Wyposażenie w sprzęt aparaturowy Centrum nutri-bio-chemicznego

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieFot.:Eva Decker

Przedmiotem projektu o wartości 21 831 945,98 PLN jest wyposażenie specjalistycznych laboratoriów: Wydziału Bioinżynierii Zwierząt, Wydziału Biologii, Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Wydziału Nauki o Żywności oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego
Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Projekt: Marcin Foss