rss facebook e-mail
UWM Olsztyn
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności » Inkubator Innowacyjności plus

Inkubator Innowacyjności plus

Inkubator Innowacyjności plus

 

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie będąc partnerem Konsorcjum Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytetu Łódzkiego i Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi otrzymał dofinansowanie na realizację projektu Inkubator Innowacyjności plus w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wartość całkowita projektu: 3 357 442,32 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 2 680 951, 44 zł

Celem projektu jest rozwój innowacyjności i wzmocnienie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Realizowane zadania powinny doprowadzić do zastosowania technologii, wyników prac B+R, know-how na gruncie konkretnych rozwiązań rynkowych.

Osiągnięcie efektów projektu warunkuje prawidłowa realizacja poniższych zadań:

1) Inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwanie podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business”.

2) Przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej.

3) Zarządzanie portfelem technologii obejmujące w szczególności:

 monitorowanie i analizy wyników badań naukowych lub prac rozwojowych pod względem ich użyteczności praktycznej,

 analizy potrzeb rynku służące wyborowi tematów badań naukowych lub prac rozwojowych oraz badanie stanu techniki przed rozpoczęciem badań lub prac,

 prowadzenie bazy danych o realizowanych projektach badawczych, osiągniętych rezultatach i możliwości ich zastosowania w praktyce,

 analizy możliwości uzyskania ochrony patentowej oraz możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych przed ich opublikowaniem

4) Prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy, których koszt nie może przekroczyć 100 tys. zł.

5) Działalność Brokerów Innowacji.

Zespół projektowy UWM w Olsztynie:

Koordynator projektu – Eliza Popławska – Jodko

Specjalista ds badań procesów technologicznych – Weronika Turolska

Specjalista ds organizacji i monitoringu – Marta Wangin

Brokerzy innowacji – Agnieszka Stanowicka, Konrad Szydłowski

 


 

Dodaj komentarz odnośnie: Inkubator Innowacyjności plus

Komentarze zostały wyłączone.