rss facebook e-mail
UWM Olsztyn
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności » Nabór wniosków na przeprowadzenie doradztwa z zakresu ochrony praw własności intelektualnej (IPR) w firmie

Nabór wniosków na przeprowadzenie doradztwa z zakresu ochrony praw własności intelektualnej (IPR) w firmie

Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie ogłasza kolejny nabór wniosków o przeprowadzenie doradztwa z zakresu prawa własności intelektualnej (IPR) w firmie finansowanego ze środków projektu Enterprise Europe Network East Poland.

 

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

O tę usługę mogą wnioskować małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa warmińsko-mazurskiego.

 

JAKI JEST POZIOM DOFINANSOWANIA?

Usługa finansowana jest w 100% ze środków projektu Enterprise Europe Network East Poland. Firma składająca wniosek nie ponosi żadnych kosztów.

 

NA CZYM POLEGA USŁUGA?

Jest to usługa doradcza wykonywana przez specjalistów w tej dziedzinie, którzy dzięki wiedzy i doświadczeniu udzielą wskazówek i rekomendacji do dalszego działania.

Obejmuje ona następujące działania:

- udzielenie informacji w zakresie form prawnych ochrony dobra,

- wskazanie najlepszego postępowania przy uwzględnieniu  czynników: dostępności środków, czasu, wielkości, stopienia innowacyjności.

 

JAKIE JEST KRYTERIUM WYBORU?

Jedynym kryterium wyboru jest pierwszeństwo zgłoszeń. Oferta jest ważna do wyczerpania środków.

 

JAK I DO KIEDY NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wniosek należy złożyć drogą mailową, wysyłając uzupełniony formularz zgłoszeniowy na adres: een-olsztyn@uwm.edu.pl. Wnioski przyjmowane będą do 29.09.2017 r. godz. 15:00. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem 89 523 51 00.

 

Dodatkowe informacje:

 

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą tylko w Polsce, możesz zarejestrować swój znak towarowy w Urzędzie Patentowym RP, zapewniając swojej marce ochronę tam, gdzie jej potrzebujesz, czyli na terenie całej Polski.

a) Zgłoszenie:

 • Opłata za zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie – 450 PLN
 • Opłata za każdą kolejną klasę – 120 PLN

b) Ochrona:

 • Opłata za 10-cio letni okres ochronny za każdą klasę- 400 PLN.
 • Opłata za publikację informacji o udzielonym prawie ochronnym – 90 PLN.

 

Jeśli natomiast prowadzisz działalność w wielu krajach UE, idealnym rozwiązaniem wydaje się unijny znak towarowy, który poprzez jedną rejestrację zapewnia ochronę we wszystkich 28 państwach członkowskich UE.

Za rejestrację unijnych znaków towarowych odpowiada Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z siedzibą w Alicante. Rejestracja, dokonana w jednym z urzędowych języków UE, zapewnia właścicielowi wyłączne prawo we wszystkich obecnych i przyszłych państwach członkowskich UE. Unijny znak towarowy ma charakter jednolity i wywołuje jednakowe skutki prawne w całej Unii Europejskiej. Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, tj. od dnia 1 maja 2004 r., ochrona unijnego znaku towarowego rozciąga się także na terytorium Polski.

a) Zgłoszenie i ochrona- 10 lat:

 • Opłata za zgłoszenie znaku unijnego w 1 klasie – 1000 EUR
 • Opłata za zgłoszenie (gdy dokonane drogą elektroniczną) w 1 klasie  – 850 EUR
 • Opłata za drugą klasę – 50 EUR
 • Opłata za każdą następną wskazaną klasę – 150 EUR

 

Istotą systemu międzynarodowej rejestracji znaków towarowych jest ułatwienie procedury ubiegania się o rejestrację w krajach członkowskich Związku Madryckiego. Zgłaszający, w wyniku jednej rejestracji bądź jednego zgłoszenia znaku bazowego w kraju pochodzenia, uzyskuje możliwość uzyskania ochrony we wszystkich krajach członkowskich, przy czym ochrona ta jest taka sama, jak ta uzyskana bezpośrednio w poszczególnych państwach. Zgłaszający, po dokonaniu rejestracji (zgłoszenia) znaku w Urzędzie kraju pochodzenia, składa do Biura Międzynarodowego Światowej Organizacji Własności Intelektualnej jeden wniosek sporządzony w jednym języku oraz wnosi opłaty do tego organu WIPO z siedzibą w Genewie.

a) Zgłoszenie i ochrona – 10 lat:

 • Opłata podstawowa za zgłoszenie i ochronę do trzech klas towarowych:
  • jeżeli znak nie jest przedstawiony w kolorach – 653 CHF *franków szwajcarskich
  • jeżeli znak jest przedstawiony w kolorach – 903 CHF
 • Opłata za każdą klasę powyżej trzeciej – 100 CHF
 • Opłata za każde wskazane państwo członka porozumienia – 100 CHF
  • niektóre kraje ustanowiły własne opłaty indywidualne

 

Opłaty za opracowanie przez Rzeczników Patentowych zgłoszenia znaku towarowego do ochrony międzynarodowej i krajowej oraz opłatę za zgłoszenie, ochronę i publikacje informacji o udzielonym prawie ochronnym ponosi Przedsiębiorca.

Dodaj komentarz odnośnie: Nabór wniosków na przeprowadzenie doradztwa z zakresu ochrony praw własności intelektualnej (IPR) w firmie

Komentarze zostały wyłączone.