Kwalifikacje na miarę potrzeb – szkolenia dla pracowników OCTIM WOiM Sp. z o.o. - Centrum Innowacji i Transferu Technologii Olsztyn
rss facebook e-mail
UWM Olsztyn
Jesteś tutaj: Strona główna » Realizowane projekty » Zrealizowane » Kwalifikacje na miarę potrzeb – szkolenia dla pracowników OCTIM WOiM Sp. z o.o.

Kwalifikacje na miarę potrzeb – szkolenia dla pracowników OCTIM WOiM Sp. z o.o.

Tytuł projektu

Kwalifikacje na miarę potrzeb – szkolenia dla pracowników OCTIM WOiM Sp. z o.o.

Finansowanie

Działanie 8.1.1. „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Okres realizacji

sierpień 2012r. – lipiec 2013r.

Cel

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji pracowników firmy OCTIM Wytwórnia Octu i Musztardy Sp. z o.o. w kierunku przygotowania do wprowadzenia w firmie innowacji procesowych i produktowych

Ogólna charakterystyka

Projekt wspiera firmę Octim zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami – podnosi kwalifikację pracowników firmy objętych szkoleniami do poziomu efektywnej realizacji i badania wyników produkcji i wprowadzania na rynek nowych produktów.Projekt zakłada realizację następujących działań: 

  1. Szkolenie – Zarządzanie procesem produkcji

 

  1. Szkolenie – Technologia produkcji i badanie produktów

 

  1. Szkolenie – zarządzanie procesem rozwoju i wprowadzania nowego produktu na rynek spożywczy

 

Przeprowadzone szkolenia będą miały charakter warsztatów i wykładów interaktywnych.

Zakładane rezultaty realizacji:

 

W końcowym rezultacie realizacji wszystkich zaplanowanych w ramach projektu działań przewiduje się przede wszystkim:

  • podniesienie świadomości nt. roli i rozwoju kwalifikacji kadry dla usprawniania firmy
  • zwiększenie pozycji rynkowej, jakości asortymentu i jego dopasowywania do potrzeb klienta i nowych technologii
  • wzrost elastyczności i efektywności firmy w zarządzaniu produkcją oraz wprowadzaniu nowych produktów na rynek spożywczy
  • zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez rozwój i wzrost jakości asortymentu, liczby klientów, dostawców, rynku zbytu oraz tworzonych miejsc pracy

 

Kontakt

Szczegółowe informacje o projekcie:Magdalena Ben-Rynkiewicz

Agnieszka Kawka

Centrum Innowacji i Transferu Technologii

tel. 89 523 43 00; 89 523-38-00

e-mail: m.ben-rynkiewicz@uwm.edu.pl

 

Dodaj komentarz odnośnie: Kwalifikacje na miarę potrzeb – szkolenia dla pracowników OCTIM WOiM Sp. z o.o.

You must be logged in to post a comment.