Rekrutacja członków Komisji Konkursowej - Centrum Innowacji i Transferu Technologii Olsztyn
rss facebook e-mail
UWM Olsztyn
Jesteś tutaj: Strona główna » Staże edycja I » Staże pracowników naukowych » Aktualności » Rekrutacja członków Komisji Konkursowej

Rekrutacja członków Komisji Konkursowej

Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie

serdecznie zaprasza

pracowników naukowych jednostek naukowych

oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni

           do udziału w pracach Komisji Konkursowej

w ramach projektu pt. ,,SIS WIM – STAŻE I SZKOLENIA  praktyczne dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw WARMII I MAZUR’’’ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Członkowie Komisji Konkursowej rekrutowani będą spośród pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni z terenu województwa warmińsko-mazurskiego:

-  posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora,

- posiadających doświadczenia wdrożeniowe wyników prac badawczych do praktyki gospodarczej oraz będących autorami /współautorami wynalazków, wzorów użytkowych, itp.

- reprezentujących dziedziny nauki i dyscypliny naukowe z potencjałem wdrożeniowym, tj. zgodnie z klasyfikacją OECD nauki przyrodnicze, nauki inżynieryjne i techniczne, nauki rolnicze oraz ekonomię i biznes.

Zadaniem Komisji Konkursowej będzie ocena propozycji innowacyjnych rozwiązań wypracowanych przez Stażystów w wyniku:

- staży w przedsiębiorstwach Warmii i Mazur pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie reprezentujących dziedziny nauki i dyscypliny naukowe z potencjałem wdrożeniowym, tj. zgodnie z klasyfikacją OECD nauki przyrodnicze, inżynieryjne i techniczne, nauki rolnicze oraz ekonomię i biznes

- staży pracowników regionalnych przedsiębiorstw województwa warmińsko-mazurskiego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie związanych ze strategicznymi branżami wg Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tj. spożywczą, ICT, meblarską i turystyczną

Ocena złożonych wniosków  będzie się odbywała na podstawie Regulaminu PRACY KOMISJI  KONKURSOWEJ

Celem głównym projektu pt. SIS WIM – STAŻE I SZKOLENIA praktyczne dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw WARMII I MAZUR’’ jest wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami służące rozwojowi gospodarki Warmii i Mazur  przez realizację do czerwca 2014 r. programu stażowo-szkoleniowego przez pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych UWM w Olsztynie i pracowników regionalnych MŚP związanych z strategicznymi branżami wg Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Ocena merytoryczna dokumentacji planowana jest od 04 do 16 czerwca 2014 r.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w pracach Komisji Konkursowej w ramach projektu uprzejmie prosimy  o wypełnienie w terminie do dnia 03 czerwca 2014 r.  FORMULARZA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ i  dostarczenie  wypełnionego  i podpisanego formularza do siedziby Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie,  ul. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn

Kontakt: Edyta Szacherska, tel. 89 523 38 00, edyta.szacherska@uwm.edu.pl

Anna Kamińska-Bisior, tel. 89 523 35 00, anna.kaminska@uwm.edu.pl

formularz do pobrania: formularz ekspert

 

Projekt pt. „SIS WIM – STAŻE I SZKOLENIA PRAKTYCZNE dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw WARMII I MAZUR’’ współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dodaj komentarz odnośnie: Rekrutacja członków Komisji Konkursowej

Komentarze zostały wyłączone.