INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA PROJEKTU - Centrum Innowacji i Transferu Technologii Olsztyn
rss facebook e-mail
UWM Olsztyn
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności » INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA PROJEKTU

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA PROJEKTU

DOTYCZY: otwartego naboru z dnia 22.05.2018 r.  partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań                    i Rozwoju konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 na realizację „Trzeciej Misji Uczelni” dotyczącego opracowania programów kształcenia i realizacji działań dydaktycznych, kursów, szkoleń dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego.

 

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA PROJEKTU

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z siedzibą 10-719 Olsztyn, ul. Michała Oczapowskiego 2 uprzejmie informuje, że w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 22.05.2018 r. otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i  realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 na realizację „Trzeciej Misji Uczelni” wpłynęła jedna oferta.

 

Ww. oferta została złożona przez:

Europejskie Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju „PIONIER”

z siedzibą 10-081 Olsztyn, Al. Warszawska 3/1

 

Oferta spełniła wszystkie wymagania formalne oraz kryteria merytoryczne wskazane w ww. ogłoszeniu naboru partnera. Oferta uzyskała w wyniku oceny merytorycznej łącznie 28/30 pkt.

 

Partnerem do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 na realizację „Trzeciej Misji Uczelni” zostało wybrane Europejskie Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju „PIONIER” z siedzibą 10-081 Olsztyn,  Al. Warszawska 3/1.

 

Wersja dokumentu do pobrania

 

Dodaj komentarz odnośnie: INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA PROJEKTU

Komentarze zostały wyłączone.