Climate-KIC to 30 000 EUR na start - Centrum Innowacji i Transferu Technologii Olsztyn
rss facebook e-mail
UWM Olsztyn
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności » Climate-KIC to 30 000 EUR na start

Climate-KIC to 30 000 EUR na start

Szanowni Państwo,

w imieniu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zapraszamy do udziału w programie grantowym Climate-KIC Accelerator.

Dla kogo?

 • początkujących firm, MŚP istniejący (zarejestrowanych) na rynku do 5 lat,
 • osób fizycznych, studentów, absolwentów, pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych (planujących w ramach programu rozpocząć działalność gospodarczą)
 • zespołów badawczych (planujących skomercjalizować swoją wiedzę w formie spółki typu spin-off, spin/out)

na rozpoczęcie działalności gospodarczej opartej na innowacyjnym pomyśle lub rozwój istniejącej działalności poprzez wdrażanie innowacji w zakresie ochrony środowiska / zielonego transportu / ochrony klimatu i branż pokrewnych.

Formy wsparcia:

 • specjalistyczne szkolenia
 • coaching/mentoring doświadczonych doradców biznesowych
 • refundację kosztów dojazdu na szkolenia
 • bezzwrotne granty na wdrożenia innowacji
 • możliwość udziału w międzynarodowych wydarzeniach realizowanych przez Climate-KIC w całej Europie

Granty:

 • bezzwrotne granty w kwocie do 30 000 EUR (100% dofinansowania kosztów kwalifikowanych).

Zgłoszenia należy przesyłać najpóźniej do: 24.05.2019.

Grant może zostać spożytkowany m.in. na:

 • zakup środków trwałych
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych
 • szkolenia pracowników i kadry zarządzającej
 • udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych
 • badania naukowe (realizowane przez firmy zewnętrzne)
 • zakup surowców i narzędzi do budowy prototypu
 • inne (uzasadnione z punktu widzenia prowadzonej działalności – za uprzednią akceptacją realizatora programu)

Więcej informacji: http://www.darr.pl/pl/projekty-trwajace/1301-climate-kic-acceleration-programme-2.html

 

Dodaj komentarz odnośnie: Climate-KIC to 30 000 EUR na start

Komentarze zostały wyłączone.