COVID-19

SYSTEM ŻÓŁTY OD 4 MAJA 2021

ZAJĘCIA

‣• W systemie żółtym część zajęć może odbywać się zdalnie, natomiast reszta odbywa się w siedzibie Uczelni i placówkach formie przewidzianej w planie studiów; decyzje w tym zakresie podejmuje dziekan w porozumieniu z prorektorem ds. kształcenia.

WYDARZENIA  ‣• W systemie żółtym dopuszcza się możliwość organizowania konferencji oraz innych wydarzeń organizowanych przez Uniwersytet i na terenie Uniwersytetu.
WYJAZDY  ‣• Dopuszcza się wyjazdy służbowe pracowników, doktorantów i studentów, a także przyjazdy do Uniwersytetu gości zagranicznych.
OBIEKTY SPORTOWE  ‣• W systemie żółtym dopuszcza się korzystanie z obiektów sportowych z zachowaniem powszechnie obowiązujących przepisów.
SEKCJE, AGENDY, KLUBY, GASTRONOMIA  ‣• Dopuszcza się działalność jednostek wymienionych w tym punkcie.
ZAKWATEROWANIE  ‣•  Dopuszcza się kwaterowanie w domach studenckich przy zapewnieniu bezpiecznych warunków zamieszkania i zakazie odwiedzin przez gości zewnętrznych.
BIBLIOTEKA  ‣•  w zakresie funkcjonowania Biblioteki Uniwersyteckiej godziny otwarcia i dostęp do zbiorów w poszczególnych systemach określa załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 93/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 października 2020 roku.

 ‣•  W okresie od 12 lipca do 31 sierpnia 2021 r. ze zbiorów w czytelniach mogą korzystać również użytkownicy niebędący pracownikami, doktorantami ani studentami UWM. Korzystanie ze zbiorów wymaga uprzedniej rejestracji i rezerwacji miejsca w systemie bibliotecznym.