Informacja o wyborze Wykonawcy - Centrum Innowacji i Transferu Technologii Olsztyn
rss facebook e-mail
UWM Olsztyn
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności » Informacja o wyborze Wykonawcy

Informacja o wyborze Wykonawcy

 

Informujemy, że w dniu 24 stycznia 2018 r. odbyła się ocena złożonych ofert dotyczących wykonania, dostarczenia do Katedry Inżynierii Środowiska Wydziału Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie oraz wykazania poprawności działania materiałów i elementów metalowych niezbędnych do budowy stanowiska badawczego złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/II+/2018 z 16.01.2018 r.

W ramach niniejszego postępowania wpłynęły 2 oferty:

l.p.

Data i godzina otrzymania oferty

Nazwa firmy

Cena brutto

1.

18.01.2018 r.

BIS-son Michał Bisikiewicz

ul. Rolna 106, 10-805 Olsztyn

30 688,50 zł

2.

19.01.2018 r.

PACAD SP. z o.o.

ul. Sprzętowa 3c,       10-467 Olsztyn

35 500,00

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia:  31 328,10 zł brutto.

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert, w oparciu o przyjęte kryterium: cena – 100 pkt wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy BIS-son Michał Bisikiewicz ul. Rolna 106, 10-805 Olsztyn.

Dziękujemy za złożenie ofert.

Dodaj komentarz odnośnie: Informacja o wyborze Wykonawcy

Komentarze zostały wyłączone.