Profesjonalizacja usług Akademickiego Biura Karier UWM w Olsztynie - Centrum Innowacji i Transferu Technologii Olsztyn
rss facebook e-mail
UWM Olsztyn
Jesteś tutaj: Strona główna » Realizowane projekty » W trakcie realizacji » Profesjonalizacja usług Akademickiego Biura Karier UWM w Olsztynie

Profesjonalizacja usług Akademickiego Biura Karier UWM w Olsztynie

Profesjonalizacja usług Akademickiego Biura Karier UWM w Olsztynie, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Kwota:
1 736 400,00 zł
Czas realizacji:
01.09.2016 – 31.08.2019r.
Opis:

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji min. 600 studentów/ki absolwentów/ek Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez uczestnictwo w wysokiej jakości usługach świadczonych przez Akademickie Biuro Karier w okresie  01.09.2016-31.08.2019r.

Zadanie 1: Szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników ABK UWM

W ramach zadania zaplanowano przeprowadzenie szkoleń dla 10 pracowników Akademickiego Biura Karier UWM w Olsztynie, w tym szkolenie z zakresu coachingu kariery  i szkolenie umiejętności trenera biznesu.

Zadanie 2: Doradztwo zawodowe dla studentów UWM

W ramach zadania zaplanowano zakup narzędzi do diagnozowania kompetencji przyszłych kandydatów do zatrudnienia (studentów/ek i absolwentów/ek UWM w Olsztynie). Każdy uczestników projektu zostanie objęty wystandaryzowaną usługą doradczą obejmującą następujące elementy:

  • indywidualne poradnictwo zawodowe,
  • warsztaty grupowe,
  • coaching kariery.

Ponadto doradcy zawodowi będą odpowiedzialni za budowanie współpracy z pracodawcami polegającej na:

  • indywidualnych spotkaniach z pracodawcami,
  • organizacji spotkań u pracodawców,
  • organizacji Targów Pracodawców realizowanych w UWM w Olsztynie „CAREER DAY”.

Zadanie 3: Doradztwo z przedsiębiorczości dla studentów UWM

W ramach zadania przeprowadzone zostanie:

  • indywidualne doradztwo biznesowe (jak rozpocząć działalność gospodarczą),
  • warsztaty z przedsiębiorczości,
  • monitoring karier zawodowych studentów

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Kierownik / Koordynator projektu:
Andrzej Przegrocki
Opiekun projektu:
Bożena Bączek

Dodaj komentarz odnośnie: Profesjonalizacja usług Akademickiego Biura Karier UWM w Olsztynie

Komentarze zostały wyłączone.