Współpraca pracowników sfery B+R z ekspertami w wypracowaniu praktycznego modelu funkcjonowania ... - Centrum Innowacji i Transferu Technologii Olsztyn
rss facebook e-mail
UWM Olsztyn
Jesteś tutaj: Strona główna » Realizowane projekty » Zrealizowane » Współpraca pracowników sfery B+R z ekspertami w wypracowaniu praktycznego modelu funkcjonowania …

Współpraca pracowników sfery B+R z ekspertami w wypracowaniu praktycznego modelu funkcjonowania …

Tytuł Projektu „Współpraca pracowników sfery B+R z ekspertami w wypracowaniu praktycznego modelu funkcjonowania CTT najlepszą szkołą innowacji, zarządzania badaniami rozwojowymi i komercjalizacji ich rezultatów”
Finansowanie Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Okres realizacji 1 styczeń 2009 r. – 30 czerwiec 2010 r.
Cel Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie umiejętności pracowników sektora badawczo-rozwojowego w zakresie wdrażania rezultatów opracowań naukowo-badawczych do gospodarki.
Ogólna charakterystyka Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie umiejętności pracowników sektora badawczo-rozwojowego w zakresie wdrażania rezultatów opracowań naukowo-badawczych do gospodarki – poprzez budowę kompetencji pracowników w takich obszarach, jak:

  • identyfikacja opracowań wdrożeniowych
  • zagadnienia własności intelektualnej
  • wycena wartości opracowań
  • prawo patentowe
  • zarządzanie technologią
  • współpraca z instytucjami otoczenia biznesu (parki technologiczne, inkubatory, klastry przemysłowe)
  • współpraca z przedsiębiorstwami
  • finansowanie komercjalizacji badań
  • benchmarking i foresight technologiczny

Działanie zostało zaplanowane tak, aby dodatkową wartością szkoleń było wypracowanie optymalnego modelu struktury i funkcjonowania centrum transferu technologii, w tym uczelnianych i pozauczelnianych centrów transferu technologii. Wypracowany model powinien uwzględniać specyfikę danego regionu/uczelni, modelu, bazując przy tym na najlepszych praktykach CTT polskich i zagranicznych i biorąc pod uwagę obecne możliwości i stan wiedzy w tym obszarze, a także aktualne możliwości i źródła finansowania.

Ponadto wartością przedsięwzięcia będzie także zacieśnienie współpracy pomiędzy pracownikami Politechniki Warszawskiej oraz innych polskich uczelni technicznych, w szczególności z Polski Wschodniej.

Uczestnicy, którzy przejdą cały cykl szkoleń – obok pozyskania odpowiedniej wiedzy, niezbędnej do dalszej samodzielnej realizacji procesów transferu opracowań do gospodarki i kierowania zespołami w swoich macierzystych organizacjach – nawiążą cenne kontakty i współpracę z innymi organizacjami, często niezbędną w dalszej działalności w tym obszarze. Będą też przygotowani do wspierania dalszego rozwoju i koordynacji tych działań w swoich jednostkach, a także do przekazywania wiedzy innym.

Kontakt Biuro projektu
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
tel. 089 523 39 00, fax 089-523 49 00
osoba do kontaktu: Agnieszka Kawka
e-mail: agnieszka.kawka@uwm.edu.pl
strona projektu: www.modelowe.ctt.pw.edu.pl

Dodaj komentarz odnośnie: Współpraca pracowników sfery B+R z ekspertami w wypracowaniu praktycznego modelu funkcjonowania …

You must be logged in to post a comment.