Ogłoszenie otwartego naboru Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 na realizację „Trzeciej Misji Uczelni” - Centrum Innowacji i Transferu Technologii Olsztyn
rss facebook e-mail
UWM Olsztyn
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności » Ogłoszenie otwartego naboru Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 na realizację „Trzeciej Misji Uczelni”

Ogłoszenie otwartego naboru Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 na realizację „Trzeciej Misji Uczelni”

Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie

 

na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U. z 2017 r., poz. 1460, 1475) występując jako Lider Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

 

ogłasza otwarty nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 na realizację „Trzeciej Misji Uczelni” dotyczącego opracowania programów kształcenia i realizacji działań dydaktycznych, kursów, szkoleń dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego.

Ogłoszenie otwartego naboru partnera POWER

Zał. nr 1 Formularz ofertowy

Dodaj komentarz odnośnie: Ogłoszenie otwartego naboru Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 na realizację „Trzeciej Misji Uczelni”

Komentarze zostały wyłączone.