rss facebook e-mail
UWM Olsztyn
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności » Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi przeprowadzenia audytów 4 projektów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi przeprowadzenia audytów 4 projektów

Informujemy, że w dniu 5 kwietnia 2018 r. w Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie odbyła się ocena złożonych ofert dotyczących wykonania usługi przeprowadzenia audytów 4 projektów pn.: „Budowa laboratorium analiz i zagrożeń biologicznych i opracowanie metod bioasekuracji w hodowli zwierząt, przemyśle paszowym i przemyśle spożywczym”, „Zakup sprzętu aparaturowego na potrzeby realizacji badań w zakresie cieplno – wilgotnościowej ochrony budowli”, „Zakup specjalistycznej aparatury naukowo – badawczej dla potrzeb realizacji analiz strukturalnych i projektowania materiałów budowlanych”, „Wyposażenie w sprzęt aparaturowy Laboratorium Innowacyjnych Metod Badawczych i Technologii Budownictwa” będących w okresie trwałości, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

W ramach niniejszego postępowania wpłynęło 12 ofert:

l.p.

Data i godzina otrzymania oferty Nazwa firmy Cena brutto Doświadczenie Punkty -kryterium cena Punkty -kryterium doświadczenie

Łączna liczba punktów

1. 26.03.2018 r.godz. 11:13 Doradztwo Finanse Podatki Edward Tomczyk Kancelaria Biegłego Rewidenta;10-305 Olsztyn;

ul. Marii Zientary – Malewskiej 21

22 140,00 zł 16

24,43

20

44,43

2. 27.03.2018 r.godz. 11:16 Grupa Gumułka – Audyt Sp. z o.o. Sp. k.;40-077 Katowice;

ul. Jana Matejki 4

27 675,00 zł 16

19,54

20

39,54

3. 28.03.2018 r.godz. 13:34 Audyt i Wycena Consulting Group Sp. z o.o.;00-020 Warszawa;

ul. Chmielna 2 lok. 31

8 979,00 zł 16

60,23

20

80,23

4. 28.03.2018 r.godz. 14:01

 

AZAS Biegli Rewidenci Sp. z o.o.;10-292 Olsztyn;

Al. Wojska Polskiego 65/66

 

6 760,00 zł  16

80

20

100

5. 28.03.2018 r.godz. 17:10

29.03.2018 r. Poczta Polska

 

ZUFIKS Zakład Usług Finansowo – Księgowych i Doradztwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;10-547 Olsztyn;

ul. Kajki 10/12

19 188,00 zł 11-15

28,18

15

43,18

6. 28.03.2018 r.godz. 18:33 AP Business Solutions sp. z o.o.;10-106 Olsztyn;

ul. Wyzwolenia 16/11

7 980,00 zł 16

67,70

20

87,70

7. 28.03.2018 r.godz. 19:32 Marketing Konsulting „Pająk i Partnerzy”;64-915 Jastrowie;

ul. 1 Maja 7

13 776,00 zł 16

39,26

20

59,26

8. 29.03.2018 r.godz. 13:01 DPC A. Danylczenko i Spółka Sp. Jawna;45-071 Opole;

ul. Armii Krajowej 15/7

24 882,90 zł 16

21,73

20

41,73

9. 29.03.2018 r.godz. 14:06 Handikap – Audyt01-632 Warszawa;

ul. Bieniewicka 2b/18

22 000,00 zł 16

24,58

20

44,58

10. 29.03.2018 r.godz. 14:48 Biuro Audytorskie Jerzy Cyran – Biegły Rewident;43-100 Tychy;

ul. Uczniowska 46/90

26 000,00 zł 16

20,80

20

40,80

11. 29.03.2018 r. godz. 20:01 Czesława Jąkalak;86-065 Łochowo

ul. Jabłoniowa 1;

6 250,00 zł 16

oferta odrzucona

12. 29.03.2018 r. godz. 23:58 Biuro Audytu „KAZUS” Edyta Komoszyńska – Winiewska;14-200 Iława;

ul. Dobrawy 1

11 316,00 zł Brak informacji

oferta odrzucona

 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 13 153,33 zł brutto.

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert, w oparciu o przyjęte kryteria: ceny – 80 pkt i doświadczenia – max. 20 pkt wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy AZAS Biegli Rewidenci Sp. z o.o. al. Wojska Polskiego 65/66, 10-292 Olsztyn.

Oferta firmy AZAS Biegli Rewidenci Sp. z o.o. została najwyżej oceniona (100 pkt) uzyskując: 80 pkt w kryterium cena (6 760,00 zł) oraz 20 pkt w kryterium doświadczenie (powyżej 16 audytów zewnętrznych).

2. Poniższe oferty zostały odrzucone z powodu niespełnienia wymagań wskazanych w zapytaniu ofertowym:

2.1 Czesława Jąkalak (osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej 86-065 Łochowo, ul. Jabłoniowa 1)  – przeprowadzone przez Zamawiającego badanie i ocena ofert wykazało, że Wykonawca nie spełnił  wymogu dotyczącego zapewnienia w zespole audytowym osoby  posiadającej uprawnienia biegłego rewidenta (pkt  IV zapytania ppkt. 5).

2.2 Biuro Audytu „KAZUS” Edyta Komoszyńska – Winiewska (14-200 Iława; ul. Dobrawy 1) – przeprowadzone przez Zamawiającego badanie i ocena ofert wykazało, że Wykonawca nie spełnił  wymogu złożenia załącznika nr 3 Wykaz przeprowadzonych audytów w okresie ostatnich 3 lat.

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa. O terminie i  miejscu podpisania umowy Wykonawca zostanie poinformowany odrębnie.

Dziękujemy za złożenie ofert.

Dodaj komentarz odnośnie: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi przeprowadzenia audytów 4 projektów

Komentarze zostały wyłączone.