rss facebook e-mail
UWM Olsztyn
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności » UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Dotyczy zadania pn.

Przygotowanie Studium Wykonalności oraz Wniosku o dofinasowanie projektu wraz
z załącznikami w ramach RPO WiM Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.3. Inwestycje popularyzujące naukę i innowacje.

  1. 1.    Zamawiający:

Biuro ds. Nauki

ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn

tel./fax. 89 523 35 52

NIP: 739-30-33-097

 

Z powodu zmiany koncepcji przedsięwzięcia przez Zamawiającego oraz zgodnie z punktem 11 Zaproszenia do złożenia oferty, Zamawiający unieważnia postępowanie na zadanie wskazane powyżej.

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz odnośnie: UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Komentarze zostały wyłączone.