Europejskie Dni Pracodawcy 2017 - Centrum Innowacji i Transferu Technologii Olsztyn
rss facebook e-mail
UWM Olsztyn
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności » Europejskie Dni Pracodawcy 2017

Europejskie Dni Pracodawcy 2017

Europejskie Dni Pracodawcy 2017

Zapraszamy na konferencję inaugurującą Europejskie Dni Pracodawcy 2017, która odbędzie się w Centrum Innowacji i Transferu Technologii.
Start: 15 listopada br., godz. 10:00.

Europejskie Dni Pracodawcy to przedsięwzięcie cykliczne, organizowane raz w roku (począwszy od 2016 roku) na poziomie europejskim oraz na poziomie krajowym. Każde z państw członkowskich z zachowaniem swobody zarówno w wyborze treści, priorytetów, celów oraz zasad organizacji niniejszego wydarzenia zobowiązało się do organizowania przedsięwzięć na rzecz pracodawców.

„Europejskie Dni Pracodawcy 2017″ to II edycja tego przedsięwzięcia. W Polsce, zamiar włączenia się w niniejszą inicjatywę potwierdziło już 16 wojewódzkich urzędów pracy i większość powiatowych urzędów pracy.

Inauguracja wydarzenia na Warmii – Mazurach odbędzie się 15 listopada 2017 r. w Olsztynie w Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Przedsięwzięcia realizowane w ramach Europejskich Dni Pracodawcy 2017, będą odbywały się na terenie całego Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
Honorowy Patronat nad Europejskimi Dniami Pracodawcy objął Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
Organizatorami wydarzeń są m.in.: Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, W – M Izba Rzemiosła, Olsztyńska Loża Biznesu CC, W – M Klub Biznesu, W – M Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Państwowa Inspekcja Pracy, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski, w tym Biuro Karier oraz Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Parki Naukowo – Technologiczne w Elblągu, Ełku i Olsztynie oraz powiatowe urzędy pracy.

Główne cele przedsięwzięcia to:
1) podniesienie jakości współpracy wojewódzkiego i powiatowych urzędów pracy z pracodawcami z terenu województwa;
2) promocja Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia w krajach UE/EOG;
3) zwiększenie wiedzy wśród pracodawców na temat różnorodnych form wsparcia kierowanych bezpośrednio do nich oraz ich pracowników;
4) pomoc pracodawcom w znalezieniu odpowiednich kandydatów do pracy;
5) zapewnienie dostępu do indywidualnych konsultacji na temat możliwości skorzystania z usług i instrumentów rynku pracy oraz aktywnych form wsparcia;
6) udostępnienie materiałów informacyjnych dla pracodawców.

Odbiorcy wydarzeń to mieszkańcy Warmii i Mazur, w tym:
1) małe i średnie przedsiębiorstwa,
2) pracodawcy planujący zatrudnić osoby młode,
3) uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
4) młodzież akademicka,
5) bezrobotni i poszukujący pracy,
6)  osoby pracujące zainteresowane podjęciem innej działalności społeczno – zawodowej.

Europejskie Dni Pracodawcy będą doskonałą okazją do podjęcia dyskusji, wymiany informacji, doświadczeń oraz poglądów pomiędzy wieloma partnerami rynku pracy, co pozytywnie wpłynie na integrację partnerów rynku pracy na poziomie lokalnym. Wydarzenia kierowane są przede wszystkim do pracodawców, a ich celem jest wzmocnienie współpracy pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia, a pracodawcami będącymi kluczowymi partnerami na rynku pracy.

Dodaj komentarz odnośnie: Europejskie Dni Pracodawcy 2017

Komentarze zostały wyłączone.