Przygotowanie regionalnych brokerów innowacji instytucji ... - Centrum Innowacji i Transferu Technologii Olsztyn
rss facebook e-mail
UWM Olsztyn
Jesteś tutaj: Strona główna » Realizowane projekty » Zrealizowane » Przygotowanie regionalnych brokerów innowacji instytucji …

Przygotowanie regionalnych brokerów innowacji instytucji …

Tytuł Projektu „Przygotowanie regionalnych brokerów innowacji instytucji naukowych i przedsiębiorstw do wdrażania nowych technologii”
Finansowanie Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006
Okres realizacji październik 2007 r. – wrzesień 2008 r.
Cel Projekt zakładał przygotowanie brokerów innowacji do transferu nowych technologii z sektora badawczo-rozwojowego do przedsiębiorstw Warmii i Mazur poprzez zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w ramach cyklu szkoleń.
Ogólna charakterystyka W ramach realizacji projektu przeprowadzono cykl szkoleń z tematyki (łącznie 142 godz.):

 1. Innowacje i konkurencyjność – pojęcia, model, mechanizmy, zarządzanie;
 2. Polityka państwa w zakresie działalności innowacyjnej – nasza droga do narodowego systemu   innowacji;
 3. Rola nauki w procesie wspierania innowacyjności przedsiębiorstw – strategie unijne w krajowym  wydaniu oraz codzienna praktyka;
 4. Krajowe i europejskie sieci, bazy i programy związane z transferem technologii i innowacji;
 5. Organizacja transferu technologii z nauki do gospodarki;
 6. Finansowanie innowacji;
 7. Współczesne przedsiębiorstwa – standardy, o których warto wiedzieć;
 8. Wytyczne do produkcji, modernizacji i eksploatacji maszyn i urządzeń;
 9. Audyt technologiczny;
 10. Zarządzanie innowacjami;
 11. Struktura gospodarcza Warmii Mazur;
 12. Wynalazki i wzory przemysłowe;
 13. Prawo własności intelektualnej;
 14. Wzory przemysłowe; Postępowanie przed Urzędem Patentowym RP w sprawie uzyskania ochrony na znak towarowy;
 15. Wspieranie przedsiębiorczości z Funduszy Strukturalnych w latach 2007 – 2013;
 16. Przedsiębiorczość w obszarze wysokich technologii;
 17. Dostęp do informacji patentowej poprzez bazy patentów;
 18. Wywiad gospodarczy – sposób na budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej;
 19. Wdrażanie innowacji – doświadczenia na rynku krajowym i zagranicznym;
 20. Przykład innowacyjnego przedsiębiorstwa;
 21. Negocjacje w transferze technologii;
 22. Doświadczenia na rynku krajowym we wdrażaniu nowych technologii;
 23. Regionalny system wspierania innowacji;
 24. Wstęp do zarządzania projektami;
 25. Komercjalizacja technologii – finansowanie, modele, etapy;
 26. Organizacja i struktura środowiska naukowego w USA i Kanadzie;
 27. Audyt technologiczny – wizyty w wybranych przedsiębiorstwach Warmii i Mazur;
 28. Wykorzystanie narzędzi z pakietu Microsoft Office Systems w pracy grupowej;
 29. Zarządzanie projektami;
Rezultaty Efektem projektu jest przeszkolenie 57 osób – 35 z nich to pracownicy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a 22 – przedsiębiorstw Warmii i Mazur. Uczestnicy szkolenia zdobyli podstawową wiedzę i umiejętności na temat prawa własności intelektualnej, marketingu, źródeł finansowania innowacjami oraz zarządzania innowacjami. Przeprowadzili również audyt technologiczny w dwóch przedsiębiorstwach w województwie warmińsko-mazurskim.
Kontakt Kierownik projektu – Wojciech Samulowski
Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii
tel. 089 523 39 00, e-mail: w.samulowski@uwm.edu.pl

 

Pobierz specyfikację projektu – wersja DOC.
Pobierz specyfikację projektu – wersja PDF.

Dodaj komentarz odnośnie: Przygotowanie regionalnych brokerów innowacji instytucji …

You must be logged in to post a comment.