rss facebook e-mail
UWM Olsztyn
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności » MŚP w 7 Programie Ramowym

MŚP w 7 Programie Ramowym

Programy badawcze Unii Europejskiej kierowane są m.in. do:

  • przedsiębiorstw stosujących najbardziej zaawansowane technologie i prowadzące samodzielne badania,
  • przedsiębiorstw zainteresowanych opracowaniem nowego procesu, produktu lub nowej technologii.

7 Program Ramowy jest również szansą na nawiązanie współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi m.in. w zakresie:

  • wymiany personelu,
  • organizacji i udziału w kursach, warsztatach, szkołach letnich.

Warunkiem uzyskania dofinansowania ze strony Komisji Europejskiej jest udział w projekcie realizowanym przez międzynarodowe konsorcjum. Firmy mogą uzyskać częściowe finansowanie prowadzonych przez siebie prac lub uzyskać fundusze na prace wykonawcze na ich rzecz przez inne firmy. Projekty finansowane są zaliczkowo, a ponoszone koszty rozliczane są w trybie rocznym.

Firmy w ramach 7PR maja możliwość pozyskania środków z następujących programów:

  1. Program Współpraca (Cooperation) – środki przewidziane są dla firm prowadzących działalność badawczą, zainteresowanych prowadzeniem badań we współpracy z partnerami zagranicznymi. Celem projektu jest zdobycie nowej wiedzy potrzebnej do opracowania lub udoskonalenia procesów, produktów i usług.
  2. Program Ludzie (People) – środki przewidziane są dla firm zainteresowanych nawiązaniem współpracy naukowej z jednostką naukowo-badawczą przez wymianę personelu, organizację szkół letnich, konferencji i seminariów.Celem projektu jest stworzenie ciekawych miejsc pracy naukowej m.in. w sektorze prywatnym i kształcenie personelu na potrzeby gospodarki europejskiej.
  3. Program możliwości (Capacities)– środki przeznaczone są dla MŚP, które nie prowadzą własnej działalności badawczej, a są zainteresowane opracowaniem nowego procesu, produktu lub technologii (działanie – „Badanie na rzecz MŚP”).

Firmy zainteresowane uzyskaniem dostępu do nowych technologii i wyników badań mogą wystąpić w dowolnym projekcie jako użytkownik końcowy.

Więcej informacji o 7 Programie ramowym można uzyskać na następującej stronie internetowej: http://www.kpk.gov.pl/innowacje/index.html
Ponadto firmy zainteresowane wzięciem udziału w 7 Programie Ramowym mogą znaleźć potrzebne informacje w broszurze „FP7 Fact Sheets”:
http://ec.europa.eu/research/fp7/pdf/fp7-brochure_pl.pdf

Dodaj komentarz odnośnie: MŚP w 7 Programie Ramowym

You must be logged in to post a comment.