI i XVII wieku własność Stanisława Siecieńskiego biskupa przemyskiego. W XVIII wieku w posiadaniu Orłowskich i Gembartów. Piotr Gembart był stolnikiem Ziemi Dobrzyńskiej. W XIX wieku we władaniu Miaskowskich herbu Bończa, następnie Turskich oraz Cieleckich. W następnych latach właścicielami Siecienia byli Węsierscy herbu Belina. Ostatnimi właścicielami Siecienia byli Duczymińscy - do 1945 roku.

W roku 1825 w Siecieniu było około 22 domostw. Dobra siecieńskie w 1886 roku składały się z folwarku: Siecień, Radotki i Murzynowo. Folwark posiadał gorzelnię (czynna do lat 40 XX wieku), młyn wodny, funkcjonowała też karczma. We wsi kościół parafialny pod wezwaniem św. Józefa erygowany w 2 poł. XIV w. lub na początku XV w. Wzmiankowany w 1442 r. Poprzednie kościoły o konstrukcji drewnianej. Prawdopodobnie poprzedni kościół  był p.w. Zwiastowania N.P. Marii. Budowa obecnego kościoła rozpoczęta w 1584 roku staraniem Stanisława Siecieńskiego biskupa przemyskiego (zmarł w 1620r). Budowę kościoła zakończono w 1611 r. Konsekrowany przez fundatora w 1619 r. Kościół gotycko-renesansowy, usytuowany na wzgórzu wśród drzew, orientowany, ciekawe wnętrza. Kościół murowany jest z cegły, wieża w układzie gotyckim, korpus kościoła w układzie blokowym. Wewnątrz instrument organowy z około 1890 roku firmy Apolinarego Dubulewicza z Rypina. Jest też nagrobek Gembartów oraz portret fundatora kościoła - Stanisława Siecieńskiego. We wsi pozostałości parku krajobrazowego z pocz. XX wieku wg. projektu Waleriana Kronenberga.

Opracowano na podstawie: Katalog zabytków sztuki w Polsce, tom X dawne woj.warszawskie-okolice Płocka, wyd.PAN Instytut Sztuki    1992 - pod redakcją Izabelli Galickiej i Hanny Sygietyńskiej.
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego - wyd."Wiek" Warszawa 1902

Źródło informacji: strona Czesława Kacprzyka, http://strony.wp.pl/wp/cz.kacprzak/siecien.html

 

Współcześnie w Siecieniu mieszkają Czachorowscy, lecz brak informacji o ich genealogii oraz okresie przybycia. W Pobliskim Robertowie dwóch Czachorowskich współcześnie osiedlonych. Jeden pochodzi z Łukoszyna, drugi z Czachorowa. Archiwa parafialne jak na razie nie są opracowane.

 

Góra strony