Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia recenzji publikacji/książki - Centrum Innowacji i Transferu Technologii Olsztyn
rss facebook e-mail
UWM Olsztyn
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności » Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia recenzji publikacji/książki

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia recenzji publikacji/książki

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do przesyłania ofert cenowych dot. poniższego zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie recenzji publikacji/książki pt. Analiza i kreowanie trendów. Raport z badań dot. projektu Przygotowanie, utworzenie i promocja interdyscyplinarnego kierunku ,,Analiza i kreowanie trendów’’ współfinansowanego ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii oraz ze środków krajowych.

Zakres czynności po stronie Wykonawcy:

  1. Przygotowanie  recenzji publikacji/książki  pt. Analiza i kreowanie trendów. Raport z badań objętości ok. 150 stron, format B5, czcionka 12 Times New Roman, odstęp 1,5

W publikacji przewiduje się następujące rozdziały:

Przedmowa

Część 1. Innowacyjny program kształcenia i plany na przyszłość

1.1. Analiza i kreowanie trendów (AiKT) – nowy kierunek studiów na UWM

1.2. Opis projektu „Przygotowanie, utworzenie i promocja interdyscyplinarnego kierunku Analiza i kreowanie trendów”  finansowanego z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego w ramach działania Rozwój Polskich Uczelni

1.3. O planach na przyszłość

Część 2. Raport z badań wśród uczniów, studentów oraz interesariuszy

Wytyczne wobec Oferenta:

- stopień min. dr hab.

- kompetencje pedagogiczne / filozoficzne lub ekonomiczne

- doświadczenie w organizacji i zarządzaniu na poziomie szkolnictwa wyższego

Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować zamówienie do dnia 15.10.2015 roku.

Kryterium wyboru Wykonawcy:

Do realizacji zamówienia zostanie wyłonionych 2  Wykonawców (jeden z kompetencjami pedagogiczno /filozoficznymi oraz jeden z kompetencjami ekonomicznymi),  którzy przedstawią najniższą ofertę cenową przesyłając wypełniony formularz ofertowy wraz z CV potwierdzającym ww. wymagane doświadczeniei kompetencje.

Wypełniony formularz należy przesłać w terminie do dnia 01.10.2015  r., do godziny 12.00 w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej  edyta.szacherska@uwm.edu.pl lub e.dabkowska@uwm.edu.pl lub złożyć osobiście, w siedzibie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (ul. Prawocheńskiego 9, Kortowo-Olsztyn, budynek Centrum Edukacji Technologicznej – Stara Kotłownia).

 

formularz-ofertowy

Dodaj komentarz odnośnie: Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia recenzji publikacji/książki

Komentarze zostały wyłączone.