Zapytanie ofertowe dot. usługi sprzedaży i dostawy podręczników - Centrum Innowacji i Transferu Technologii Olsztyn
rss facebook e-mail
UWM Olsztyn
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności » Zapytanie ofertowe dot. usługi sprzedaży i dostawy podręczników

Zapytanie ofertowe dot. usługi sprzedaży i dostawy podręczników

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy do przesyłania ofert cenowych dot. poniższego zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzedaży i dostawy podręczników w ramach projektu Przygotowanie, utworzenie i promocja interdyscyplinarnego kierunku ,,Analiza i kreowanie trendów’’ współfinansowanego ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii oraz ze środków krajowych.

Zakres czynności po stronie wykonawcy:

  1. Sprzedaż i dostawa podręczników w ramach projektu Przygotowanie, utworzenie i promocja interdyscyplinarnego kierunku ,,Analiza i kreowanie trendów’.

Zakup podręczników będzie obejmował najnowsze wydania poniższych pozycji:

  1. Andy Polaine, Lavrans Lrvlie – Service design – miękka oprawa – 2 szt.
  2. Vaclaw Smil – Global catastrophes and Trends: The Next Fifty Years miękka oprawa – 4 szt.
  3. Sarvant Singht – New mega trends: Imolications to our future lives – twarda oprawa – 4 szt.
  4. Jeanne Liedtka, Andrew King, Kevin Bennett – Solving problems with design thinking: ten stories of what Works – twarda oprawa – 5 szt.
  5. Henrik Vejlgaard – Anatomia trendu – twarda oprawa – 5 szt.
  6. Martin Raymond – The Trend Forecasters Handbook – miękka oprawa – 5 szt.
  7. Vijay Kumar – 101 Design methods a structured approach – miękka oprawa – 3 szt.
  8. Rudkin Ingle Beverly – Design thinking dla przedsiębiorców i małych firm. Potęga myślenia projektowego w codziennej pracy miękka oprawa – 5 szt.
  9. Thomas Lockwood – Design thinking – miękka oprawa – 5 szt.

Kryterium wyboru wykonawcy:

Do realizacji zamówienia zostanie wyłoniony Wykonawca, który przedstawi najniższą ofertę cenową przesyłając wypełniony formularz ofertowy.

Nie dzielimy zamówienia. Podręczniki nie mogą być używane.

Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować zamówienie do dnia 30.09.2015 roku.

Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia zamówionych podręczników do siedziby Zamawiającego na swój koszt.

Zamawiający dokona płatności za zakup podręczników do 7 dni od dnia otrzymania zamówienia wraz z fakturą.

Wypełniony formularz należy przesłać w terminie do dnia  07.08.2015  r., do godziny 12.00 w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej  edyta.szacherska@uwm.edu.pl lub złożyć osobiście, w siedzibie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (ul. Prawocheńskiego 9, Kortowo-Olsztyn, budynek Centrum Edukacji Technologicznej – Stara Kotłownia).

formularz-ofertowy

Dodaj komentarz odnośnie: Zapytanie ofertowe dot. usługi sprzedaży i dostawy podręczników

Komentarze zostały wyłączone.