Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie z zakresu Biogospodarki - Centrum Innowacji i Transferu Technologii Olsztyn
rss facebook e-mail
UWM Olsztyn
Jesteś tutaj: Strona główna » Realizowane projekty » Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie z zakresu Biogospodarki

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie z zakresu Biogospodarki

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie od 1.04.2018 r. realizuje projekt pn. Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie z zakresu Biogospodarki.

Studia te, ze względu na międzynarodowy charakter, będą realizowane w języku angielskim.

Kandydatami na studia doktoranckie mogą być absolwenci studiów II stopnia.

Absolwenci studiów będą mogli uzyskac stopień naukowy doktora będzie w jednej z następujących dyscyplin naukowych: biologia, biotechnologia, inżynieria środowiska, technologia żywności i żywienia, rybactwo, agronomia, kształtowanie środowiska, zootechnika oraz w naukach weterynaryjnych.

Wysoka jakość studiów będzie zapewniona przez współpracę 6 wydziałów naszego uniwersytetu, w tym Bioinżynierii Zwierząt, Biologii i Biotechnologii, Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Nauki o Żywności, Nauk o Środowisku oraz Medycyny

W ramach projektu planowane jest przyjęcie 25 doktorantów, którym będzie udzielone szerokie wsparcie.

Wszyscy doktoranci otrzymywać będą dodatkowe stypendium motywacyjne w wysokości około 2 000 zł. Ponadto, studenci będą mogli ubiegać się o inne stypendia przyznawane uczestnikom studiów doktoranckich (np.: stypendium projakościowe czy też socjalne). Co więcej, w ramach programu zostanie  dofinansowany udział doktorantów w konferencjach krajowych i zagranicznych. W ramach studiów doktoranci będą mogli wyjeżdżać na staże krajowe i zagraniczne, które również będą dofinansowane w ramach wyżej wymienionego programu.

Studia doktoranckie z zakresu Biogospodarki są finansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Szczegółowe informacje o interdyscyplinarnych studiach doktoranckich w zakresie Biogospodarki można znaleźć na stronie internetowej https://bioeconomy.uwm.edu.pl.

Dodaj komentarz odnośnie: Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie z zakresu Biogospodarki

Komentarze zostały wyłączone.