Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie - Centrum Innowacji i Transferu Technologii Olsztyn
rss facebook e-mail
UWM Olsztyn
Jesteś tutaj: Strona główna » Realizowane projekty » W trakcie realizacji » Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie

Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie

Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

Kwota:
17 313 095,97 zł
Czas realizacji:
01.01.2016 – 30.06.2023
Opis:

Głównym celem projektu jest poprawa jakości nauczania na kierunku lekarskim i pielęgniarstwo Wydziału Nauk Medycznych UWM poprzez wdrożenie i realizację programu rozwojowego, którego głównym elementem jest stworzenie Centrum Symulacji Medycznych. W celu osiągnięcia założeń projektu zaplanowano realizację trzech zadań.

Zadanie 1: Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Centrum Symulacji Medycznych.

W ramach zadania zaplanowano przeprowadzenie niezbędnych prac adaptacyjnych pomieszczeń w budynku Wydziału Nauk Medycznych przy ul. Warszawskiej 30 (budynek nr 3) do potrzeb Centrum Symulacji Medycznych, w tym uwzględniono dostosowanie dla osób niepełnosprawnych.

Zadanie 2: Utworzenie oraz wyposażenie pracowni wysokiej i niskiej wierności w Centrum Symulacji Medycznych.

W ramach zadania zakupione zostanie wyposażenie do specjalistycznych sal zgodnie z przeprowadzonym audytem oceniającym Centra Symulacji Medycznych oraz zdiagnozowanymi potrzebami Wydziału Nauk Medycznych w tym zakresie.

Zadanie 3: Przygotowanie i realizacja Programu Rozwojowego Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie.

W ramach zadania zostaną zatrudnieni instruktorzy symulacji medycznych i technicy obsługujący utworzone Centrum Symulacji Medycznych, którzy będą uczestniczyli w specjalistycznych szkoleniach w wiodącym ośrodku symulacji medycznych w Europie oraz w szkoleniach z wykorzystaniem zakupionego w ramach projektu wyposażenia. Dla pracowników dydaktycznych kierunku lekarskiego i kierunku pielęgniarstwo zostaną przeprowadzone szkolenia z zakresu symulacji wysokiej i niskiej wierności oraz egzaminów OSCE. Zorganizowany zostanie również staż w wiodącym Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznych w Polsce. Z kolei dla studentów/-ek kierunków medycznych zostaną przeprowadzone zajęcia interdyscyplinarne i lokalne zawody z symulacji medycznych (zwycięskie zespoły będą uczestniczyły w zawodach ogólnopolskich).

W ramach projektu zaplanowano następujące wskaźniki:

  • liczba wdrożonych programów rozwojowych na uczelniach kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS: 1;
  • liczba pracowników dydaktycznych Wydziału Nauk Medycznych UWM, którzy podnieśli kwalifikacje zawodowe w zakresie nauczania z wykorzystaniem symulacji medycznych: 72;
  • liczba programów rozwojowych uczelni kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS: 1;
  • liczba pracowni wysokiej wierności powstałych i wyposażonych w ramach projektu: 6;
  • liczba pracowni niskiej wierności oraz pozostałych pracowni dydaktycznych powstałych i wyposażonych w ramach projektu: 10;
  • Uchwała Rady Wydziału, która zatwierdza program rozwojowy opracowany dzięki wsparciu z EFS: 1.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kierownik / Koordynator projektu:
dr hab. n. med. Agnieszka Bossowska, prof. UWM
Opiekun projektu:
Małgorzata Klimowska, Weronika Turolska

Dodaj komentarz odnośnie: Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie

Komentarze zostały wyłączone.