Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko Specjalisty ds. komercjalizacji innowacyjnych technologii/ Brokera Innowacji - Centrum Innowacji i Transferu Technologii Olsztyn
rss facebook e-mail
UWM Olsztyn
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności » Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko Specjalisty ds. komercjalizacji innowacyjnych technologii/ Brokera Innowacji

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko Specjalisty ds. komercjalizacji innowacyjnych technologii/ Brokera Innowacji

Miejsce pracy Olsztyn

 

Opis stanowiska

Zadaniem Specjalisty ds. komercjalizacji innowacyjnych technologii/Brokera Innowacji będzie doprowadzenie do współpracy naukowca/zespołu badawczego i przedsiębiorstwa, prowadzącej do komercjalizacji wyników badań na uczelni.

Specjalista ds. komercjalizacji innowacyjnych technologii/Broker Innowacji będzie odpowiedzialny za identyfikację oraz monitoring prowadzonych prac badawczych pod kątem ich potencjału komercjalizacyjnego w dwóch obszarach:

-           wewnątrz uczelni – poprzez kontakt z naukowcami (kadra naukowa, doktoranci) m.in. w celu upowszechniania wiedzy dotyczącej komercjalizacji (budowanie postaw przedsiębiorczych), wyłaniania innowacyjnych pomysłów o wysokiej zdolności wdrożeniowej, inicjowanie współpracy między interdyscyplinarnymi zespołami badawczymi,

-           w sektorze gospodarki – rozpoznanie potrzeb rynkowych, zawiązywanie współpracy z partnerami biznesowymi, aktywna promocja wyników badań naukowych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Wymiar: pełny etat

 

Zadania powierzone Specjaliście ds. komercjalizacji innowacyjnych technologii/Brokera Innowacji

 • rozpoznanie potencjału badawczego uczelni poprzez bieżący przegląd baz danych o publikacjach, badaniach naukowych i projektach prowadzonych na uczelni,
 • udział w spotkaniach biznesowych, poszukiwanie i nawiązywanie kontaktów z partnerami biznesowymi,
 • bieżące i wyczerpujące raportowanie i uzupełnianie dokumentacji (m.in. kart oceny potencjału komercyjnego produktów naukowych, kart kontaktów z klientami, naukowcami) zgodnie z obowiązującymi procedurami,
 • aktualizacja baz danych (baza kontaktów z naukowcami, baza kontaktów z organizacjami zewnętrznymi, baza oferty technologicznej),
 • przygotowywanie ofert sprzedaży własności intelektualnej i koordynowanie procesu ofertowego,
 • negocjowanie warunków i przygotowywanie umów, m.in.: współpracy, sprzedaży, licencji, NDA,
 • udział w krajowych i międzynarodowych targach z zakresu innowacyjnych technologii i wynalazczości.

 

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe, preferowane: ekonomiczne.
 • Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe.
 • Łatwość nawiązywania i utrzymywania kontaktów biznesowych.
 • Umiejętność przygotowywania i wygłaszania prezentacji.
 • Wysoka kultura osobista.
 • Dobra organizacja pracy własnej.
 • Gotowość do podróży służbowych.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie.
 • Bardzo dobra znajomość MS Office, w szczególności Word, Excel, PowerPoint.
 • Sumienność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
 • Odpowiedzialność, wytrwałość oraz konsekwencja w działaniu.

 

Mile widziane:

 • Praca w jednostce publicznej
 • Doświadczenie handlowe w relacjach B2B, poparte sukcesami sprzedażowymi.
 • Wykorzystanie w praktyce i znajomość ustaw: Prawo Własności Przemysłowej, Prawo Zamówień Publicznych, O prawie autorskim i prawach pokrewnych
 • Doświadczenie przy sporządzaniu i analizowaniu umów
 • Znajomość trendów rynkowych związanych z nowymi technologiami i transferem technologii.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • CV i list motywacyjny.
 • Mile widziane referencje.
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb rekrutacji.

 

Miejsce i termin składania dokumentów

Dokumenty należy składać na adres e – mail: marta.wangin@uwm.edu.pl (w tytule wiadomości proszę wpisać: „Konkurs na Brokera Innowacji”) w terminie do dnia 15 marca 2019 r. do godz. 15.00.

 

Inne informacje

 • Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Złożone dokumenty nie będą zwracane/odsyłane.
 • Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Dodaj komentarz odnośnie: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko Specjalisty ds. komercjalizacji innowacyjnych technologii/ Brokera Innowacji

Komentarze zostały wyłączone.