OPINIA O INNOWACYJNOŚCI - Centrum Innowacji i Transferu Technologii Olsztyn
rss facebook e-mail
UWM Olsztyn
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla przędsiębiorców » OPINIA O INNOWACYJNOŚCI

OPINIA O INNOWACYJNOŚCI

CZYM JEST OPINIA O INNOWACYJNOŚCI?

Opinia o innowacyjności to obiektywna opinia eksperta dotycząca technologii, którą firma planuje wdrożyć realizując nową inwestycję. Posiadanie takiej opinii może okazać się bardzo pomocne, a czasem wręcz niezbędne dla firm ubiegających się o dotację ze środków Unii Europejskiej na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań. Załączenie opinii o innowacyjności konieczne jest w przypadku ubiegania się o przyznanie Kredytu Technologicznego lub środków na rozwój firmy z Regionalnych Programów Operacyjnych. W przypadku gdy opinia nie jest wymagana, jej załączenie do wniosku o dotację może zwiększyć szansę na przyznanie dotacji.

CO POWINNA ZAWIERAĆ OPINIA O INNOWACYJNOŚCI?

Zgodnie ze stawianymi przez Ministerstwo Gospodarki wymogami opinia o innowacyjności powinna zawierać dokładną charakterystykę planowanej do wdrożenia przez przedsiębiorstwo technologii i określać okres, w jakim jest ona stosowana w Polsce.  Jest ona dowodem na to, że proponowana przez przedsiębiorcę inwestycja zakłada transfer lub zastosowanie nowej technologii, dającej w efekcie nowy produkt lub proces.

GZIE MOŻNA UZYSKAĆ OPINIĘ O INNOWACYJNOŚCI?

Opinię o innowacyjności można uzyskać w:

  • jednostkach badawczo-naukowych
  • centrach badawczo-rozwojowych
  • instytutach przemysłowych
  • uczelniach
  • organizacjach technicznych

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest jedną z jednostek, w których można uzyskać opinię o innowacyjności. Jako jednostka organizacyjna Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego dysponujemy bazą naukowców specjalizujących się w obszarach biotechnologii, nauk o żywności, budownictwa, technologii maszyn, ochrony środowiska, bioinżynierii zwierząt, mechatroniki, nawigacji satelitarnej i wielu innych.

JAKIE SĄ WARUNKI UZYSKANIA OPINII O INNOWACYJNOŚCI?

Okres oczekiwania na wydanie opinii, a także koszt jej wykonania zależą od stopnia skomplikowania danej technologii i ustalane są indywidualnie. Średni okres potrzebny na jej uzyskanie może wynieść ok. 2 tygodni, dlatego warto odpowiednio wcześniej wystąpić o jej wystawienie.

Znalezienie odpowiedniego specjalisty wymaga przesłania krótkiego opisu wprowadzanej technologii. Opis taki powinien umożliwić określenie jakiej branży i dziedziny dotyczy dana technologia, a także dać możliwość dokonania wstępnej oceny czasu potrzebnego na przygotowanie opinii oraz określenie ceny.

Większość Programów Operacyjnych ma z góry ustalone wzory opinii, dlatego występując o jej wydanie warto wskazać do uzyskania jakich środków ma się przyczynić.

GDZIE ZGŁASZAĆ PROŚBY O WYSTAWIENIE OPINII?

Prośbę o wystawienie opinii wraz z opisem technologii i danymi kontaktowymi należy kierować na adres e-mail: ciitt@uwm.edu.pl

Formularz zgłoszenia

Umowa o poufności

Regulamin poufności

Więcej informacji udzielą Państwu pracownicy CIiTT.

 

 

 

Dodaj komentarz odnośnie: OPINIA O INNOWACYJNOŚCI

You must be logged in to post a comment.