INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE USŁUGI SUKCESYWNEJ WYCENY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ - Centrum Innowacji i Transferu Technologii Olsztyn
rss facebook e-mail
UWM Olsztyn
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności » INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE USŁUGI SUKCESYWNEJ WYCENY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE USŁUGI SUKCESYWNEJ WYCENY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

           Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania z dnia 25.02.2019 r.

W dniu 6 marca 2019 r. w Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie odbyła się ocena złożonych ofert dotyczących wykonania sukcesywnego świadczenia usług przygotowywania i opracowywania raportów „Ocena potencjału technologicznego – wycena własności intelektualnej” rozwiązań, wynalazków, technologii i know-how powstałych w wyniku badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Zaproszenie do złożenia oferty wysłano w dniu 25.02.2019 r. drogą elektroniczną do dziewięciu potencjalnych Wykonawców:

1. zorpot@simp-zorpot.pl;
2. bomis@bomis.pl;
3. biuro@investin.pl;
4. info@cowinners.com;
5. biuro@brante.pl;
6. sawyer@sawyer.com.pl;
7. biuro@volante.pl;
8. biuro@cmt-advisory.pl;
9. biuro@alpha-capital.pl.

oraz zamieszczono na stronie internetowej www.uwm.edu.pl/ciitt

W ramach niniejszego postępowania wpłynęły 4 oferty:

l.p.

Data i godzina otrzymania oferty

Nazwa firmy

Cena brutto

Doświadczenie (Liczba przedstawionych dodatkowych wycen)

Termin wykonania pojedynczego raportu

Punkty -kryterium cena

Punkty -kryterium doświadczenie

Punkty – kryterium termin wykonania pojedynczego raportu

Łączna liczba punktów

1. 04.03.2019r.

godz. 07.24

Brante Partners Sp. z o.o.

Al. Kasztanowa 3A

53-125 Wrocław

121 462,50 zł

20

 

20 dni

36,43

20

20

76,43

2. 04.03.2019r.

godz. 08.20

INVESTIN SP. z o.o.

Ul. Radna 12

00-341 Warszawa

107 317,50 zł

19

20 dni

41,23

19

20

80,23

3. 04.03.2019r.

godz. 08.20

b&o sp. z o.o. S.K.A.

Ul. Helclów 23/20

31-148 Kraków

98 092,50 zł

20

20 dni

45,11

20

20

85,11

4. 04.03.2019r.

godz. 11.45

 

GO GLOBAL GROUP

Mariusz Stryżko

Ul. Żytnia 15A/2

01-014 Warszawa

73 750,00 zł

16

20 dni

60

16

20

96

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 107 317,5,00 zł brutto.

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert, w oparciu o przyjęte kryteria: ceny – max. 60 pkt, doświadczenia – max. 20 pkt oraz terminu wykonania pojedynczego raportu – max. 20 pkt. najkorzystniejsza była oferta firmy:

GO GLOBAL GROUP Mariusz Stryżko Ul. Żytnia 15A/2 01-014 Warszawa.

 

Oferta firmy GO GLOBAL GROUP Mariusz Stryżko została najwyżej oceniona (96 pkt.) uzyskując:
60 pkt. w kryterium cena (73 750,00 zł), 16 pkt. w kryterium doświadczenie (16 wycen) oraz 20 pkt. za termin wykonania pojedynczego raportu (20 dni).

 

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa. O terminie i  miejscu podpisania umowy Wykonawca zostanie poinformowany odrębnie.

Dziękujemy za złożenie ofert.

Dodaj komentarz odnośnie: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE USŁUGI SUKCESYWNEJ WYCENY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Komentarze zostały wyłączone.