Rozwój systemu wsparcia komercjalizacji wiedzy i technologii oraz przedsiębiorczości akademickiej dla wzmocnienia innowacyjności gospodarki Warmii i Mazur - Centrum Innowacji i Transferu Technologii Olsztyn
rss facebook e-mail
UWM Olsztyn
Jesteś tutaj: Strona główna » Realizowane projekty » Rozwój systemu wsparcia komercjalizacji wiedzy i technologii oraz przedsiębiorczości akademickiej dla wzmocnienia innowacyjności gospodarki Warmii i Mazur

Rozwój systemu wsparcia komercjalizacji wiedzy i technologii oraz przedsiębiorczości akademickiej dla wzmocnienia innowacyjności gospodarki Warmii i Mazur

Tytuł projektu Rozwój systemu wsparcia komercjalizacji wiedzy i technologii oraz przedsiębiorczości akademickiej dla wzmocnienia innowacyjności gospodarki Warmii i Mazur
Finansowanie Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Program ,,Kreator Innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej’’
Okres realizacji sierpień 2012 r. – lipiec 2014 r.
Cel Rozbudowa systemu internetowych baz danych UWM o narzędzia upowszechniania informacji o zasobach aparaturowych Uniwersytetu i monitoringu kapitału intelektualnego UWM, które służyć mają efektywniejszemu, gospodarczemu wykorzystaniu potencjału intelektualnego oraz infrastruktury naukowo-badawczej UWM w Olsztynie;Kontynuacja procesu budowy w UWM w Olsztynie warunków właściwych dla wzmocnienia transferu i komercjalizacji wiedzy oraz innowacyjnych rozwiązań, wsparcia przedsiębiorczości akademickiej Uniwersytetu dla rozwoju konkurencyjności i innowacyjności strategicznych branż gospodarki Warmii i Mazur;
Ogólna charakterystyka Projekt zakłada realizację następujących zadań:

 1. Rozbudowa informatycznego systemu baz danych UWM dla usprawnienia procesów ochrony i komercjalizacji wiedzy oraz wyników badań  – narzędzia zarządzania własnością intelektualną oraz upowszechniania informacji o infrastrukturze naukowo-badawczej:
 • budowa informatycznego systemu wyszukiwania i gromadzenia informacji  oraz uzupełnienie i upowszechnienie zasobów bazy specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej UWM;
 • budowa informatycznego systemu wyszukiwania i gromadzenia informacji oraz uzupełnienie  i upowszechnienie zasobów rejestru dóbr niematerialnych UWM – własności przemysłowej oraz utworów;
 • promocja i informacja nt. użyteczności, funkcjonalności i zasobów specjalistycznych ww. baz danych UWM;

2. Rozwój systemu wsparcia komercjalizacji wiedzy i technologii oraz przedsiębiorczości  akademickiej dla wzmocnienia innowacyjności gospodarki Warmii i  Mazur – rozbudowa oferty usługowej CIiTT UWM:

 • organizacja 2 edycji wiosennych seminariów z cyklu ,,Przedsiębiorczość bez tajemnic – od pomysłu do biznesu’’;
 • organizacja 2 edycji „Letniej Szkoły Młodych Przedsiębiorczych (LSMP)”;
 • organizacja 2 edycji ,,Jesiennej Szkoły Ochrony i Komercjalizacji Własności Intelektualnej’’;
 • cykl wydawniczy -  6 numerów biuletynu ,,projekt Przedsiębiorczość’’
 • cykl wydawniczy – 2 przewodników z cyklu ,,Krok po kroku do własnej firmy’’.
Zakładane rezultaty realizacji W końcowym rezultacie realizacji wszystkich zaplanowanych w ramach projektu działań przewiduje się przede wszystkim:

 • utworzenie i uruchomienie na serwerze internetowym UWM 2 internetowych systemów baz danych UWM tj. bazy specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej UWM oraz rejestru  dóbr niematerialnych UWM;
 • przeszkolenie minimum 300 studentów UWM w ramach 2 edycji seminariów z cyklu ,,Przedsiębiorczość bez tajemnic – od pomysłu do biznesu’’ ;
 • przeszkolenie  minimum 40 studentów w ramach 2 edycji ,,Letniej Szkoły Młodych Przedsiębiorczych’’
 • przeszkolenie  minimum 200 pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych UWM oraz 120 studentów UWM w ramach 2 edycji ,,Jesiennej Szkoły Ochrony Komercjalizacji Własności Intelektualnej’’ zakresu ochrony i komercjalizacji własności intelektualnej
Kontakt Szczegółowe informacje o projekcie:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii tel. 89 523 39 00;
e-mail: ciitt@uwm.edu.pl

Dodaj komentarz odnośnie: Rozwój systemu wsparcia komercjalizacji wiedzy i technologii oraz przedsiębiorczości akademickiej dla wzmocnienia innowacyjności gospodarki Warmii i Mazur

You must be logged in to post a comment.