Genealogie poszczególnych linii i gałęzi:

(pliki formatu pdf)

 

*  Linia sobowska, parafia sobowska, potomkowie Mateusza Czachorowskiego ur. ok. 1700 roku, prawdopodobnie herbu Rogala,

*  Potomkowie Jana Kapusty Czachorowskiego, urywa się w Dobrzenicach, prawdopodobnie herbu Korab

*  Dwie jeszcze nie powiązane linie z parafii Kurowo, potomkowie Karola (wiek XVIII) i Rocha (wiek XVIII i XIX) Czachorowskich. Po dodatkowych poszukiwaniach udało się obie linie połączyć (linia kurowska), i znaleźć wyraźne powiązania z linią z Czachorowa.

*  Czachorowscy z parafii Baboszewo, możliwe, że powiązani z linią nasielską, ale brakuje danych archiwalnych (metrykalnych) na potwierdzenie tego przypuszczenia,

*  Czachorowscy wielokrotnie emigrowali do USA, być może że już w XVIII wieku. Spośród wielu wyrywkowych danych nieco lepiej opracowane są dwie linie. Jedna wywodzi się z enigmatycznej „Nowe Zlotny” z zaboru rosyjskiego, druga z okolic Lipna,

*  W Czachorowie ród był „od zawsze”. W zebranych danych dwie linie ze sobą powiązane, potomkowie Piotra oraz potomkowie Walentego, być może syna Piotra, (niezbędne są dane metrykalne z archiwum),

*  Na terenie Kujaw Czachorowscy pojawili się już dawno. Do tej pory udało się odtworzyć tylko jedną, małą gałąź, potomków Wawrzyńca, nie wiadomo czy pochodził z Kujaw czy tez osiedlił się dopiero po Powstaniu Kościuszkowskim. W pamięci rodzinnej zachowała się pamięć o herbie Korab.

*  Do Korabia odwołuje się także linia Czacharowskich z olsztyńskiego, których przodkowie osiedlili się w Prusach po powstaniu listopadowym. Na razie nie wiemy skąd przybyli.

*  Kiedy pojawili się Czachorowscy na Lubelszczyźnie, jeszcze nie wiadomo. Na razie opracowana jest wstępnie gałąź z Borzechowa.

*  Pojawiły się też pierwsze dane o Czachorowskich z okolic Skępego

*  Ciachorowscy to gałąź Czachorowskich z okolic Grudziądza I Świecia. Na razie nie wiadomo, kiedy tu przybyli i skąd. Być może to ślady migracji Czachorowskich z początku XVI w.? W dokumentach pisani byli rozmaicie, czasem jako Czachorowscy, czasem Cziachorowscy, potem Ciachorowscy. Na razie udał się odtworzyć linię potomków Michała (wnioskowanie pośrednie) i Józefa Juliusza. W okolicach Grudziądza znani byli także z początki XIX w. Czachorowscy vel Czacharowscy (obie pisownie nawet u jednej osoby). Na razie nie wiadomo, czy to ta sama gałąź. Natomiast z okolic Świecia druga linia, najpewniej spokrewniona z linią Michała i Józefa Juliusza

*  Z okolic Sierpca linia z Szumana. Najpewniej spokrewnieni z emigrantami do Szwecji...

*  Są też Czachorowscy w Brazylii – tak nazwisko uległo zmianie na Chacorowski – z tej linii Floriano Chacorowski. Wyemigrowali pod koniec XIX wieku z zaboru pruskiego. Wymowa taka sama, lecz pisownia już inna. Może uda się znaleźć linię w Polsce? Możliwe, ze spokrewnieni z Ciachorowskimi z okolic Grudziądza i Świecia.

*  Czachorowscy na Kujawach – pierwsza gałąź pochodząca ze Słońska, opracowana przez P. Grażynę Czachorowską-Szczupak. Druga linia z Kujaw, opracowana przez Józefa III Czachorowskiegona, razie nie znaleźliśmy powiązań z innymi gałęziami.

*  c.d.n.

 

Jeśli wirtualny Podróżniku zauważyłeś jakieś błędy lub braki, bardzo proszę napisz. Razem powiększać będziemy genealogiczno-historyczna krainę – Czachorowiadę!

Do tej pory zebraliśmy dane o około 1000 Czachorowskich (i Czacharowskich czy Ciachorowskich). Od XVI wieku powinno być ich ponad 10000, a przynajmniej tyle osób powinno pozostawić po sobie ślad w archiwach. Zatem jeszcze ogrom pracy przed nami.