INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE USŁUGI PRZEPROWADZENIA AUDYTU PROJEKTU - Centrum Innowacji i Transferu Technologii Olsztyn
rss facebook e-mail
UWM Olsztyn
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności » INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE USŁUGI PRZEPROWADZENIA AUDYTU PROJEKTU

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE USŁUGI PRZEPROWADZENIA AUDYTU PROJEKTU

Informujemy, że w dniu 14 lutego 2019 r. w Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie odbyła się ocena złożonych ofert dotyczących wykonania usługi przeprowadzenia audytu projektu pn.: „Rewitalizacja obiektów powojskowych przy ul. Warszawskiej w Olsztynie” będącego w okresie trwałości, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4 „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast”, Działanie 4.3 „Restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemysłowych”.

W ramach niniejszego postępowania wpłynęło 6 ofert:

l.p. Data i godzina otrzymania oferty Nazwa firmy Cena brutto Doświad-czenie Punkty -kryterium cena Punkty -kryterium doświadczenie Łączna liczba punktów
1. 12.02.2019 r.godz. 08:55 AZAS Biegli Rewidenci Sp. z o.o.;10-292 Olsztyn;Al. Wojska Polskiego 65/66 2 290,00 zł  16

80

20

100

2. 12.02.2019 r.godz. 09:44 Marketing Konsulting „Pająk i Partnerzy”;64-915 Jastrowie;ul. 1 Maja 7 4 797,00 zł 16

38,19

20

58,19

3. 12.02.2019 r.godz. 13:43 KPW Audytor Sp. z o.o.90-350 Łódźul. Tymienieckiego 25C/410 9 348,00 16

19,60

20

39,60

4. 12.02.2019 r.godz. 14:19 Grupa Gumułka – Audyt Sp. z o.o. Sp. k.;40-077 Katowice;ul. Jana Matejki 4 25 830,00 zł 16

7,09

20

27,09

5. 12.02.2019 r. godz. 22:02 Czesława Jąkalak;86-065 Łochowoul. Jabłoniowa 1; 3 680,00 zł 6-10

49,78

10

59,78

6. 13.02.2019 r.godz. 13:05 DPC A. Danylczenko i Spółka Sp. Jawna;45-071 Opole;ul. Armii Krajowej 15/7 7 964,25 zł 16

23,00

20

43,00

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 2 245,00 zł brutto.

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert, w oparciu o przyjęte kryteria: ceny – 80 pkt i doświadczenia – max. 20 pkt najkorzystniejsza była oferta firmy AZAS Biegli Rewidenci Sp. z o.o. al. Wojska Polskiego 65/66, 10-292 Olsztyn.Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 2 245,00 zł brutto.

Oferta firmy AZAS Biegli Rewidenci Sp. z o.o. została najwyżej oceniona (100 pkt) uzyskując: 80 pkt w kryterium cena (2 290,00 zł) oraz 20 pkt w kryterium doświadczenie (powyżej 16 audytów zewnętrznych).

Biorąc pod uwagę, że kwota najkorzystniejszej oferty (2 290,00 zł) była wyższa od kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia (2 245,00), podjęta została decyzja o przesunięciu środków w wysokości 45,00 zł i wybraniu do realizacji oferty firmy AZAS Biegli Rewidenci Sp. z o.o.

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa. O terminie i  miejscu podpisania umowy Wykonawca zostanie poinformowany odrębnie.

Dziękujemy za złożenie ofert.

Dodaj komentarz odnośnie: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE USŁUGI PRZEPROWADZENIA AUDYTU PROJEKTU

Komentarze zostały wyłączone.