KONKURS dla kreatywnych pracowników - Centrum Innowacji i Transferu Technologii Olsztyn
rss facebook e-mail
UWM Olsztyn
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności » KONKURS dla kreatywnych pracowników

KONKURS dla kreatywnych pracowników

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w III edycji Konkursu Kreowanie Jutra, skierowanego do pracowników – autorów innowacyjnych pomysłów i rozwiązań, które usprawniły funkcjonowanie ich miejsca pracy. Konkurs, podkreślając sprawczą rolę pracownika, uświadamia, że każdy może i powinien mieć wpływ na przyszłość swojej firmy. Pokazuje również, jak ważnym elementem strategii zarządzania jest tworzenie przez pracodawcę otoczenia wspierającego kreatywność swoich pracowników.

NA ZWYCIĘZCÓW KONKURSU CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY RZECZOWE!

Zwycięzcy Konkursu w kategorii „Kreatywny pracownik” otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe: nagrodę główną o wartości 5 000 zł oraz wyróżnienia o wartości 2 500 zł, zaś w kategorii „Pracodawca przyjazny kreatywności” zostaną uhonorowani statuetkami i dyplomami.

Do Konkursu mogą być zgłaszane projekty wdrożone przez pracodawcę nie później niż 24 miesiące przed datą zgłoszenia do Konkursu. Formularz zgłoszeniowy oraz szczegóły dotyczące Konkursu są dostępne na stronie internetowej www.ppp.pi.gov.pl lub pod adresem e-mail: konkursKJ@parp.gov.pl, tel.: 22 432 88 64.

Prace konkursowe można składać osobiście lub drogą pocztową do 31 maja 2012 r. na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: „III edycja Konkursu Kreowanie Jutra”.

Konkurs realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii promocji postaw proinnowacyjnych „Świat potrzebuje Twoich pomysłów”.
Patronat honorowy nad Konkursem sprawuje Minister Gospodarki.
Konkurs Kreowanie Jutra współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dodaj komentarz odnośnie: KONKURS dla kreatywnych pracowników

You must be logged in to post a comment.