Informacja o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 2.3.4 PO IR „Ochrona własności przemysłowej" - Centrum Innowacji i Transferu Technologii Olsztyn
rss facebook e-mail
UWM Olsztyn
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności » Informacja o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 2.3.4 PO IR „Ochrona własności przemysłowej”

Informacja o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 2.3.4 PO IR „Ochrona własności przemysłowej”

Szanowni Państwo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) informuje, że od dnia 22 października br. rozpoczyna przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 2.3.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) „Ochrona własności przemysłowej”. Nabór potrwa do 31 marca 2016 roku.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o rozpowszechnienie informacji o naborze wniosków o dofinansowanie wśród przedsiębiorców skupionych w ramach Państwa organizacji oraz wśród firm współpracujących, w szczególności wśród przedsiębiorstw posiadających potencjał innowacyjny. Wsparcie udzielane jest przedsiębiorstwom z sektora MSP (mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa).

Jakie projekty będą dofinansowane w ramach poddziałania?

Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące:

- uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej,

albo

- realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Planowana minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu 10 000 zł, maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 1 000 000 zł. Poziom dofinansowania: do 50% (bez względu na wielkość przedsiębiorstwa i miejsce realizacji projektu).

Dodaj komentarz odnośnie: Informacja o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 2.3.4 PO IR „Ochrona własności przemysłowej”

Komentarze zostały wyłączone.