„REGIONALNY TRANSFER WIEDZY Z NAUKI DO BIZNESU – staże i szkolenia praktyczne naukowców w przedsiębiorstwach Warmii i Mazur” - Centrum Innowacji i Transferu Technologii Olsztyn
rss facebook e-mail
UWM Olsztyn
Jesteś tutaj: Strona główna » Realizowane projekty » „REGIONALNY TRANSFER WIEDZY Z NAUKI DO BIZNESU – staże i szkolenia praktyczne naukowców w przedsiębiorstwach Warmii i Mazur”

„REGIONALNY TRANSFER WIEDZY Z NAUKI DO BIZNESU – staże i szkolenia praktyczne naukowców w przedsiębiorstwach Warmii i Mazur”

Tytuł projektu

„REGIONALNY TRANSFER WIEDZY Z NAUKI DO BIZNESU –staże i szkolenia praktyczne naukowców w przedsiębiorstwach Warmii i Mazur”

Finansowanie

Projekt realizowany w ramach poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, działania 8.2 Transfer wiedzy, priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Okres realizacji

sierpień 2013 r. – marzec 2015

Cel

Cele organizowanych staży i szkoleń praktycznych to wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami służące rozwojowi gospodarki Warmii i Mazur, zwiększenie transferu wiedzy z regionalnych jednostek naukowych i uczelni wyższych do MŚP Warmii i Mazur oraz zdolności regionalnych przedsiębiorstw do korzystania z potencjału naukowego regionalnego sektora B+R przy przygotowywaniu wdrożeń innowacji.

Ogólna charakterystyka

CIiTT UWM organizuje staże trwające od 3 do maks. 6 m-cy (ogółem 504 godziny) pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni Warmii i Mazur w regionalnych MŚP.Zainteresowani stażyści będą mieli także okazję przed rozpoczęciem stażu odbycia w przedsiębiorstwie w którym będzie realizowany przez nich staż 2-dniowego szkolenia, które  w sposób praktyczny przygotuje ich do efektywnej realizacji indywidualnych planów staży.

Wsparcie w ramach projektu kierowane jest do:

  • 50 pracowników naukowych jednostek naukowych oraz naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni z województwa warmińsko-mazurskiego reprezentujących dziedziny nauki i dyscypliny naukowe z potencjałem wdrożeniowym, tj. zgodnie z klasyfikacją OECD: nauki przyrodnicze, inżynieryjne i techniczne, rolnicze, ekonomię i zarządzanie,
  • min. 40 regionalnych MŚP prowadzących działalność gospodarczą w branży/branżach strategicznych dla rozwoju Warmii i Mazur wg Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tj. spożywczej, ICT, meblarskiej, turystycznej.

W ramach projektu maks. 10 przedsiębiorstw może przyjąć na staż 2 pracowników naukowych.

Projekt realizowany jest w okresie od 01 sierpnia 2013 r. do 31 marca 2015 r., przy czym staże i szkolenia praktyczne realizowane są w 2 turach:

  • I TURA:  staże w okresie od lutego 2014 r. do maks. końca sierpnia 2014 r., szkolenia praktyczne w okresie od stycznia 2014 do maks. końca maja 2014 r.
  • II TURA: staże w okresie od września 2014 r, do maks. końca lutego 2015 r., szkolenia praktyczne w okresie od czerwca 2014 r. do maks. końca listopada 2014 r.
    Każda z 2 ww. tur staży i szkoleń praktycznych zakłada udział 25 skojarzonych par naukowiec – przedsiębiorstwo przyjmujące na staż.

 

Zakładane rezultaty realizacji

Realizacja projektu umożliwi  pracownikom naukowych jednostek oraz pracownikom  naukowym i naukowo-dydaktycznym uczelni Warmii i Mazur oraz regionalnym przedsiębiorstwom o statusie MŚP na wzmocnienie współpracy poprzez organizację staży i szkoleń praktycznych.Wymierną korzyścią organizacji staży będzie wypracowanie przez każdego stażystę propozycji innowacyjnego rozwiązania (tj. koncepcji projektu innowacji wg klasyfikacji OSLO Manual) zgodnego z potrzebami MŚP przyjmujących na staże naukowców Warmii i Mazur.

Kontakt

Szczegółowe informacje o projekcie:
Edyta Szacherska, Ewa Kłos, Ewa DąbkowskaCentrum Innowacji i Transferu Technologii

tel.89 523 39 00;
e-mail: ciitt@uwm.edu.pl

Dodaj komentarz odnośnie: „REGIONALNY TRANSFER WIEDZY Z NAUKI DO BIZNESU – staże i szkolenia praktyczne naukowców w przedsiębiorstwach Warmii i Mazur”

Komentarze zostały wyłączone.