Sprostowanie do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi przeprowadzenia audytu projektu - Centrum Innowacji i Transferu Technologii Olsztyn
rss facebook e-mail
UWM Olsztyn
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności » Sprostowanie do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi przeprowadzenia audytu projektu

Sprostowanie do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi przeprowadzenia audytu projektu

W wyniku ponownej weryfikacji złożonych ofert dotyczących wykonania usługi przeprowadzenia audytu projektu pn.: „Rewitalizacja obiektów powojskowych przy ul. Warszawskiej w Olsztynie” będącego w okresie trwałości, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4 „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast”, Działanie 4.3 „Restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemysłowych” wykryto błąd polegający na tym, że jeden Wykonawca tj.:

  1.  Czesława Jąkalak (osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej 86-065 Łochowo, ul. Jabłoniowa 1 – nie spełniła  wymogu dotyczącego zapewnienia w zespole audytowym osoby  posiadającej uprawnienia biegłego rewidenta (pkt  IV zapytania ppkt. 5). W związku z tym oferta ta została odrzucona.

W ramach niniejszego postępowania wpłynęło 6 ofert:

l.p. Data i godzina otrzymania oferty Nazwa firmy

Cena brutto

Doświadczenie

Punkty -kryterium cena Punkty -kryterium doświadczenie Łączna liczba punktów
1. 12.02.2019 r.godz. 08:55

 

AZAS Biegli Rewidenci Sp. z o.o.;10-292 Olsztyn;

Al. Wojska Polskiego 65/66

2 290,00 zł

 16

80

20

100

2. 12.02.2019 r.godz. 09:44 Marketing Konsulting „Pająk i Partnerzy”;64-915 Jastrowie;

ul. 1 Maja 7

4 797,00 zł

16

38,19

20

58,19

3. 12.02.2019 r.godz. 13:43 KPW Audytor Sp. z o.o.90-350 Łódź

ul. Tymienieckiego 25C/410

9 348,00

16

19,60

20

39,60

4. 12.02.2019 r.godz. 14:19 Grupa Gumułka – Audyt Sp. z o.o. Sp. k.;40-077 Katowice;

ul. Jana Matejki 4

25 830,00 zł

16

7,09

20

27,09

5. 13.02.2019 r.godz. 13:05 DPC A. Danylczenko i Spółka Sp. Jawna;45-071 Opole;

ul. Armii Krajowej 15/7

7 964,25 zł

16

23,00

20

43,00

6. 12.02.2019 r. godz. 22:02 Czesława Jąkalak;86-065 Łochowo

ul. Jabłoniowa 1;

3 680,00 zł

6-10

 

Oferta odrzucona

Oferta firmy AZAS Biegli Rewidenci Sp. z o.o. została najwyżej oceniona (100 pkt) uzyskując: 80 pkt w kryterium cena (2 290,00 zł) oraz 20 pkt w kryterium doświadczenie (powyżej 16 audytów zewnętrznych).W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert, w oparciu o przyjęte kryteria: ceny – 80 pkt i doświadczenia – max. 20 pkt najkorzystniejsza była oferta firmy AZAS Biegli Rewidenci Sp. z o.o. al. Wojska Polskiego 65/66, 10-292 Olsztyn.Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 2 245,00 zł brutto.

Biorąc pod uwagę, że kwota najkorzystniejszej oferty (2 290,00 zł) była wyższa od kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia (2 245,00), podjęta została decyzja o przesunięciu środków w wysokości 45,00 zł i wybraniu do realizacji oferty firmy AZAS Biegli Rewidenci Sp. z o.o.

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa. O terminie i  miejscu podpisania umowy Wykonawca zostanie poinformowany odrębnie.

Dodaj komentarz odnośnie: Sprostowanie do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi przeprowadzenia audytu projektu

Komentarze zostały wyłączone.