PLIKI DO POBRANIA - Centrum Innowacji i Transferu Technologii Olsztyn
rss facebook e-mail
UWM Olsztyn
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla studentów » PLIKI DO POBRANIA

PLIKI DO POBRANIA

PUBLIKACJE:

Przewodnik „Krok po kroku, czyli jak przygotować biznesplan

Przewodnik przybliża podstawowe zagadnienia w zakresie przygotowania do opracowania dokumentu biznesplanu dla  przedsięwzięcia gospodarczego.
W ramach przewodnika poruszono następujące zagadnienia:

 • pojęcie i istota biznesplanu,
 • rola i funkcja biznesplanu (w tym powody dla których warto przygotować biznesplan dla przedsięwzięcia gospodarczego),
 • typowe zastosowania biznesplanu,
 • cechy charakteryzujące dobrze przygotowany biznesplan,
 • informacje potrzebne do przygotowania biznesplanu (źródła informacji, przebieg procesu zbierania informacji).
 • struktura i elementy składowe biznesplanu (w tym charakterystyka poszczególnych elementów składowych biznesplanu),
 • ogólne zasady merytoryczne przygotowania biznesplanu,
 • najczęściej popełniane błędy i czynniki ryzyka przy tworzeniu biznesplanu,
 • zarządzanie biznesplanem (w tym ocena i prezentacja biznesplanu),

Przewodnik dostępny jest w formie PDF. Pobierz przewodnik.

Przewodnik „Krok po kroku do własnej firmy

W ramach przewodnika zdefiniowano pojęcie działalności gospodarczej, przedstawiono różne formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz konsekwencje formalno-prawne wyboru danej formy prawnej, zaprezentowana zostana procedura rejestracyjna firmy oraz przedstawione możliwe źródła pozyskania kapitału finansowego na zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

Przewodnik dostępny jest w formie PDF. Pobierz przewodnik.

Przewodnik „Sprzedaż i profesjonalna obsługa klienta

W ramach przewodnika poruszono następujące tematy:

 • wymiary obsługi klienta: zadaniowy, ludzki i ukryty,
 • etapy procesu obsługi klienta,
 • typy relacji z klientem, proces budowania relacji opartej na współpracy,
 • nawiązanie pierwszego kontaktu i budowanie zaufania: identyfikacja potrzeb i oczekiwań klienta,
 • narzędzia skutecznej komunikacji z klientem:
  - znaczenie i metody komunikacji niewerbalnej (w rozmowie telefonicznej i w kontaktach bezpośrednich),
  - zasady prowadzenia rozmowy handlowej (sztuka zadawania pytań i aktywnego słuchania),
 • typy psychologiczne klienta: strategie podejmowania decyzji, komunikowania się i działania,
 • rozpoznawanie i dopasowanie swojego zachowania do typu klienta,
 • prezentowanie oferty handlowej jako odpowiedzi na potrzeby klienta,
 • umiejętność przekonywania (argumentacja emocjonalna i racjonalna),
 • trudny klient? – trudna sytuacja? – trudna relacja? – problemy związane z obsługą klienta;

Przewodnik dostępny jest w formie PDF. Pobierz przewodnik.

Przewodnik „Efektywne negocjacje w biznesie

Przewodnik przybliża następujące zagadnienia:

 • pojęcie, istota, geneza negocjacji,
 • sylwetka negocjatora (cechy pożądane i niepożądane), typologia negocjatorów,
 • zespół negocjacyjny – skład i role poszczególnych uczestników,
 • rodzaje negocjacji,
 • przebieg negocjacji:
  - czynności w ramach procesu przygotowawczego do negocjacji,
  - przebieg rozmów w fazie zasadniczej,
  - faza finalna i jej znaczenie dla przyszłych kontaktów,
 • formułowanie strategii w negocjacjach – rozmowy oparte na zasadach,
 • style rozmów negocjacyjnych i ich uwarunkowania,
 • taktyki negocjacyjne i ich związek ze strategią rozmów,
 • scenariusz i program rozmowy negocjacyjnej,
 • specyfikacja zachowań negocjacyjnych przedstawicieli różnych krajów;
 • komunikacja niewerbalna w negocjacjach;

Przewodnik dostępny jest w formie PDF. Pobierz przewodnik.

Biuletyn

Dodaj komentarz odnośnie: PLIKI DO POBRANIA

You must be logged in to post a comment.